'தமிழ்த்துறை' 6B மற்றும் 6C பிரிவு மாணவர்கள் இணைந்து பங்கேற்கும் தமிழர் திருநாள் "பொங்கல் விழா" – 2022 நாள் - 11.01.2022 நேரம்: 6B காலை11.30 மணிமுதல் 12.10 மணிவரை.6C காலை 10.30 மணிமுதல் 11.10 மணிவரை. இடம்: நிகழ்நிலை (மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ்) அனைவரும் வர

Published on
Scene 1 (0s)

‘ தமிழ்த்துறை ’ 6B மற்றும் 6 C பிரிவு மாணவர்கள் இணைந்து பங்கேற்கும் தமிழர் திருநாள் "பொங்கல் விழா" – 2022 நாள் - 11.01.2022 நேரம்: 6 B காலை11.30 மணிமுதல் 12.10 மணிவரை.6 C காலை 10.30 மணிமுதல் 11.10 மணிவரை. இடம்: நிகழ்நிலை (மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் ) அனைவரும் வருக... தமிழ் இன்பம் பருக....

Scene 2 (24s)

Calendar Description automatically generated.

Scene 3 (1m 34s)

New markets for the agricultural processing industry: bio-based raw materials - WUR.

Scene 5 (2m 45s)

வரவேற்பு ரை.

Scene 6 (3m 1s)

Graphical user interface, application Description automatically generated.

Scene 7 (3m 58s)

கோலம்.

Scene 8 (4m 19s)

Video will be added..

Scene 10 (10m 37s)

பொங்கல் பாடல்.

Scene 11 (10m 58s)

Video will be added..

Scene 12 (13m 18s)

Mattu Pongal 2021: Know the significance of this auspicious day.

Scene 13 (13m 43s)

Bogi (Boghi) Festival Recipes - Subbus Kitchen. போகி.

Scene 14 (13m 52s)

Video will be added..

Scene 15 (14m 50s)

தைப் பொங்கல்.

Scene 16 (15m 15s)

Thai Pongal Celebration.

Scene 17 (16m 2s)

Pongal celebrated with traditional fervour in Tamil Nadu, Puducherry.

Scene 18 (16m 23s)

Video will be added..

Scene 19 (18m 31s)

Mattu Pongal Celebration in Tamil || Jallikattu Festival of Tamil Nadu - YouTube.

Scene 20 (18m 50s)

A picture containing text Description automatically generated.

Scene 22 (22m 44s)

காணும் பொங்கல்.

Scene 23 (22m 56s)

A picture containing child, indoor Description automatically generated.

Scene 24 (23m 52s)

சிலம்பம்.

Scene 25 (24m 38s)

Video will be added..

Scene 26 (27m 16s)

Happy Thiruvalluvar Day 2021 - Happy Thiruvalluvar Day 2021 Quotes | Dizain.

Scene 28 (29m 33s)

Thank You for Pongal Wishes – Thank You Messages in English.

Scene 29 (29m 56s)

Video will be added..

Scene 30 (30m 54s)

தேசீய கீதம்.

Scene 31 (31m 9s)

Video will be added..

Scene 32 (32m 11s)

Thai Pongal 2018 - பொங்கலோ பொங்கல் - DivineInfoGuru.com.

Scene 33 (32m 46s)

Credits video will be added.