Raj, die held

Published on
Scene 1 (0s)

Raj, die held

Die titel of naam van die storie .

D ie storie

Raj woon in ‘n woonstel . Hy is nie bang nie . Hy is baie dapper . Op ‘n dag is daar ‘n brand. Iemand bel die nooddienste . Daar is ‘n vrou met ‘n baba op op ‘n balkon . Raj klim vinnig by die gebou op en red die baba. Die brandweermanne klim met ‘n lang leer tot by die vrou en red haar . Raj gee vir haar die baba. Raj is ‘n held.

Lees nou die storie terwyl jy na die klank luister