Arts

PROYEKTO

Published on
Scene 1 (0s)

PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN

IPINASA NI: ABBYGAIL M. GERONIMO

Scene 2 (8s)

ARALIN 1:

Ang Sinaunang Greece

Scene 3 (19s)

11%//7////

CRETE

S a mitolohiyang Greek, ang pangalang Crete ay maaaring sumangguni sa maraming mga numero , na pawang nauugnay sa homonymous na isla ng Crete, at maaaring isinaalang-alang ang mga kasingkahulugan nito : Crete, posibleng ina ng Pasiphaë ni Helios. Crete, anak na babae ni Asterion ( Asterius ), na nagpakasal kay Minos, sa isang bersyon .

Ito ay mabundok na bahagi ng tangway ng Balkan sa timog at naging sentro ng sinaunang Gresya sa pagitan ng 1600 at 1400 B.C.E

Scene 4 (52s)

Ang lupain ng Gresya ay mabato at bulubundukin na pangunahing sagabal sa mabilis na daloy komunikasyon sa mga pamayanan . Samantala , ang karagatan ng Mediterranean ang naging tagapag-ugnay ng Gresya sa iba pang panig ng mundo . Ang mga mainam na daungan na nakapaligid sa Gresya ay nagbigay daan sa maunlad na kalakalang pandagat na nagging dahilan ng kanilang maunlad na kabuhayan . Sa sinaunang Griyego , ang karagatan ang pinakaminam na daanan sa paglalakbay . Dahil ditto karamihan sa mga pamayanan nila ay matatagpuan 60 kilometro lamang mula sa baybay-dagat

Scene 5 (1m 29s)

ANG MGA MINOANS

Ang kauna-unahang S ibilisasyong Aegean ay nagsimula sa Crete mga 3100 B.C.E. Tinawag itong Sibilisasyong Minoan . Ang salitang Minoan ay hango sa pangalan ng haring nagtatag nito na si Haring Minos at itinuturing din na pinakadakilang naging hari ng Crete. Dahil mataba ang lupa sa Crete maaari itong pagtaniman ng iba’t ibang halaman tulad ng barley, trigo at ubas . Sagana rin ito sa mga yamang gubat dahil sa mga kagubatan rito . Nakatira ang mga Minoans sa mga bahay na yari sa bricks at mayroon din silang sistema ng pagsulat . Noong 1898 ay natuklasan ang labi ng Knossos sa Gitnang bahagi ng Crete . Batay sa mga ebidesya , ang Knossos ay isang maunlad na lungsod ng mga Minoan . Dito matatagpuan ang isang napakalawak na palasyo na nakatayo sa dalawang ektaryang lupa at napapaligiran ng mga bahay . May mainam itong drainage system . Noong 1600 hanggang 1100 B.C.E umunlad ang kabuhayan ng mga Minoan dahil sa pakikipagkalakalan Ang mga Minoan ay may apat na pangkat ng tao : ang mga maharlika , mga mangangalakal , mga magsasaka , at ang mga alipin Nagwakas ang Sibilisasyong Minoan nang salakayin ang Knossos ng mga di nakikilalang mananakop .

Scene 6 (3m 52s)

ANG MGA MYCENAEAN

Ang sunod na sibilisasyong naitatag sa Crete ay ang Sibilisasyong Mycenaean. Ang mga lungsod dito ay pinag-uugnay ng maayos na daanan at tulay . Pinamamahalaan ng mga punong-militar ang mga lungsod nito . Ang gamit nila sa pakikidigma ay kalasag , sibat at espada . Itinuon ng mga Mycenaean ang kanilang kabuhayan sa pakikipagkalakalan . Natutunan din nila ang paggawa ng mga barko at mahusay na sistema ng nabigasyon Pagdating ng 1400 B.C.E nagging napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean at naging pangunahing mangangalakal sa Mediterranean Tinangkilik ng mga Mycenaean ang kultura ng mga Minoan tulad ng paraan ng pagsulat , sistemang nabigasyon at disenyong Minoan sa mga banga at alahas .

Scene 7 (5m 50s)

ANG MGA LUNGSOD NG MYCENAEA AT TROY

Ang pinakamalaking lungsod na naitayo ng mga Mycenaean ay tinawag na Mycenae na matatagpuan malapit sa kapatagan ng Argos Ang pinakatanyag na hari ng Mycenae ay si Agamemnon Ang Troy naman ay lungsod na matatagpuan sa baybayinng Mediterranean Sea kung saan maaari nilang p igilin ang mga barko ng Mycenaean at singilin ng mataas na buwis . Ang mga Mycenaean ay gumawa ng isang higanteng estatwang kahoy na kabayo at kanilang iniwan sa labas ng lungsod ng Troy. Sa pag-aakalang umalis na ang mga Mycenaean ay ipinasok ng mga taga - Troy ang estatwa . Lingid sa kanilang kaalaman ang laman ng estatwa ay sundalong Mycenaean , kaya ng buksan nila ang kanilang tarangkahan ay nagsisunuran ang iba pang sundalo at doon na nila sinunog ang Troy . Ang labanang Mycenaean at Troy ay kilala at tinawag bilang Trojan War na tumagal ng sampung taon bago masakop ng mga Mycenaean ang Troy .

Scene 8 (8m 54s)

ARALIN 2:

ANG SINAUNANG ROME

Scene 9 (9m 6s)

9

ROME

Tulad ng Gresya , ang Roma ay napapaligiran rin ng Karagatang Mediterranean , ngunit mas mainam ang lokasyon nito dahil nasa gitna ito ng Italya . Dahil sa lokasyon nito na nagbigay daan sa pakikipagkalakalan ng Rome sa ibang bansa ay naging sentro ito ng kalakalan sa buong Italya . Limitado lamang ang mga daungan dito kung kaya’t sasakyang panlupa ang pangunahin nilang ginagamit sa kanilang paglalakbay . Ilang libong taon ang nagdaan ang Italya ay sinakop ng mga Indo- Europeo at ito ay nagtayo ng mga pamayanan at nagsaka sa mga lupang sakahan . Isa mga pangkat ng mga mananakop na ito ay tinawag na Latin dahil sila ay nagtayo ng kanilang pamayanan sa kapatagan ng Latium . Sila ang naging ninuno ng mga Romano. Dumating din ang pangkat na nagmula sa Asya -Minor na mga Etruscan . Ang mga Etruscan at Griyego ay nagkaroon ng ugnayang pangkalakalan kung kaya’t napamana ng mga ito ang kanilang kultura sa mga Latin .

Scene 10 (12m 6s)

10

ANG PAG-USBONG NG REPUBLIKANG ROMANO

Sa pamumuno ng pamilyang tinawag na Tarquins , ang mga Etruscans ay nagtatag ng monarkiya sa Roma. Noong 509 B.C.E itinaboy ng mga Romano ang mga Tarquins at nagtatag ng pamahalaang Republika kung saan ang mga mamamayan ang pipili ng kanilang pinuno . Ang namuno sa Republikang Romano ay mga aristokrata na nagmula sa mayayamang may- ari ng mga lupa na tinatawag na patrician . Nasa kamay ng mga patrician ang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan . Sila rin ang nagtatamasa ng higit na karapatan . Karaniwan naman sa mga Romano ay mga plebians . Sila ay mga karaniwang tao na nagmula sa mayayamang negosyante , artisano , magsasaka hanggang sa mga manggagawa . Sila rin ang nagbabayad ng buwis at naglilingkod sa sandatahan .

Scene 11 (14m 19s)

11

ANG PAMAMAHALA NG REPUBLIKA

Ang mga nasa posisyon ay may terminong isang taon upang gampanan ang kanilang tungkulin . May karapatan din silang i -veto o hindi tanggapin ang desisyon ng bawat isa. Samantala , ang mga diktador ay may anim na buwan lamang na termino o hanggang hindi pa natatapos ang krisis . Ang mga tagapagbatas o senador ay binubuo ng 300 kinatawan . Sila ay ihinahalal at may terminong panghabambuhay . Noong 471 B.C.E ay napagdesisyunan ng mga plebians na magtatag ng sarili nilang lungsod-estado . Sinang-ayunan naman ng mga patrician ang ilang nais ng mga plebians . Nagkaroon ng karapatan ang mga plebians na pumili ng sampung pinuno nila at tinawag itong tribunes . Noong 451 B.C.E ay bumuti ang kalagayan ng mga plebians at pinayagan na silang makapag-asawa ng patrician.

Scene 12 (16m 44s)

12

ANG MABUBUTING EMPERADOR

Vespian (69-79 C.E) – Siya ay sinusuportahan ng military. Naibalik nya ang disiplina sa sandatahang lakas at napigil nya ang pag-aalsa sa Gaul at Judea. Nerva (96-98 C.E ) - Siya ang nagtuwid sa mga kamalian ng hinalinhinang si Domitian. Sinikiap nyang mapaginhawa ang kalagayan ng mahihirap sa pamamagitan ng pagbili ng malalaking lupain upang ipamahagi sa mga mahihirap . Hadrian (117-138 C.E) - Pinalakas niya ang pamahalaang lokal . Pinagtibay niya ang tanggulan ng imperyo . Tinipon din niya ang mga batas Romano, ang katipunang ito ay tinawag na Perpetual Edict .

Scene 13 (19m 11s)

13

Antoninus Pius (138-161 C.E) - Itinuturing siyang pinakadakilang lumuklok sa trono ng imperyo . Ipinagbawal nya ang pagpapahirap sa Kristiyanismo . Sa kanyang pamumuno ay nagkaroon ng kapayapaan at kasaganahan na hindi nagkaroon ng digmaan , kaguluhan at kalamidad . Marcus Aurelius (161-180 C.E ) - Siya ay matalinong tao at sumusunod sa pilosopiyang Stoicismo . Naging maunlad ang kanyang panunungkulan at lumaganap ang negosyo at pakikipagkalakalan .

Scene 15 (20m 42s)

ARALIN 3:

MGA KLASIKAL NA LIPUNAN SA AMERICA, AFRICA AT MGA PULO SA PACIFIC

Scene 16 (20m 57s)

MGA KABIHASNAN SA MESOAMERICA

May apat na sibilisasyong nalinang sa rehiyon ng Meso - Amerika at Timog-Amerika : ito ay ang Maya, Aztec, Olmec at Inca

Scene 17 (21m 48s)

KABIHASNANG MAYA (250 C.E – 900 C.E)

Ang kulturang Maya ay Malaki ang naiambag sa atin tulad ng sistema ng pagsulat , Sistema ng numero at kalendaryo . Nakapagtayo din sila ng mga siyudad at nalinang din nila ang kanilang kaalaman pagdating sa sining , agham at pag-aaral . Pinalawig ng mga pinunong tinatawag na halach uinic ang mga pamayanang urban. Kinikilala nila ang mga pari bilang lider-espiritwal at pinuno ng lungsod . Ang sentro ng lungsod ay isang pyramid na ang itaas ay dambana para sa mga diyos .

Scene 18 (23m 22s)

SIBILISASYON NG AZTEC

Ang salitang Aztec ay nangangahulugang “ isang nagmula sa Aztlan ” Ang mga Aztec ay nagpalawak ng kanilang teritoryo at nagtatag ng sariling imperyo . Sa loob ng lungsod ay makikita ang templo at sa tabi nito ay nakatayo ang Malaki at nababakurang palaruan kung saan idinaraos ang larong bola na may kaugnayan sa relihiyon . Ang pinakamataas nilang diyos ay Huitzilopochtli, ang diyos ng araw at digmaan . Mahalaga rin sila Tlaloc , ang diyos ng ulan at si Quetzalcoatl. Noong 1325, itinatag nila ang pamayanan ng Tenochtitlan at naging sentro ng kanilang kalakalan Sa pagdating ng mga mananakop na kastila ito ay tinanggap nila ng maayos sa pag-aakalang mensahero ito ng diyos . Di nagtagal ay tuluyan na itong nasakop ng mga kastila .

Scene 19 (24m 54s)

KABIHASNANG OLMEC

Sila ang kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Central America. Ang katagang Olmec ay nangangahulugang rubber people dahil sila ang kauna - unahang taong gumamit ng dagta ng punong rubber o goma Ang Olmec ay isang pamayanang agrikultural.Ang sistemang irigasyon na itinayo rito ay nagbigay-daan upang masaka ang kanilang lupain . Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato . Ang pinakamalaking ulo ay may taas na siyam na talampakan at may bigat na 44 libra .

Scene 20 (26m 5s)

SIBILISASYON NG INCA

Ang salitang Inca ay nangangahulugang “ imperyo ” na hango sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na nanirahan sa Andes. Ang Inca ay nakatatag ng organisadong sistema ng pamahalaan : Sistema ng transportasyon at komunikasyon Karamihan sa mga Inca ay magsasaka , nag- aalaga ng hayop at mangingisda . Ang huling pinuno ng Inca na si Tupac Amaru ay pinugutan ng ulo noong 1972. D ito tuluyang nagwakas ang pinakadakilang imperyo ng Andes.

Scene 21 (27m 13s)

MARAMING SALAMAT PO!