Mano svajonų namas

Published on
Scene 1 (0s)

Mano svajonų namas

Ahmad Jamli Vilniaus lietuvių namai IKb klasė 2 grupė M okytoja : Airinė Adomaitytė

2

Scene 2 (10s)

01. Mano namas

Mano namų aprašymas

Mano namų aprašymas

Ateityje noriu, kad mano namai būtų dideli, erdvū s ir tyl ū s . Noriu gyventi vietoje, kur daug sniego ...

Aš noriu balkon o mano namuose i r pažangių šiukšliadėž ių.

Mano namų aprašymas

Noriu turėti savo namu ose garaž ą automobiliui , dviračiams ir darbo įranki ams.

01

02

03

Mano namas

Scene 3 (34s)

02. Mano namai iš vidaus

Mano kambarys

Noriu, kad mano kambarys būtų atskiras , jame - didelė lova ir biuras su dviem kompiuteriais ir sukamąja kėde .

02

V irtuvė

N orėčiau , kad virtuvė būtų didelė su dideliu šaldytuvu ir apvaliu stal u visai šeimai .

03

Laiptai

Noriu , kad mano namuose būtų laiptai į antrą aukštą.

01

Mano namai vidaus

Scene 4 (58s)

03. Mano sodas ateityje

Sodo aprašymas

Sod o aprašymas

Sod o aprašymas

Sodo aprašymas

Ateityje noriu, kad mano sodas būtų gerai aptvertas , su gražiomis ir didelėmis durimis .

Noriu, kad mano sode augtų graži žolė.

Noriu palikti ypatingą vietą žemės ūkiui ir gyvulininkystei .

01

02

03

04

Ateityje noriu, kad mano sodas būtų ap juostas daugybe tiesių medžių , gražių žolelių ir rožių. Ir kad sode būtų gerai išdresuotas šuo .

Mano sodas ateityje

Scene 5 (1m 27s)

04. Mano būsimasis automobilis

Mano automobilio aprašymas

Noriu, kad mano būsimas visureigis būtų keturių varančiųjų ratų.

Mano automobilio aprašymas

Kad b ūt ų gražus ir vežtų krovinius.

Mano automobilio aprašymas

Kad automobilio salonas būtų erdvus.

Mano automobilio aprašymas

Kad jo variklis būtų stiprus , didelis ir greitas.

Mano büsimas automobilis

1.

2.

3.

4.

Scene 6 (1m 52s)

05. Apie mano būsimus namus

01.

Ateityje noriu turėti savo prekybos centrą šalia savo namų.

02.

Ateityje noriu didelės žaidimų aikštelės šalia savo namo.

03.

Noriu , kad šalia m ano namų būtų vieta, kur galima slidinėti ir vaidinti spektaklius.

04.

Noriu, kad m ano namas būtų ne mieste, o nedideli ame kaim e , kuriame gyvena draugai.

Apie mano büsimus namus

Scene 7 (2m 17s)

06. Mano šalis, kurioje gyvenu ateityje

Šalies aprašymas

Noriu didelės, stiprios ir teisingos šalies

Šalies aprašymas

Noriu, kad šalyje nebūtų sukčiavimo ir rasizmo.

0 1 .

0 2 .

Mano Salis, kurioje gyvenu ateityje

Scene 8 (2m 34s)

Ačiū už dėmesį

Ahmad Jamli