Relevan Teori Dengan Realiti Atau Keadaan Komunikasi Semasa Dalam Konteks Organisasi Awam Atau Korporat

Published on
Scene 1 (0s)

Pelaksanaan komunikasi – perlu dimulakan dengan penetapan objektif dan pemilihan khalayak yang sesuai bagi memastikan objektif tersebut dapat dicapai . Komunikasi yang baik – Individu yang menyampaikan mesej secara lisan dan tidak lisan dengan teliti dan dalam keadaan bersedia bagi mengelakkan kesilapan maklumbalas . Setiap individu didalam pasukan perlulah menyampaikan mesej antara satu sama lain dengan teliti dalam keadaan bersedia . Mesej merangkumi sokongan dalaman dan luaran Dalaman - kemudahan prasarana , latihan , sistem pengukuran yang difahami oleh ahli untuk mengukur prestasi keseluruhan ahli pasukan Luaran - berkaitan dengan sumber-sumber yang disediakan kepada ahli pasukan bagi memastikan kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan baik.