PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

MAJLIS PELANCARAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH SJKT LADANG MALAKOFF 2021 LD6Urr&G5ffÜ Gym.2Lb 5161éüL-J6irafluSldT u6iT6Tfl 46TT6f16unar Gicrr±l..-m.ül..-b 2021 TARIKH I MASA/ 30.08.2021 • 10.00 LVideShow

Scene 2 (11s)

Meet - drx-xwft-otc x https:/ meet.google.com /drx-xwft-otc?authuser= 1 MUNISWARRY AIP KRISHNAN Moe is presenting MAJLIS PELANCARAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH SJKT LADANG MALAKOFF 2021 LD6urr&G5tTü CEITL.üL.-b 51.61éüuåTGfluS16ir u6iT6rfl QsrrüL.-rrL.üL-b 2021 TARIKH : Y—how 10:25 AM I drx-xwft-otc RTHIGEYAN UT... 51 others 280C Mostly s.. Kaushi onruah 0) ENG 10:25 AM

Scene 3 (29s)

G)urå56D6vuS16i) U6iT6Tfi &16TT6fiærrar G5@U.J 2021 9.45 10.00 10.05 10.15 10.30 10.35 10.45 5rrma-) 11.00 11.15 11.25 5rrma-) - æi(5GiT 96060tyrd.JLflGi) - G5@UJCJ & - 2.6011 - G5LbDrJ - G5&Üucb0JC.J UTTLGi)5GiT - LDff6UUTGUfr I-JOLCJL45år

Scene 4 (44s)

G)turå5anou9éu UGiTGTfl C5@u-J Q5rrüL-rTLLLLb 20216%r GUTTI-:-L456iT 1 (4±6) 1-3) 1-49frÜ Gum-214 (20 G56iT6fi56iT - h(56iT ur-rrJLb)- DOIDD. a.!b6Uß5TT LOG6U@U-JIT (crrQoorrT6Tf)C.J UD6U)- 5. 5LD6VQJ6iT6Tfl I-JL4$106U 2 (4±6) 4-6) UITLd) urr@5éo (51TQ6UtyrrT6TflÜ UD6U)- 90109. G. €)årarlb GUrTL.iL4- aryrr. ryrTG86iu6urj1 uSlårærrårØ15É) & (5L.orTfl GLDIT560Trr & orrDØfl

Scene 5 (1m 0s)

@ Meet - drx-xwft-otc C t https meet-google.com /drx-xwft-otc?authuser= 1 MUNISWARRY AIP KRISHNAN Moe is presenting 9:58 AM drx-xwft-otc MUNISWARRY AIP in Ponniah Mostly s... LETCHU 0 A1 MUNUSm VIMMAL MUTHUKUMARAN Moe joined 0) ENG ao 9:58 AM

Scene 6 (1m 13s)

REC 10:07 AM Meet - drx-xwft-otc https:/ meet.google.com /drx-xwft-otc?authuser= 1 LETCHUMY AIP MUNUSAMY Moe is presenting —y-Tuhan•kurniakan Raja kita selamat bertakhta Turn off camera (ctrl + e) drx-xwft-otc 0 NAVANITHA AIP SINNASm 270c 42 others Mostly s.. Uma 4)) 0) ENG 10:07 AM

Scene 7 (1m 28s)

@ Meet O REC - drx-xwft-otc https meet.google.com/ d rx-xwft-otc?authuser= 1 LETCHUMY AIP MUNUSAMY Moe is presenting Lagu Negeri Pulau Pipang Pauæ (k) II 4) 0:25 / 0:42 Majulah...:..jåyalåhl.: %roll for details Tum off microphone (ctrl + d) Kumaraveloo 5331 Uma 45 others 10:08 AM drx-xwft-otc 270c Mostly s... TIVENAS 0) ENG 10:08 AM

Scene 8 (1m 45s)

Meet - drx-xwft-otc https meet.google.com/drx-xwft-otc?authuser= 1 REC PCS ARNNAA/P MUTHUKUMARAN M. 10:13 AM I drx-xwft-otc 47 others BIINEESWARY AIP MURUG N o 270c Mostly s... 4)) 0) ENG 0 10:13 AM

Scene 9 (1m 58s)

Meet - drx-xwft-otc https REC POSHARN MUT UKU iah 10:22 AM I drx-xwft-otc meet.google.com/drx-xwft-otc?authuser= 1 LETCHUW-A/P MUNUSAMY... 0 KAARTHIGEYAN AIL UTHAYAK... 49 others M IS A RYA/PK SHNAN Moe Devika Devi MUNISWARRY AIP KRISHNAN Moe Nava teacher, snap some photos. Tq 290C Light rain 4)) 0) ENG 10:22 AM

Scene 10 (2m 14s)

REC Meet - drx-xwft-otc https:/ meet.google.com /drx-xwft-otc?authuser= 1 LETCHUMY AIP MUNUSAMY Moe is presenting YEA' NRA 0 KIRTANA AIP MAGESWm YOGEN AIL KALIDASS M... 10:28 AM I drx-xwft-otc 28 oc Mostly s... 4)) WARR 0) ENG P KRISm 10:28 AM

Scene 11 (2m 28s)

REC MUNISWARRY AIP KRISHNAN Moe is presenting 9 uråJ50æu5öo uåTfffl &16TT6fiærT6TT Gyau-1960T& QærrüLffLLLLb 202168r Dar& GUTL1456iT 1-11.4M16D6u 1 (4±01-3) •./ CUffL2L4 (20 - urTffLb)- DUDS). a.Eb6Uß51T amÜL-1L61(Y LDC6uaturr (51T(ÄaurrT6TfIÜ UDQI)- G. 5L.oæa.J6iT6Tfl 2 (4±0 4-6) G5&ÜU1bUÜ urn—Su urrG56i) (srrG16U0TrT61f1Ü UDN)- o NAVANITHA AIP SASWINA NAIR MP... AAGi Ka in Ponniah DUI.DD. G. G)LUITLD6TTrr GIåT60TLh GurrÜ4- TTCgö6urfI L.61årærr6iT!f15Éi & (51.nnrfl Cl.DIT56ürrr & (51.nrrrfl vrTD6üfl 10:52 AM I drx-xwft-otc U 6iT6Tfi CUff1.2L* CCTLD6TTlh PADMA KUGHA... 48 others o THARSHIKAA/ vm 0)

Scene 16 (3m 31s)

REC 11:03 AM 47 others Uma Muniandy drx-xwft-otc 0)