1) Membina hubungan - Mewujudkan suasana terapeutik - Menentukan matlamat awal kaunseling - Penstrukturan hubungan

Published on
Scene 1 (0s)

BIL NAMA NO MATRIK 1. NUR AISSATUL IZZAH BINTI JAMALUDDIN 055035 2. NURUL NAJWA BINTI MD HANAFI 056484 3. NURUL SYAZWANI BINTI ADNAN 056660 4. NUR FASEHAH BINTI ABD RAHMAN 056493 5. NUR IZZATUL ASYIKIN BINTI MOHD ZAMRI 055365 6. NURUL NAJLA BINTI NAWI 055553

TEKNIK KAUNSELING (USK20703)

UZS.Un

NAMA PENSYARAH :

DR. SITI HAJAR MOHAMAD YUSOFF

TAJUK : TEORI REBT

Scene 2 (23s)

APA ITU TEORI REBT?

Teori Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) adalah teori behavior kognitif yang menekankan kepada perasaan , tingkah laku dan pikiran . Teori Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) ini juga dikembangkan oleh Albert Ellis

Merupakan suatu sistem pendidikan semula (re-education) ajar ganti sistem nilai kepercayaan – kesengsaraan hidup ditukarkan .

Memendekkan masa dan tahap keberkesanan yang cepat dalam proses kaunseling . Maka ia t idak membuang masa membiarkan klien merana dengan lebih lagi . Ia juga s esuai untuk keduanya iaitu kaunseling individu dan kelompok .

Scene 3 (50s)

Albert Ellis (1913-2007) Dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh,Amerika Syarikat dan meninggal pada tahun 24 Julai 2007 Seorang ahli psikologi berpengaruh yang membangunkan terapi perilaku emosi yang rasional Beliau mula mempraktikkan perkhidmatan kaunseling dengan mempraktikkan terapi perkahwinan , keluarga dan seks Mempunyai fobia untuk bercakap di khalayak ramai Beliau membuat kajian terhadap dirinya sendiri dan berjaya mengatasi fobia tersebut

LATAR BELAKANG TOKOH

Scene 4 (1m 11s)

KONSEP ASAS REBT

A

B

C

PERISTIWA YANG MENCETUSKAN / FAKTOR SIKAP / TINGKAH LAKU YANG DIALAMI SESEORANG.

SISTEM KEPERCAYAAN TENTANG A, YANG MENGAKIBATKAN C .

KESAN / AKIBAT TERHADAP EMOSI DAN TINGKAH LAKU.

Scene 5 (1m 27s)

D

E

KAEDAH UNTUK BERHUJAH, MENGAJAR DAN MEMBETULKAN SISTEM KEPERCAYAAN TIDAK RASIONAL.

PERASAAN MENJADI NORMAL DAN MEMPUNYAI SISTEM KEPERCAYAAN DAN PENILAIAN YANG RASIONAL DAN POSITIF.

Scene 6 (1m 41s)

MATLAMAT TERAPI MENUNJUKKAN KEPADA KLIEN BAHAWA PEMIKIRAN MEREKA MERUPAKAN PUNCA UTAMA TERJADINYA GANGGUAN EMOSI DAN TINGKAH LAKU YANG DIALAMI OLEH KLIEN. UNTUK MEMBANTU KLIEN MEMBEBASKAN DIRINYA DARIPADA MASALAH YANG TELAH DINYATAKAN ATAU TIDAK DILUAHKAN KEPADA KAUNSELOR. MEMBETULKAN SEMULA FALSAFAH HIDUP YANG SALAH, MEMINIMAKAN PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL

Scene 7 (1m 58s)

TEKNIK YANG DIGUNAKAN

1) Teknik Kognitif

3) Teknik Tingkah Laku

2) Teknik Emotif

Kaunselor mengajar klien bagaimana berhadapan dengan penyataan tidak rasional mereka supaya tidak mempercayainya . Teori ini amat menitikberatkan pada pemikiran , menyingkirkan , mendebatkan , mencabar , mengintepretasikan , menerangkan dan mengajar .

Bertujuan mengubah emosi klien . Konsep penerimaan klien tanpa syarat K lien dapat melihat semula kerosakan yang dilakukan terhadap diri sendiri disebabkan kepercayaan tidak rasionalnya .

K lien perlu memberikan komitmen di luar sesi P embelajaran secara teori adalah di dalam sesi , manakala praktikal pula dilakukan di luar sesi lebih kurang sama dengan terapi tingkahlaku

Scene 8 (2m 29s)

PANDANGAN TEORI TERHADAP MANUSIA

Ellis (1997) berpandangan bahawa setiap individu umumnya mempunyai matlamat , nilai dan keinginan secara semula jadi . Y ang mana matlamat asas manusia ialah berjuang untuk hidup , bebas dari kesakitan fizikal , mental dan emosi , serta berasa puas dan gembira dalam kehidupan .

Teori ini memperlihatkan bahawa diri manusia itu sendiri merupakan punca utama seseorang itu menghadapi masalah dalam diri mereka

George dan Cristiani (1995) “ terapi ini mengandaikan manusia sebagai penilai , perunding dan pengawal diri ”

Hackey dan Cormier (1995) “ Emosi manusia adalah disebabkan oleh pemikiran tidak rasional .

Scene 9 (2m 59s)

PERANAN KAUNSELOR

M enunjukkan dan membuktikan kepada klien bahawa sistem kepercayaan klien itu tidak rasional . K epercayaan tersebut banyak dipengaruhi oleh perkataan “ mesti ”, “ sepatutnya ” dan “ harus ”

M embawa klien ke satu tahap kesedaran bahawa masalah klien yang sebenarnya berpunya dari diri klien itu sendiri yang sentiasa terikat dengan kepercayaan tidak logik

Membantu klien dalam memahami hubungan antara idea yang mengalahkan diri dengan falsafah yang tidak realistik .

Scene 10 (3m 23s)

1) Membina hubungan - Mewujudkan suasana terapeutik - Menentukan matlamat awal kaunseling - Penstrukturan hubungan

PROSES KAUNSELING

Scene 11 (3m 32s)

2) Meneroka dan mengenalpasti masalah - Klien membuat penerangan/ pendedahan tentang situasi yang dialaminya - Kaunselor membuat tafsiran tentang perkara yang mendorong kepada masalah

Scene 12 (3m 44s)

3) Membuat Rasional Emotif Psiko Diagnosis ( A,B,C ) Mengkategorikan masalah Mengenalpasti kepercayaan tidak rasional Mengenalpasti masalah utama

abstract

Scene 13 (3m 57s)

4) Membentuk Matlamat

- menggunakan konsep A-B-C-D-E-F - menggunakan proses disputation - membuat analisis rasional

Scene 14 (4m 8s)

REBT tidak begitu mementingkan hubungan antara kaunselor dengan klien . Ia sangat mementingkan aspek kognitif yang m emerlukan kemampuan berfikir klien . Kaunselor lebih bersikap mengarah (directive), usaha untuk menimbulkan celik akal klien dan aplikasi teknik . Penglibatan kaunselor dalam teori ini lebih aktif dan memerlukan usaha mencabar , Menunjuk dan berhujah tentang kepercayaan tidak rasional klien . Teori ini juga tidak banyak menggunakan masa semasa proses kaunseling dijalankan .

KESIMPULAN