TAJUK: SEJARAH PERKEMBANGAN SYARIKAT DATA SPEAKS CREATIVE DI PASIR PUTEH PADA TAHUN 2007 HINGGA TAHUN 2015

Published on
Scene 1 (0s)

TAJUK: SEJARAH PERKEMBANGAN SYARIKAT DATA SPEAKS CREATIVE DI PASIR PUTEH PADA TAHUN 2007 HINGGA TAHUN 2015

NAMA: KHAIRUN NASRIN BINTI AZMAN KELAS: 6 IBNU RUSYD GURU: CG YAHYA (SEJARAH KK)

Scene 2 (28s)

PENGENALAN

S yarikat atau lebih dikenali sebagai firma merupakan badan institusi perusahaan yang sah ditubuhkan bagi menyediakan khidmat atau peralatan kepada pengguna. I a juga merupakan antara yang paling berpengaruh dalam ekonomi kapitalis Penubuhan sebuah syarikat akan dimiliki tidak kira secara berseorang atau berkumpulan untuk mendapatkan keuntungan

Scene 3 (1m 0s)

PERMASALAHAN KAJIAN

01

Scene 4 (1m 2s)

1. Sejarah perkembangan Syarikat Data Speaks Creative di Pasir Puteh pada tahun 2007 hingga 2015

2.Apakah m asalah yang dihadapi dalam mencapai perkembangan Data Speaks Creative

3. M eninjau perubahan yang berlaku dengan adanya Syarikat Data Speaks Creative di daerah ini

Scene 5 (1m 45s)

KAEDAH KAJIAN

1.KAJIAN LAPANGAN

M eninjau ke kawasan kajian bagi memastikan apa-apa sumber yang dihasilkan mempunyai bukti yang kukuh

2.PENYELIDIKAN DI DALAM INTERNET

M enyelidik tentang syarikat yang dikaji bagi memperolehi sumber primer dan juga sekunder. M elakukan penelitian di dalam laman utama syarikat yang dikaji

3.TEMUBUAL

M enemu bual beberapa orang yang berkaitan dengan syarikat yang dikaji seperti Pengurus, pekerja yang memegang jawatan di sana dan masyarakat yang menggunakan keluaran syarikat ini

Scene 6 (2m 52s)

LATAR BELAKANG

Ditubuhkan pada tahun 1991 di sekitar kawasan Pasir Puteh

P engusaha utama merupakan En Wan Zamani dan diambil alih oleh anaknya pada 2007

Scene 7 (3m 12s)

LATAR BELAKANG

N ama asal syarikat sebelum menjadi Data Speaks Creative adalah Media Grafik Enterprise

Merupakan syarikat yang tidak dikenali ramai dan hanya melakukan perniagaan secara kecil kecilan sahaja

Scene 9 (3m 45s)

PEMASARAN YANG DILAKUKAN

P erniagaan utama yang dijalankan oleh syarikat ini adalah melakukan pencetakan dan juga pengiklanan S emakin meningkat tahun, syarikat ini telah mengembangkan lagi dengan menambahkan perniagaan yang dapat meningkatkan lagi ekonomi mereka seperti melakukan kerja-kerja besi, membuat cenderamata, ‘custom made dan ready mode’ t-shirt dan lain-lain lagi M anakala pada tahun 2015 mereka telah melakukan aktiviti pembinaan

Scene 10 (4m 51s)

VISI, MISI DAN OBJEKTIF SYARIKAT

VISI: Ingin menjadi peneraju utama dalam bidang percetakan dan juga pengiklanan dengan menitik beratkan kualiti yang dihasilkan dengan harga yang kompetatif MISI: Mencapai jualan sekurang-kurangnya 3 juta sebelum menjelang 31 Disember 2020 dan mempunyai 5 cawangan di Kelantan sebelum akhir tahun 2022 OBJEKTIF: i- mencapai jualan bulanan sebanyak 75, 000.00 ii- membuka cawangan setiap 5 tahun di kawasan yang berprestasi tinggi iii- mempunyai 5 orang pekerja yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman dalam bidang ini

Scene 11 (6m 7s)

PENGURUSAN SYARIKAT

PENASIHAT: EN WAN ZAMANI PENGURUS: EN WAN MOHD SAFWAN SUMBER MANUSIA: PN NURUL KHAIRANI KEWANGAN: PN NUR FATIN PEMASARAN DAN JUALAN: EN MOHD AFFAN SETIAUSAHA SYARIKAT: PN NUR FATIN STUDIO: PN NORFAZELA (PENYELIA) BENGKEL: EN AHMAD (PENYELIA)

Scene 12 (6m 48s)

PENGALAMAN KERJA

Melakukan kerja-kerja pemasangan , merekabentuk dan menyiapkan pepasang papan tanda aras laut (RM 129, 500.00) Membekal dan membina MOBILE PHANTOON (RM 112, 800.00) Menyelenggara dan membuat pembaikian pesawat SU-30MKMT khas untuk pasukan TUDM (RM 110, 775.61) Membekal dan memasang billboard perasmian RTC Kota Bharu, Kelantan (RM 77, 600.00)

Scene 14 (7m 56s)

MASALAH YANG DIHADAPI SEPANJANG PENUBUHAN

Perlu membina kelainan dan juga keunikan dalam proses penghasilan papan tanda bagi menarik perhatian para pelanggan Masalah dalam membeli mesin yang berteknologi tinggi Berhadapan dengan penggantian teknologi digital yang setiap tahun semakin maju dan canggih Kurang pendedahan dalam ilmu yang berkaitan dengan percetakan dan juga pengiklanan dalam pemasaran Kos bahan mentah yang tidak stabil dan tinggi

Scene 15 (10m 29s)

KEJAYAAN YANG DIPEROLEHI SEPANJANG PERNIAGAAN

B erganding bahu dengan agensi-agensi yang terkemuka dalam meraih kejayaan yang diimpikan seperti SME BANK M enerbitkan kepercayaan dalam kalangan masyarakat sekitar tentang kualiti yang diberikan M embuka dua buah cawangan iaitu di Pasir Puteh dan di Besut M empunyai kelayakan bersama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), CIBD, Kementerian Kewangan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri

Scene 16 (11m 9s)

CABARAN SEBELUM PEMBUKAAN

K ekurangan sumber modal kewangan kerana mesin yang ingin digunakan mempunyai harga yang begitu mahal T idak ramai yang datang untuk melakukan urusan Memastikan harga produk bersesuaian dengan margin mengikut ketetapan

Scene 17 (11m 41s)

KESIMPULAN

Saya berharap bahawa kajian yang saya lakukan mengenai Syarikat Percetakan dan Pengiklanan ini dapat menambahkan lagi pengetahuan dalam bidang ini dan memaklumkan kepada semua masyarakat bahawasanya banyak sumbangan yang telah syarikat ini sumbangkan kepada sekolah dan juga kedai-kedai di Kawasan sekitar . Selain itu , saya juga berharap agar syarikat yang dikaji memperolehi kejayaan dan terkenal sehingga ke persada dunia.

Scene 18 (12m 18s)

SUMBER PRIMER LESEN AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984 PENYATA AKAUN KEWANGAN DATA SPEAKS CREATIVE SUMBER SEKUNDER KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT https://ms.wikipedia.org/wiki/Syarikat

BIBLIOGRAFI

Scene 19 (12m 23s)

SUMBER LISAN TEMUBUAL BERSAMA PENGARAH DATA SPEAKS CREATIVE IAITU EN WAN SAFWAN TEMUBUAL BERSAMA SUMBER MANUSIA DATA SPEAKS CREATIVE IAITU PN NURUL KHAIRANI

BIBLIOGRAFI

Scene 21 (12m 28s)

Table Description automatically generated

BUKTI KERJASAMA DATA SPEAKS CREATIVE BERSAMA KONTRAKTOR DARI TNB

Scene 22 (12m 34s)

Text, letter Description automatically generated

BUKTI KERJASAMA DATA SPEAKS CREATIVE BERSAMA TOK AMAN BALI BEACH RESORT

Scene 23 (12m 39s)

SEKIAN, TERIMA KASIH