PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Cb03 HA EKCKYP30BOAMTE B SbMAPVIA EBporlEVlCKb,1 Cb}03 OOHA 3A PErhOHA11HO PA3BVITVlE UNION OF BULGARIAN TOURIST GUIDES MHOBAUVIVI M KOHKYPEHTocnOCOSHOCT Cb103bT HA EKCKYP30BOAVlTE B nPE3EHTVIPA: cnonen* npoekm BG16RFOP002-2.010-0002 „n08uwa8aHe Ha kanauumema Ha Mcn 8 cekmop mypu3bM qpe3 oka38aHe Ha nogkpena 3a cb3ga8aHe u $YHkuuoHupaHe Ha OpeaHl-oauuume 3a Ynpa8AeHue Ha Typucmuqeckume Paü0Hu" 4)LIHaHcupaH om Onepamu8Ha npoepaMa „VIH08auuu u k0HkypeHmocnoc06Hocm" 2014-2020, cb$uHaHcupaHa om E8poneückuA Cb103 qpe3 E8poneückuA ($0Hg 3a peeu0HaAH0 pa38umue u HaL4UOHaAHO cb$uHaHcupaHe..

Scene 2 (41s)

Истинският вкус на Беласица може да се усети само през есента , когато зреят сладките кестени ..

Scene 3 (48s)

Здравейте , казвам се Симана Марковска и съм лицензиран екскурзовод към Съюза на екскурзоводите в България. Представям ви Фестивала на кестена в Беласица , който се организира вече седем години от Дирекцията на едноименния природен парк и жителите на подгорските села ( селата в подножието на планината )..

Scene 4 (1m 11s)

— WYS. Беласица е най- югозападната българска планина и най- младият от 11те природни парка на България. Неин символ е ядливият или сладък кестен , чието опазване е и една от основните причини за обявяване на защитената територия ..

Scene 5 (1m 27s)

Тук кестенът е на изключително голяма почит ..

Scene 6 (1m 30s)

Сладките кестени са достатъчно апетитни и само варени или печени на тепсия , което е местен специалитет..

Scene 7 (1m 38s)

След седем поредни прояви, Фестивалът на кестена е вече традиция в района на кестеновата планина . Центърът е в село Коларово , където се намира и Дирекцията на Природния парк „ Беласица “..

Scene 8 (1m 51s)

x"fVmA. По традиция се предлага и тематичният маршрут „ Животът на кестена “, който свързва Коларово с единственото постоянно езеро в Беласица с умилителното название Гьолчето ..

Scene 9 (2m 4s)

Освен за вкуса и вътрешното състояние на организма, кестеновият мед помага и за външната красота. Малка местна фирма в Подгорието предлага серии натурална козметика с мед, восък и други пчелни продукти . Може да ги изпробвате по време на ежегодния фестивал през втория уикенд на октомври , заедно с много други местни благини ..

Scene 10 (2m 28s)

Фестивалът на кестена е едно от най- вкусните събития в Югозападна България и категорично най- доброто време да опитате оригиналните вкусове на планината Беласица . Един чудесен начин да изкарате приятно втория уикенд на октомври !.

Scene 11 (2m 44s)

CW03HAQ EKCKYP30BOAhTE B SbMAPVIA UNION OF BULGARIAN TOURIST GUIDES VIHOBAUVIVI M KOHKYPEHTocnOCOSHOCT EBPonEhCKVl Cb}03 EBPOI-IE'?CKVI OOHA 3A PE-r/OHA11HO H CnOAEJ1" 6AArOAAPVlM VI OHAKBAME AA BVI nOCPElUHEM HA MACTO www.bulgariatravel.org EAHA nocoKA MHoro Bb3MOXHOCTV1 npoekm BG16RFOP002-2.010-0002 „n08uwa8aHe Ha kanauumema Ha Mcn 8 cekmop mypL13bM qpe3 oka38aHe Ha nogkpena 3a cb3ga8aHe u $YHkuuoHupaHe Ha OpeaHl-oauuume 3a Ynpa8AeHue Ha Typucmuqeckume Paü0Hu" $uHaHcupaH om Onepamu8Ha npoepaMa „VIH08auuu u k0HkypeHmocnoc06Hocm" 2014-2020, cb$uHaHcupaHa om E8poneückuq Cb103 qpe3 E8poneückuq +01-lg 3a peeu0HaAH0 pa38umue u HaUUOHaAHO cb$uHaHcupaHe..