Ovako je sve počelo

Published on
Scene 1 (0s)

"ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН"

Оњегин и Ленски

Scene 2 (8s)

Санкт Петербург, 19. bek

Scene 3 (20s)

До скоро су били потпуни странци, а сада су постали пријатељи који се у потпуности разyмеју...

Дворац на селу

Scene 4 (33s)

Начинише познанство кратко. И зближише се; вал и камен...

Scene 5 (44s)

Наши вишесатни разговори

трајали су дуго, дуго...

Scene 6 (54s)

Наши први

заједнички моменти...

-Дом Димитрија Ларина-

Scene 7 (1m 7s)

Мој Ленски виде све и плану; Пун љубоморе и зле воље...

Scene 8 (1m 20s)

Caba u neHCKU 01<0 nedo Cl<nana u uuna - anu, do, Oh6eruH y rnOM nyuao je...

,,Сада и Ленски око лево Склапа и циља - али, ево, Оњегин у том пуцао је..."

Scene 9 (1m 35s)

K O B N I Z A V R Š E T A K P R I J A T E L J S T V A

Кобни завршетак пријатељства

Кобни завршетак

пријатељства

Кобни завршетак

пријатељства

Scene 10 (1m 51s)

Пријатеља упознамо тек кад гa изгубимо.