Pink and White Teen Magazine Cover

Published on
Scene 1 (0s)

MİDE KANSERİ HAZIRLAYAN:AHMET AYDIN

Turk Sticker by Türk Kanser Derneği for iOS & Android | GIPHY

Scene 2 (10s)

Doktora herhangi bir nedenle başvuran hasta ve hasta sahipleriyle kanserden korunma konusunda kısa süreli bir sohbet toplum sağlığı açısından büyük yarar sağlayabilir.Kanserde erken tanı amaçlı tarama ancak kolorektal,meme,serviks,prostat ve cilt kanserlerinde mümkündür.Birinci basamak sağlık hizmeti veren bütün doktorların ilgili yaş gruplarında bu kanserlerin erken tanısı yönünden gerekli basit muayene ve tetkik yöntemlerini bilmeleri ve uygulamaları şarttır. Gerek tedavi sırasında gerekse tedavi sonrasında takiplerde istenecek tetkiklerde özen gerekir.Bir çok kanser türünde şikayeti olmayan hastalarda hastalık ilerlemesini erken saptayacak zaman alıcı pahalı tetkiklerin periyodik yapılması prognoza olumlu yansıyacaktır.

Ülkemizde ve Dünyada ölüm sebepleri arasında kanser,kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelmektedir.Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde giderek artan kanser sıklığı gelişmiş ülkelerde azalma trendine girmiştir. Gelişmiş ülkelerde sık görülen kanserlerdeki azalma muhtelif sebeplere bağlıdır.Kanser Tanısı hem hastanın kendisinde ve ailesinde hemde toplumda psikolojik ve ekonomik sıkıntıları beraberinde getirmektedir.Oysa kanser önleme çalışmaları maliyet etkinlik perspektifinden çok daha verimlidir.Bunun dışında sağlıklı beslenme kapsamında günde beş porsiyon meyve sebze tüketilmesi,hayvansal yağ tüketimini minimuma indirilmesi,haftada 4-5 gün yürüyüş egzersiz yapılması D vitamini gereksinimi için dengeli güneşlenme ve fazla kilolardan kurtulma kanser riskini azaltmada büyğk oranda azaltmamız mümkündür.

Cancer Turk Sticker by Türk Kanser Derneği for iOS & Android | GIPHY

Scene 3 (1m 2s)

Epidemiyoloji Ve Etyoloji

. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki son 50 yıl içinde insidans ve mortalitedeki azalma hastalığın daha iyi tedavi edilmesinden ziyade daha iyi hayat şartları yeşil sebze meyve ve vitaminlerin artan oranda kullanımı ile açıklanmaktadır.Tarama programları ile tespit edilenlerin oranı %40’ı bulmaktadır.

Mide Kanseri gelişimi ile ilgili çalışmalar genetik yatkınlık infeksiyon ve diyetin kompleks ilişkisi üzerinde durmaktadır.Kanserler için klasik risk faktörlerinden sigara alkol kullanımı ile bağlantıyı gösteren kesin kanıtlar yoktur.Düzenli olarak aspirin ve diğer non-steroidal antiinflamatuar ilaçların kullanımı non-kardiya gastrik adenokarsinom sıklığını azaltmaktadır. Dünya Araştırma Vakfı meyve ve sebze tüketimi ile gastrik kanser sıklığı arasında ters orantıyı bildirmektedir.Buna rağmen çeşitli çalışmalarda vitamin ve eser elementlerin artan oranda tüketiminin,kanser oluşumunu önlediği fikri zayıf kabul görmektedir.

Mide Kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra İkinci sıklıkla görülmektedir.İnsidans coğrafik bölgelere göre farklılık gösterebilir.Doğu Avrupa ülkelerinde oran birkaç kat yüksektir.Türkiyede Erkek ve Kadınlarda tüm kanserler içerisinde ikinci sıklıkla bulunmaktadır,ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadoluda batı bölgelere göre oran daha yüksektir.Erkeklerde kadınlardan yaklaşık iki kat sıktır.

MİDE KANSERİ

Turk Sticker by Türk Kanser Derneği for iOS & Android | GIPHY

Hazırlayan Ahmet Aydın

Scene 4 (1m 49s)

Patoloji

Mide tümörlerinin ayrı bir formu olarak kabul edilen erken mide kanserinin iyi bir prognozu vardır.İleri evre mide kanserleri içerisinde 5 yıllık sağkalım %25-30 iken erken mide kanserlerinde yeterli cerrahi tedavi ile bu oranlar aynı yaştaki sağlıklı insanlara eşittir.Ülkemizdde yeterli veri olmamakla birlikte %5,2-9 arasında bildiren yayınlar mevcuttur. İlerlemiş mide kanserinde tümör hücreleri tüm katları aşıp serozaya kadar ilerlemiştir.Makroskopik olarak 4 tipte incelenir. Tip 1 ( polipoid )Tümör mide lümenine doğru uzanan büyük sapsız polip görünümünde olup üzerinde ülser veya erozyonlar vardır. Tip 2(Ülsere) Tümör mide duvarında derine ve yanlara infiltre olup üzerinde ülserler vardır. Tip 3(Ülsere İnfiltratif ) Tümör 2-8 cm çapında kenarları kalkık ve düzensiz şekildedir.Mide duvarında ve lezyonun kenarında yaygın ve derin ülserleşmiş invazyonu vardır. Tip 4 ( Diffuz İnfiltratif ) Tümör midenin geniş bir kısmını veya tamamını kapsayabilir.Mide mukozasının pilileri silinmiş olup yüzeyel ülserler ve lümene doğru kabaran tipde nodüller bulunabilir.

Tüm malign gastrik tümörlerin %95`ini adenokarsinom oluşturur.Kalan %5’i lenfoma,stromal tümör ve diğer nadir formlardır.Histolojik olarak intestinal ve diffüzolmak üzere sınıflanır.Miks tip olmakla birlikte nadirdir.İntestinal tipte sıklıkla intestinal metapilazi gözlenir ve bez benzeri yapılar gözlenir ve bez benzeri yapılar oluşturan kohesive hücrelerle karakterizedir. Diffüz tip kanserler infiltre gastrik mukozal hücrelerden oluşur ve nadir olarak kitle yada ülser gözlenir. Mide Tümörleri mide duvarındaki yayılım derinliğine göre erken mide kanseri ve ilerlemiş mide kanseri olarak ikiye ayrılır.Erken mide kanseri lenfatik yayılıma bakılmaksızın midenin mukoza ve submukozasında sınırlı olan tümörleri ifade eder.

Mide kanserlerinin tanı ve endoskopik tedavisi*