BÀI TẬP TỰ PHẢN CHIẾU CUỐI KHÓA

Published on
Scene 1 (0s)

BÀI TẬP TỰ PHẢN CHIẾU CUỐI KHÓA. THỰC HÀNH TƯ DUY PHẢN BIỆN.

Scene 2 (9s)

I. 3 ĐIỀU TÂM ĐẮC ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG. 1. Mỗi khóa học làm cho người học thích thú, không nhàm chán và tăng mức độ xử lý tình huống của môn học. Giúp người học có những bài học, kinh nghiệm khi xử lý các tình huống thực tế; 2. Khóa học đi vào xử lý tình huống thực tế, phân tích rõ ràng, logic chặt chẽ, giúp người học học hỏi nhiều ở mỗi tình huống; 3. Bài học lớn là khi tiếp nhận thông tin hay tranh luận vấn đề cần phải phân tích trên các dữ kiện và phải có dữ kiện chính xác, logic... không chụp mũ hay đưa ra các nhận định chủ quan..

Scene 3 (41s)

II. GÓP Ý NỘI DUNG. Khóa học là thực hành với chương trình nâng cao nhưng vẫn lôi cuốn người học, lồng ghép nội dung bài giảng từ việc phân tích tình huống rất hay và đúc kết ra các bài học bổ ích; Là khóa học thực hành nên mỗi tình huống thầy phân tích rất kỹ và bố cục rõ ràng..

Scene 4 (0s)

III. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG. https://afamily.vn/co-giao-beu-ten-hoc-sinh-pham-loi-hang-ngay-len-bang-gay-tranh-cai-nhung-ngac-nhien-nhat-la-phan-ung-cua-hoi-phu-huynh-20210121120941602.chn.

Scene 5 (2m 0s)

EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY DŨNG CÙNG TOÀN THỂ EKIP CỦA KHÓA HỌC.