Kaligirang Pangkasaysayan ng

Published on
Scene 1 (0s)

FILIPINO 9

TANKA AT HAIKU

PONEMANG SUPRASEGMENTAL

UNANG LINGGO- IKALAWANG MARKAHAN

Logo Description automatically generated

ROSE ANN SURATOS/ AVRNHS

A picture containing text, table, console table, worktable Description automatically generated

Scene 2 (13s)

A picture containing outdoor Description automatically generated

Scene 5 (45s)

See the source image

Scene 8 (1m 5s)

abstract

abstract

abstract

Ako ang gagabay sa inyo upang lalo mong maunawaan ang Panitikang Asyano .

abstract

Handa ka na ba ? Ilabas na ang inyong papel at bolpen . Umpisahan na natin !

Scene 9 (1m 33s)

A picture containing outdoor Description automatically generated

TANKA

HAIKU

Scene 10 (1m 40s)

Tanka at Haiku

Layunin ng mga tulang ito na pagsama-samahin ang mga ideya at kaisipan sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang .

Scene 11 (1m 52s)

ソース画像を表示

Tula ng Hapon ang TANKA noong ika-8 siglo

Scene 12 (2m 2s)

ソース画像を表示

Tula ng Hapon ang TANKA noong ika-8 siglo

Scene 13 (2m 11s)

ソース画像を表示

Tula ng Hapon ang HAIKU noong ika-15 siglo

Scene 14 (2m 20s)

1000 noems from the Many6shü

1000 noems from the Many6shü

1000 noems from the Many6shü

Scene 15 (2m 29s)

1000 noems from the Many6shü

Scene 16 (2m 36s)

ソース画像を表示

Scene 17 (2m 43s)

ソース画像を表示

Scene 18 (2m 49s)

ソース画像を表示

Scene 19 (2m 56s)

ソース画像を表示

Scene 20 (3m 4s)

A picture containing water, outdoor, nature, sunset Description automatically generated

Scene 21 (3m 12s)

A picture containing outdoor, nature Description automatically generated

TANKA

Maiikling awiting punong-puno ng damdamin

Scene 22 (3m 21s)

A picture containing outdoor, nature Description automatically generated

K araniwang paksa ng Tanka:

Pagbabago

Pag- iisa

Pag- ibig

Scene 23 (3m 32s)

ソース画像を表示