PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

FUNDAȚIA „FOCUL SACRU”.

Scene 2 (20s)

Fundația „Focul Sacru” a luat ființă în data de 3 martie 2011. Logo-ul Fundației „Focul Sacru” este format dintr-un triunghi, care reprezintă elementul „foc”, și un cerc, simbol al „sacrului ”..

Scene 3 (50s)

rocul.s sacFru.

Scene 4 (1m 9s)

Scopul Fundației „Focul Sacru” este „renașterea spirituală a națiunii”. Pentru îndeplinirea acestuia, Fundația „Focul Sacru” își propune, printre altele, următoarele obiective :.

Scene 5 (1m 33s)

Promovarea educației de tip spiritual, ca fundament al tuturor formelor de educație planetară constructivă / benefică. Obținerea acreditărilor necesare pentru dobândirea calității de „formator profesional" în domeniul „terapiilor complementare / alternative”, conform Legii..

Scene 6 (2m 3s)

Desfășurarea pe întreg teritoriul României, dar și în alte țări, a unor cursuri de I nițiere „Focul Sacru”. Organizarea de stagii de pregătire spirituală / inițiatică în diferite tabere programate și desfășurate pe teritoriul României sau a altor state..

Scene 7 (2m 43s)

Organizarea de conferințe și simpozioane de spiritualitate creștină în România și în străinătate. Înființarea de cabinete, clinici, centre de sănătate bazate pe aplicarea terapiilor complementare / alternative..

Scene 8 (3m 23s)

Promovarea unor programe de salvare, conservare și punere în valoare a monumentelor, așezămintelor, edificiilor, lăcașurilor de cult, obiectelor, operelor de artă și valorilor de orice fel care constituie sau conțin mărturii despre tezaurul spiritual, cultural, științific și material al României..

Scene 9 (4m 3s)

FUNDAȚIA „FOCUL SACRU ” Website : https://foculsacru.ro/ E-mail: foculsacru2011@gmail.com Telefon: 0743 033 867.