PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Physilect – Fysioterapian harjoitteiden innovatiivinen etäkuntoutus- ja -seurantaratkaisu

Oikea käsi on taivutettuna

Scene 2 (7s)

Miksi Physilect?

Physilect on innovatiinen täysin uudenlainen ratkaisu, joka mahdollista etäkuntoutuksen ilman ammattilaisen reaaliaikaista mukanaoloa . Ammattilaiselle Physilect antaa mahdollisuuden seurata kuntoutuksen edistymistä etänä ja muokata etänä kuntoutusohjelmaa Physilect pilvipalvelusta . Physilect on kuntoutuksen asiakkaille antaa mahdollisuuden seurata ohjeita ison näytön kautta selkeässä digitaalisessa kuvamuodossa . Digitaalinen biopalaute auttaa tekemään liikkeet oikein Pelillistävä kokekemus ja kuntoutuspelit motivoivat liikkeiden omatoimiseen suorittamiseen Myös tieto etäseurannasta lisää motivoida Physilect tukee oman kehon ja liikkeen hahmottamista

Scene 3 (27s)

Nykyinen vaatii ammattilaisen läsnäolon, matkustus

Etäkuntoutus vaatii ammatilaisen läsnäolon videon kautta, ei matkustusta

Physilect Virtuaaliasistentti, ammattilainen saa raportin ja vaikuttavuustietoa

Physilectin mahdollistama muutos

Scene 4 (40s)

Tarkempaa tietoa Physilectin ratkaisusta

Palvelun tai tuotteen kypsyysaste: Ratkaisu on valmis tuote ja tuote on kaupallisessa vaiheessa. Tuotetta kuitenkin aktiivisesti kehitetään koko ajan. Tuotteella on lääkinnällisen laitteen CE-merkintä. Uutuusarvo: Ratkaisu on täysin uuden tyyppinen kokonaisuus fysioterapian kotiharjoittelua ja niiden etäseurantaa varten. Skaalautuvuus: Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön pysyväksi ratkaisuksi Käytettävyys: Ratkaisun käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Käytettävyyttä on parannettu pilotoinneista saadun asiakaskokemusten kautta. Kustannusvaikutus: Physilectin ratkaisu auttaa säästämään kustannuksia. Physilectin avulla samalla fysioterapeuttiresurssilla pystytään palvelemaan enemmän asiakkaita. Physilectin ratkaisun avulla fysioterapeutti pystyy seuraamaan etänä kuntoutuksen toteutumista. Fysioterapeutti voi katsoa pilvipalvelusta milloin vaan siihen mennessä tehtyjen harjoitusten toistojen määrän ja laadun. Physilect ratkaisun ansiosta kuntoutus tehostuu, kun kuntoutuja motivoituu tekemään kotiharjoitteet ja osaa tehdä fysioterapian harjoitteet oikein. Kuntoutuksen tehostuessa tarve jatkopalveluille pienenee. Tietoturva: Physilectin ratkaisu on tietoturvallinen. Erilaiset tietoturvavaatimukset (mm. GDPR) on huomioitu jo tuotetta suunniteltaessa.

Scene 5 (1m 17s)

Physilect jatkokehitys

Physilect ratkaisu on teknisesti toimiva ja kliinisesti validoitu ja CE-hyväksytty terveydenhuollon laite Physilect kehittää etäkuntoutusratkaisua voimakkaasti edelleen Erityisti kehityskohteina: Uusi entistä halvempi laite (Orbbec Persee) Kuntouttavat pelit Fyysisen kuntoutuksen toiminnalliset harjoitteet

Scene 6 (1m 30s)

Ammattilaisen käyttöliittymä

Exercise program! 23. Squat Start angle 23 End angle Repeat count GEi@ 21 29 22 30 23 24 34 59 Control of position feet on the one line, degree Control Of foot outward position, degree Control Of legs position, degree Control Of bent back forward, degree Save

Scene 7 (1m 42s)

Physilect käytössä

Source: Rehabilitation reinvented for the elderly at home. https://cordis.europa.eu/project/rcn/213670/brief/en RemoRehab project of Physilect Oy has received SME Instrument Phase 1 funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 808030

Source: Rehabilitation reinvented for the elderly at home. https://cordis.europa.eu/project/rcn/213670/brief/en RemoRehab project of Physilect Oy has received SME Instrument Phase 1 funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 808030

Scene 8 (2m 0s)

Harjoitteet voidaan tehdä pelimuodossa

https://lh3.googleusercontent.com/GElsJiGHpAeE5cXZCWWrcyhFGnjmm6N9tf3WK_6h6Hz3WCLP7pbBOnY_BzEutPp0DEESgRkNgxpbIr7tiCvzWTiR5NxgCm5SLXyjzZz8fu5HqMXJ4hYz_qWjQwtLccmJzSSJJDD9CqbqdHWIYQ

Scene 9 (2m 8s)

Ammattilainen raporttinäkymä

‹#›

48 30 11 annettu kulma Liikeharjoitusten tulokset Päivämäärä huhtikuu / maaliskuu huhtikuu 3, tiistai tåysin suoritettu Suoritettu 50 / 71 42 / 51 5/7 Ei tgysin SL.oritettu Ei tsysin suoritettu 5 Våårin Edistys, 90,5 92,46 86.9 tulOSten Skaala Poikkeama Iiikeradasta, asteet 15,67 14,67 37.68 yritys Kulmanopeus. ast./sek. 82,15 88,64 55,58 16,37 5557 107.35 116.99 21 22 23 24 Suoritettu astetta -5,99 -0,5 -N99

Scene 10 (2m 28s)

Etäkuntoutuslaite, tuotevariaatiot

‹#›

Me.AJt41Hcne

Scene 11 (2m 36s)

Liikelaajuksien / vaikuttavuuden mittaus

35. Vasemman lonkan ja polven koukistus 2/7 900 720 80 1440 1800

34. Oikean lonkan ja polven koukistus 5. Vasemman lonkanja polven koukistus 6. Oikean olkavarren sisakierto kwnarvarsi koukistettuna 106 114 144 34 23. Kyykky 23 113 6.K20t8 83 96 35. 110 26 C. Askelk•yykky tukse vasemmalla •vasemrnan polven nosto 2 25. Oikean Oden nosto Oynarvarsi suorana ylOs istuen 177 176 12 88 1 92

34 Oikean lonkan ja polven koukistus 2/7 26

Scene 12 (2m 54s)

Kuvia mittausosioon liittyen

painopisteen poikkeaman parametrit (horisontaalinen taso): pai n parametrit: Kayran pituus lcml: cm pinta.ala lcm21: C90 kulma [astettal: REC RMS pinta-ala [cm/sl:

Kolmiulottienen biomekaaninen liikeanalyysi

Liikelaajuuksien mittaus

Kuva tasapainoraportista

Kuva tasapainoraportista liittyen vartalon asentoon

Professional unit

Dda naa