Ryś Euroazjatycki Łac. Lynx lynx

Published on
Scene 1 (0s)

Ryś Euroazjatycki Łac. Lynx lynx

1

https://th.bing.com/th/id/OIP.PbY1PUU33fE5eR7w720BDQHaE7?pid=ImgDet&rs=1

Scene 2 (9s)

Informacje ogólne:

Zobacz obraz źródłowy

Największy z kotowatych żyjących w Polsce Jeden z największych drapieżników w Europie Prowadzi samotniczy tryb życia, polując przede wszystkim nocą. W poszukiwaniu pożywienia mogą przebyć nawet 20 km! Głównym pożywieniem rysia, są sarny.

2

Scene 3 (28s)

Występowanie

W lasach Syberii około 90% całej populcji W   Skandynawii  i  Finlandii  (łącznie ok. 4230 – 4910 rysi) W  Karpatach  (ok. 2300 – 2400 rysi) O k. 50 osobników na  Półwyspie Bałkańskim W e Francji, Niemczech i Szwajcarii  reintrodukowane w drugiej połowie XX wieku . Można je spotkać także w Azji Środkowej i lasach wschodniej Europy. W Polsce żyją w 2 regionach: w górach i na pogórzu oraz w północno-wschodniej części kraju ( Puszcza Białowieska, P. Knyszyńska, P. Augustowska, Mazury)

3

Scene 4 (54s)

Przyczyny śmierci rysiów

kł usownictwo środki lokomocji orły  i  puchacze (kocięta) osłabienie spowodowane występowaniem pasożytów i chorób niski stopień lesistości wilki lamparty

4

Scene 5 (1m 5s)

Ochrona

Na skalę światową, ryś jest określany jako gatunek najmniejszej troski. W naszym kraju od 1994 jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt W edług strony WWF, aktualnie prowadzone na terenie Polski działania obejmują:

5

R eintrodukcję M onitoring i ocenę stanu zachowania populacji Zapewnienie odpowiedniej bazy pokarmowej U stawianie tablic ostrzegawczych przy drogach w rejonie bytowania rysi Zaangażowanie ekspertów Działania edukacyjne poprzez akcje społeczne

Scene 6 (1m 28s)

Bibliografia

www.wwf.pl pl.wikipedia.org

6