PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

UUM Universiti Utara Malaysia. SCCA 1023 (TEORI KOMUNIKASI) TAJUK: TEORI KOMUNIKASI DAU HALA NAMA KUMPULAN: TOP 4.

Scene 2 (13s)

Pengenalan Teori Komunikasi. Teori adalah alat penting dalam upaya ilmiah (scientific) untuk memprediksi dan menjelaskan sesuatu peristiwa . Teori komunikasi adalah suatu cara pemikiran yang mengemukakan penyampaian suatu pendapat didalamnya terdiri dari berbagai macam komponen dan unsur komunikasi ..

Scene 3 (33s)

Komunikasi boleh dijelaskan sebagai satu proses manusia menghantarkan mesej dan menerima mesej tertentu . Komunikasi juga menjadi salah satu cabang bidang ilmu serta semakin mendapat perhatian ..

Scene 5 (50s)

Pengenalan Model Komunikasi Dua Hala. Komunikasi dua hala adalah komunikasi yang berterusan . Komunikasi dua hala juga adalah istilah umum dalam IT yang digunakan untuk system pesanan di mana dua pihak menghantar maklumat antara satu sama lain. Contohnya , menggunakan telefon atau membalas mesej dengan menggunakan whatapps , facebook , zoom dan lain-lain. Komunikasi dua hala juga bermaksud penggunaan Bahasa yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak . Contohnya , seorang berbangsa India dan seorang berbangsa Cina sedang berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Malaysia..

Scene 6 (1m 13s)

Model Dua Hala Schramm Model Sehala Shannon dan Weaver.

Scene 7 (1m 30s)

Tujuan Umum Teori. Usaha manusia atau idea, fikiran , keinginan , aspirasi dll . Satu bentuk luahan , usaha ini hanya untuk orang ramai berkomunikasi . Mengemukakan idea penting kepada masyarakat ..

Scene 9 (2m 10s)

Hubungan Antara Teori Realiti. niA11. Pada awal tahun 1950-an, para sarjana seperti Osgood (1954) Schramm (1954) dan Dance (1955) mendapati proses komunikasi sebenar adalah bukan linear ( non-linear ) dan lebih kompleks dengan mengambil kira interaksi yang berlaku antara sumber dan penerima ..

Scene 10 (2m 25s)

Kebaikan dan Keburukan. Kebaikan Sesebuah maklumat boleh diberi secepat mungkin seperti melalui alatan elektronik Maklum balas daripada pihak lain dapat diterima dengan pantas Membolehkan pembetulan atau kemaskinian dapat dibuat dengan pantas Menggabungkan alat media audio dan video Menyebarkan maklumat dengan cara yang menarik dan berkesan juga tidak ketinggalan komunikasi secara lisan Komunikasi secara tidak lisan boleh diperbetul Ketika berkomunikasi dengan bakal penerima maklumat Dalam bentuk rekod dan boleh disimpan dalam masa yang lebih panjang Keburukan Pihak yang berkomunikasi jika tidak pandai dalam menyampaikan maklumat akan mempunyai masalah dalam percakapan , penyebutan perkataan Ketika bertutur . Keberkesanan Malaysia sebagai penghubung budaya Pelbagai budaya merujuk kepada komunikasi antara dua orang daripada budaya yang berbeza Hubungan interpersonal ialah interaksi bersemuka antara orang dari budaya yang berbeza ..

Scene 11 (2m 56s)

Komunikasi merupakan nadi utama dalam Memastikan kejayaan sesebuah entiti seseorang mencapai matlamat mereka . Komunikasi merupakan wadah utama yang Menghubungkan sesebuah masyarakat umum . Oleh yang demikian , secara tidak langsung Ia berupaya memberi pulangan keuntungan Kepada entiti perniagaan juga. Komunikasi juga Penting dalam Pendidikan, penggunaan Komunikasi yang betul pelajar dapat lebih Memahami infomasi yang hendak disampaikan.

Scene 12 (3m 15s)

Sekian , Terima Kasih..