TEKNOLOGI HIJAU

Published on
Scene 1 (0s)

TEKNOLOGI HIJAU

ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Scene 2 (7s)

KONSEP TEKNOLOGI HIJAU

Scene 3 (13s)

Merujuk kepada pembangunan produk , peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber alam semula jadi .

Scene 4 (23s)

Ciri Produk Teknologi Hijau Boleh dikitar semula Menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api Berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat Mudah digunakan kerana ternologi ini dicipta untuk kegunaan manusia

Scene 5 (38s)

Penghasilan produk telah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran Reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia Menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat Ciri produk Teknologi Hijau

Scene 6 (54s)

Empat Teras Utama Produk Teknologi Hijau Tenaga Alam Sekitar Sosial Ekonomi

Scene 7 (1m 2s)

Kepentingan Teknologi Hijau Sosial Ekonomi Menjana Tenaga Memelihara dan memulihara alam sekitar

Scene 8 (1m 10s)

Sosial

Meningkatkan kualiti hidup Meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan Meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat Meningkatkan kualiti udara Mengurangkan peningkatan suhu Mengurangkan pencemaran bunyi

Scene 9 (1m 21s)

Ekonomi

Mengurangkan kos operasi Meningkatkan nilai aset dan keuntungan Meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja Meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah kita hasilkan Industri fotovolta dapat menyumbang kepada pendapatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

Scene 10 (1m 35s)

Menjana Tenaga

Sumber tenaga seperti angin , air, solar dan ombak yang bersumberkan alam semula jadi . Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui . Mempromosikan kecekapan guna tenaga negara , selamat dan mesra pengguna

Scene 11 (1m 49s)

Memelihara dan memulihara alam sekitar

Melindungi sumber semula jadi Meningkatkan kualiti udara dan air Mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula Meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidupan Mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara

Scene 12 (2m 2s)

Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau

Penjimatan Tenaga

Zon bebas asap rokok

Perolehan produk hijau

Pengangkutan

Pengurangan sisa

Penjimatan air

Amalan 3R

Perkhidmatan makanan

Landskap