PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

[Audio] KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK) KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK) KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN

MATA PELAJARAN (SUAIAN) TAHUN 6 KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN

BAHASA MELAYU (SUAIAN) BAHASA INGGERIS (SUAIAN) BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI PENDIDIKAN ISLAM (SUAIAN)