Tugas PAI

Published on
Scene 1 (0s)

Pendidikan agama islam. ISLAM , IMAN , dan IHSAN.

Scene 2 (10s)

PENGERTIAN RUKUN ISLAM. Kata islam berasal dari bahasa arab yaitu aslama yang artinya patuh , pasrah , menyerah diri kepada allah disebut muslim . Sebagai dasar ilmu agama Islam , rukun Islam telah diajarkan semenjak dini agar umat Muslim lebih memahami dan dapat meneladaninya ..

Scene 3 (25s)

URUTAN RUKUN ISLAM. 1. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin menjadi muslim . Kalimat syahadat dalam bahasa Arab : ِﷲ لُ ﻮ ْ ﺳ ُ ر َ اﺪً ﻤ ﱠ َ ﺤﻣ ُ ن ﱠ َ أ ﺪُ ﻬ َ ﺷ ْ َ أو َ ُﷲ ﻻ ﱠ إ ِ ﻪ َ َ ﻟإ ِ ﻻ َ ن ْ َ أ ﺪُ ﻬ َ ﺷ ْ َ أ Kalimat syahadat dalam bahsa latin :" Asy - hadu allaa ilaaha illallaahu wa asy - hadu anna muhammadarrasuulullahi ". Arti kalimat syahadat :" Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah "..

Scene 4 (51s)

URUTAN RUKUN ISLAM. 2. Mendirikan Salat Salat SubuhSalat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar ( antara jam 04.00). Salat ini berjumlah 2 raka ' at . Salat DzuhurSalat yang dikerjakan siang hari ( sekitar pukul 12.00) dan berjumlah 4 raka ' at . Salat AsharSalat yang dikerjakan sore hari ( sekitar jam 15.30) dengan jumlah 4 raka ' at .- Salat MaghribSalat yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu Isya . Raka ' atnya ada 3. Salat IsyaSalat yang dikerjakan sekitar pukul 19.00 dengan jumlah 4 raka ' at ..

Scene 5 (1m 16s)

URUTAN RUKUN I S L A M. 3. Berpuasa di Bulan Ramadhan penuh di bulan Rama Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama satu bulan dhan . ..

Scene 6 (1m 27s)

URUTAN RUKUN ISLAM. 4. Menunaikan Zakat zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan , zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan ..

Scene 7 (1m 38s)

URUTAN RUKUN ISLAM. 5. Pergi Haji ( Bagi yang Mampu ) Pergi Haji ke Mekkah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial ..

Scene 8 (1m 50s)

RUKUN IMAN. Iman menurut bahasa Arab artinya percaya . Sedangkan menurut Al - Jurjani dalam At - Takrifat , secara bahasa , iman adalah membenarkan dengan hati ..

Scene 9 (2m 1s)

Iman Kepada Allah.

Scene 10 (2m 7s)

Iman Kepada Malaikat.

Scene 11 (2m 14s)

Iman Kepada Kitab - KitabNya.

Scene 12 (2m 21s)

Iman Kepada Nabi dan Rasul. Taurat. Zabur. Injil.

Scene 13 (2m 33s)

IMAN KEPADA HARI AKHIR.

Scene 14 (2m 39s)

Iman Kepada Takdir (Qadha dan Qadar).

Scene 15 (2m 46s)

RUKUN IHSAN. “ Ihsan hendaknya kamu beribadah kepada allah seolah - olah kamu melihat - Nya , dan jika kamu tidak dapan melihat - Nya , sesungguhnya dia melihat kamu .” ( HR . Bukhari )..

Scene 16 (2m 59s)

TERIMA KASIH..