Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Published on
Scene 1 (0s)

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Beyaz arka planda mavi sulu boya soyut desen

Scene 2 (1m 7s)

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Nedir?

Hastanede muayene olan veya tedavi gören hastalara yönelik sosyal hizmet uzmanları tarafından tıbbi sosyal hizmet müdahalelerinin yürütüldüğü birimdir.

Scene 3 (2m 18s)

Sosyal Hizmet Birimine Kimler Başvurabilir?

Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar Engelli, Yoksul, Kimliksiz Hastalar Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar Ailesine Ulaşılamayan Hastalar Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar Mülteci ve Sığınmacı Hastalar Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar Kronik Hastalar Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar

Scene 4 (3m 39s)

Sosyal Hizmet Birimine Nasıl Başvurulur?

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduğu düşünülen hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin veya sorumlu hemşirenin hastane otomasyon sistemi üzerinden “Sosyal Hizmetler İstem Oluşturma Formu”nu doldurması ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve meslek elemanlarının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Sosyal Hizmet Birimi’ne  başvurular kabul edilir.

Scene 5 (4m 2s)

Birimde Yürütülen Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri Nedir?

Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi; danışmanlık ve bilgi verme, psiko-sosyal destek hizmetleri, kaynaklarla bağlantı kurma, resmi kurumlara bildirimde bulunma ve ayni ve nakdi yardımlar temin etmeye kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler bütününü kapsamaktadır.

Scene 6 (4m 20s)

Örnek olarak şunları sayabiliriz

Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi. Özürlü Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması. Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması. Nüfustan Kimlik Tespiti Yapılması. Hasta  Nakli Konusunda Organizasyon. Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko-Sosyal Çalışma. Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması