INKONZO YOMCWABO KA SIBUSISIWE MTOLO

Published on
Scene 1 (0s)

INKONZO YOMCWABO KA SIBUSISIWE MTOLO. Born – 1982/05/26 Called to rest – 2022/01/07.

Scene 2 (10s)

NGAVELA KUBABA NGEZA EZWENI, NGIYALISHIYA FUTHI IZWE NGIBUYELA KUBABA.

Scene 3 (20s)

abstract.

Scene 5 (42s)

ANC Sibusisiwe Siwinile 'Mtolo (Sbusi) D.O.D : 06 January 2022 "Lala naoxolo maMtolo "—p.

Scene 6 (52s)

NGOKUBA WATHI NGANGINGUMFOKAZI EZWENI ELINGESILO ELAMI.

Scene 10 (1m 35s)

KODWA MINA NGINITSHELA IQINISO LOKUTHI KUNILUNGELE UKUBA NGIMUKE, NGOKUBA UMA NGINGAMUKI UMDUDUZI KAYIKUZA KINI KEPHA UMA NGIMUKA NGYAKUMTHUMELA KINI.

Scene 13 (2m 8s)

abstract.

Scene 15 (2m 31s)

NGIXOLELENI BANGANI BAMI ISANDLA SIKA JEHOVA SINGITHINTILE.

Scene 18 (3m 3s)

07tx301ß.

Scene 20 (3m 25s)

UKUZE NGIBUYELE ENDLINI KABABA NGOKUTHULA, KHONA UJEHOVA EYAKUBANGU NKULUNKULU WAMI.

Scene 23 (3m 55s)

Aeuoq noA.

Scene 24 (4m 7s)

8/2/2e21 exsxsesl.

Scene 33 (5m 48s)

LALA UPHUMULE SBUSI SOHLALE SIKUKHUMBULE.