PowerPoint Presentation

Published on
Scene 2 (5s)

Latar Belakang Pendidikan.

Scene 3 (12s)

Sekolah Kebangsaan Datuk Akhir Zaman. Beliau meneruskan pendidikan menengah beliau di SMA Haji Muhamad atau dikenali juga sebagai Sekolah Menengah Agama Haji Muhamad ( SMAHMU) pada tahun 1994- 1998..

Scene 4 (32s)

Pada Tahun 1999. Beliau menyambung pelajarannya dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Jurusan Bahasa & Sastera Arab Universiti yang komprehensif dan disokong negeri yang terletak berhampiran pusat bandar Irbid di Utara Jordan..

Scene 5 (46s)

-Setelah kembali ke tanah air, beliau terus menyambung pelajarannya di peringkat Sarjana dalam bidang Bahasa Arab. - Namun tidak lama kemudian, beliau meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi iaitu Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Islam Pengajian Dakwah dan Kepimpinan).

Scene 6 (1m 2s)

KEJAYAAN DAN SUMBANGAN.

Scene 7 (1m 9s)

KEJAYAAN DR KHAZRI. Memperoleh Agregat 8 di dalam Sijil Pelajaran Malaysia dan berjaya mendapat biasiswa untuk melanjutkan pengajian di Universiti Yarmouk, Jordan..

Scene 8 (1m 29s)

SUMBANGAN. Memberi ceramah berkaitan bidang agama di negeri-negeri lain..

Scene 9 (1m 42s)

Beliau merancang untuk mengasah lagi bakat dalam bidang Pendidikan. Beliau ingin meneruskan dan memperbanyakkan lagi penyelidikan. Beliau merancang untuk menjadi ‘role model’ kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Beliau merancang untuk menjadi seorang pensyarah yang mempunyai jadual harian teratur. Beliau merancang untuk menghadiri lebih banyak program penyelidikan yang dianjurkan oleh pihak universiti.

Scene 10 (2m 12s)

1. Harapan beliau para graduan agar dapat membawa nama baik universiti ke peringkat antarabangsa. 2. Beliau mengharapkan pelajar pada masa kini peka dengan perubahan keperluan dan pasaran kerjaya. 3. Beliau mengharapakan para pelajarnya mempelbagaikan kemahiran dalam diri masing-masing. 4. Beliau juga mengharapkan para pelajar mengkaji keperluan pekerjaan untuk masa hadapan. 5. Harapan beliau terhadap dirinya sendiri sebagai pensyarah ialah dapat membanggakan nama UKM ke peringkat antarabangsa..