POP taak: Di-marie Visser

Published on
Scene 1 (0s)

POP taak : Di- marie Visser

Scene 2 (7s)

Helo, ek is Di-marie Visser, ‘n eerstejaar student wat swot by die NWU. Ek swot senior en verdere onderwys in lewenswetenskappe sowel as wiskunde. • Wie is jy in die stadium van jou lewe: Ek is ‘n 19-jarige meisie wat graag ‘n onderwyser wil wees en so ook die beste een wees wat ek moontlik kan wees. • Wat is jou drome: My drome is eenvoudig en is wat enige ander meisie droom dit is eenvoudig om eendag die tiepe onderwyser te wees wat leerders in my klas vir hul kleinkinders oor gaan vertel , om werklik ‘n verskil te maak in die kinders se lewe met wie ek te ë gaan kom . Ek het ook die groot droom om eendag vir SA netball te speel .

Inleiding :

Scene 3 (45s)

Watter gebeurtenisse in jou lewe het aanleiding gegee tot jou besluit om ’n onderwyser te word?

My gunsteling speletjie as klein dogtertjie was om juffrou juffrou te speel saam my vriendinne en familie , maar laasjaar met COVID-19 wat die wêreld tot stilstand gebring het en hoe ek gesien en besef het watter belangrike rol onderwysers eintlik speel en het ek finaal besluit om ̔n onderwyser te word omdat ek deel wil wees van die verskil wat gemaak moet word aan die wêreld . ‘n Gebeurtennis wat verseker bygedra het was toe ek my lewenswetenskappe onderwyser ontmoed het. In graad 10 het ons ̔n onderwyser gehad wat dit eintlik nie so duidelik die werk aan ons verduidelik het nie maar in graad 11 het ons ̔n ander onderwyser gekry wat ons nie net die werk verduidelik het nie maar wat dit fisies vir ons lekker gemaak het en intresant . Ek het besluit dat dit die tiepe onderwyser is wat ek wil wees.

Free Girl Teaching Cliparts, Download Free Girl Teaching Cliparts png images, Free ClipArts on Clipart Library

Scene 4 (1m 34s)

Hoe het jou verlede jou vir jou toekoms in B.Ed voorberei?

Ek dink verseker dat my verlede het ̔n rol gespeel ek het op ̔n tyd deur ̔n baie moeilike tyd in my lewe gegaan toe ek my oupa verloor het aan kanker en die feit dat die onderwyser so ondersteunend was het ek ̔n goeie idee gekry van hoe en wat ̔n onderwyser moet doen en hoe hule moet optree . En dit is verseker die ideale onderwyser wat ek wil wees.

Watter faktore of mense het jou besluit om ’n onderwyser te word, beïnvloed?

Ek dink verseker dat my ouers , sowel as my lewenswetenskappe ondewyser en wiskunde onderwyser die grootste deel is agter my besluitneming . Hul almal het my aangemoedig en in my geglo . Hul glo dat daar nie ‘n beter beroep is wat my pas as ondewys is nie .

Scene 5 (2m 19s)

Hoe het faktore soos die Vakleerlingskap van Waarneming (Apprenticeship of Observation) jou persepsies van die onderwys as loopbaan, beïnvloed?

Die vakleerlingskap van waarneming het my ‘n nuwe uitkyk en insig gegee oor wat onderwyser in ‘n klaskamer is sowel as die verskillende leerders wat mens kry . Ek het dus tot die gevolgtrekking gekom dat onderwyser nie sy / haar klaskamer en tiepe leerders kan kies nie en moet hul dus werk met dit wat hul het. En die beste maak van daai situasie .

Scene 6 (2m 45s)

Wat het jy geleer oor die verskillende kontekste van die Suid-Afrikaanse onderwys asook die uitdagings van verskillende onderwysers in verskillende kontekste?

Dat elke klaskamer in Suid -Afrika ‘n ander tiepe klaskamer is en dat jy in verskeie kontekste geplaas moet word sodat jy genoeg ondervinding kan hê en kan opbou om die beste moontlike onderwyser te wees. Sodat wanneer jy eendag in so ‘n konteks geplaas word presies weet wat om te doen . Elke konteks het sy eie uitdagings wat daarmee gepaart gaan daarom is dit so belangrik om te weet wat om in watter konteks te doen en wat die regte manier van optree is. Dus moet onderwyser daai vaardigheid gebruik om die leerders se kennis te vebreed en bevorder tot die beste van hul vermoë met die hulpbronne wat hul het.

Scene 7 (3m 35s)

Hoe sal dit jou benadering tot jou WIL-skoolplasings oor die volgende jare beïnvloed?

Ek het nou ‘n beter idee van wat in Suid-Afrikaanse skole en klaskamers is daarom weet ek ook nou waarvoor om te kyk en sal ek verseker wanneer ek geplaas word gebruik maak van oplet , notas maak en waarneem .

Op te let: is om seker te maak en aandag te gee oor wat ges ê of gedoen word in die klas Notas maak : is om wanneer ek iets sien in die klas dit neer te skryf of ‘n nota te maak sodat ek dit kan onthou vir in die toekoms . Waarneem : is om iets raak te sien as belangrik en dit dan te noteer .

Scene 8 (4m 18s)

Watter karaktereienskappe en waardes wil jy as onderwyser uitleef?

Goeie luisterraar wees. Behulpsaam is. Toon empatie teenoor leerders . Om Geduld te h ê . Wil verstaanbaar wees teenoor student/ leerders . Wil georganiseerd wees.

Positive Character Traits High Res Stock Images | Shutterstock

Scene 9 (4m 37s)

Watter van die Goue Reëls van skoolhou het werklik by jou aanklank gevind wat jy graag wil nastreef?

Reël 1: moenie ̔n kind oordeel op voorkoms nie Die reël het verseker die een wat vir my in bold uitgestaan het toe ek die Goue Reëls deur gaan wanr dit is een wat onderwysers soms die vinnigste vergeet .

golden rule - Clip Art Library

Scene 10 (5m 4s)

Wat het jy geleer by die onderhoud wat jy met ‘n ervare onderwyser gevoer het en wat is die beste raad wat sy vir jou gegee het?

Dat self ervare juffrouens soos sy wat al 14 jaar skool gee soms twyfel en soms onseker is. Maak dat dit okey is as jy nou al voel jy gaan sukkel of dat jy bang is dat jy dit nie gaan reg kry nie . Dat maak nie saak wie of wat jy is nie dat jy nooit te oud is om vrae te vra nie en nooit te oud is om iets nuuts te leer nie en dat ek aan ‘ n soveel verrykings aksies moontlik moet deelneem.

Scene 11 (5m 40s)

Watter interessante ontdekkings het jy tydens POP gemaak?

Ek het op ‘n dieper manier geleer wat ‘n onderwyser is en het myself ook beter leer ken deur die antwoorde wat ek gegee het. POP het my geleer om die kleinste dingetjies wat mens maklik vergeet wat belangrik is te onthou en meer aandag daaraan te gee omdat dit die belangrike deel is. Op ‘n manier het ek baie goedjies ontdek wat ek wil inkorpereer in my klas en wat ek verseker gaan gebruik wanneer ek gaan begin klas gee.

Scene 12 (6m 10s)

Belangrikste ding oor myself: Watse waardes ek wil uitbeeld as onderwyser sowel as die tiepe onderwyser ek wil wees eendag wanneer ek begin skool hou .

Wat is die belangrikste ding wat jy oor jouself geleer het? As die belangrikste ding wat jy oor skoolhou geleer het?

Belangrikste ding oor skoolhou: Is verseker die feit dat ‘n goeie onderwyser soos ‘n kind dink maar optree soos ‘n volwasse mens. Dit is verseker wat vir my ‘n hoogte punt is saam die feit dat elke kind in jou klas uit ‘n ander agtergrond uitkom en dat mens vertroue moet bou om ‘n verhouding met jou leerder te kan h ê

Scene 13 (6m 42s)

Watter areas wil jy die graagste verbeter in die komende jare?

h ê Ek sal graag wil verbeter daarin om net te luister sonder om raad te wil gee of te preek. Ek wil graag daarin verbeter om my kennis op so ‘n manier oor te kan dra aan die leerder dat hul presies sal kan verstaan wat ek bedoel. En om geduldig genoeg te wees sodat my leerders nie bang on verstreerd met my te word nie.

Scene 14 (7m 7s)

Ek wil myself voorberei om teen die einde van my 3de jaar klas ‘n goeie onderwyser te wees en dan in my 4de jaar ‘n beter onderwyser te wees. Ek wil ook genoeg kennis opdoen en ondervinding deur my 4 jaar sodat wanneer ek begin skool gee en myself in ‘n posisie bevind te weet wat om te doen sodat ek nie huiwer nie . Ek wil ook by verskillende tipe kontekste te doen hê en verskillende onderwysers by proef .

Waartoe verbind jy jouself tydens die volgende paar jaar om jouself voor te berei, of wat het jy aan jou self belowe dat jy sal word?

Teacher Apple Clip Art - Royalty Free - GoGraph

Scene 15 (7m 43s)

Letter Clipart Stock Illustrations – 44,628 Letter Clipart Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

Jou boodskap as‘n beginneronderwyser .

Liewe onderwyser beginner Ek gaan die ‘n onderwyser word wat nie net in mydrlf glo nie maar in my hele klass ek wil ‘n klaskamer hê waar die atmosfeer gemaklik en gelukkig is. Ek gaan in my leerders se doelwitte glo en ek gaan hul help om hul doelwitte te bereik omdat in my klas ons dromers gaan wees. Ek los die volgende quote by jou : Every teacher once was a student. Every winner once was a loser. Every expert once was a beginner. But all of them have crossed the bridge called learning