PGT-A

Published on
Scene 1 (0s)

PGT-A

Anoploidi Taraması için Preimplantasyon Genetik Test i

Scene 2 (15s)

Imagen que contiene interior, pared, techo, suelo Descripción generada automáticamente

Em briyo transferi

Embr iyo dondurma

Imagen que contiene cielo Descripción generada automáticamente

PGT-A

Lupa

Flecha: curva en sentido contrario de las agujas del reloj

Flecha: curva con sentido de las agujas del reloj

Scene 3 (30s)

A close up of a device Description automatically generated

A picture containing indoor Description automatically generated

1. Gün : T ek hücreli embriyo Zigot

3. Gün: Sekiz hücreli aşama

4. Gün: Morula aşaması

5 ve 6. Günler: Blastosist aşaması

İki hücreli aşama

Dört hücreli aşama

EMB RİYONUN GELİŞİMİ

2. Gün :

Scene 4 (50s)

Imagen que contiene tarta, mesa Descripción generada automáticamente

Fetüs

Plasenta

EMB RİYO BİYOPSİSİ

Embriyo biyopsisi doğumsal kusurlara sebep olmaz, fakat %5’ten düşük bir olasılıkla embriyonun zarar görme ihtimali bulunmaktadır.

Scene 5 (1m 13s)

CUNIC

Imagen que contiene texto Descripción generada automáticamente

Embriyolar IVF kliniklerinde güvendedir.

Imagen que contiene cielo, edificio, exterior Descripción generada automáticamente

Flecha: curva ligera

Scene 6 (1m 31s)

PGT-A

Embriyoların Genetik Sağlığı

Imagen que contiene animal Descripción generada automáticamente

Flecha: curva ligera

EN İYİSİ

Scene 7 (1m 56s)

Imagen que contiene interior, pared, cuarto de baño Descripción generada automáticamente

PGT-A r aporu EMBRYO #1 EMBRYO #2 EMBRYO #3 Healthy embryo suitable for transfer Healthy embryo suitable for transfer Affected embryo no suitable for transfer

NGS YENİ NESİL DİZİLEME

Scene 8 (2m 22s)

Dizileme

DNA

kodlar

Yeni Nesil Dizileme

GTCTA

1

2

3

Smart PGT-A

Scene 9 (2m 55s)

Flecha: recto

Sağlıklı Embriyo

XX

XY

23 çift - 46 kromozom

ÖPLOİD

Scene 10 (3m 30s)

ANÖPLOİDİ

XX

X 0

FAZLA

EKSİK

İmplante olmayan

Gebelik Kaybı

Flecha: giro a la izquierda

Flecha: giro a la derecha

Down sendromu

Scene 11 (4m 13s)

( anne yaşı < 35)

( anne yaşı >42)

Çoğu kromozom anomalilerinin canlı doğum ile uyumsuz olduğu düşünülür.

% 52

%80

yaklaşık

Yaklaşık

Internal Igenomix data (N= 60,000 embryos)

Scene 12 (4m 43s)

23 Kromozom ( Her ikisi de normal )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

ANÖPLOİDİ ( ekstra ya da eksik kromozomun yol açtığı anomali )

TRANSFER BAŞINA YÜKSELEN GEBELİK ORANI

GEBELİK KAYBINI AZALTIR

GEBE KALMA ZAMANINIZI KISALTIN

Internal Igenomix data based on results and SART data 2015

Scene 13 (5m 7s)

Rubio et al: In vitro fertilization with preimplantation genetic diagnosis for aneuploidies in advanced maternal age: a randomized, controlled study. Fertil Steril . 2017 May;107(5):1122-1129.

Anne olma yaşını yükseltir

PGT-A

8 hafta

PGT-A ile

15 hafta

PGT-A yaptırmadan

Scene 14 (5m 45s)

Imagen que contiene interior, pared, techo, suelo Descripción generada automáticamente

EMBRYO #1

EMBRYO #2

Marca de verificación

Marca de verificación

Sağlıklı embriyo transfer için uygundur

Sağlıklı embriyo transfer için uygundur

Scene 15 (6m 8s)

EMBRİYO SEÇİMİ

SET

İmplantasyon başarısızıklıkları ve k romozomal anomali riskini azaltır

Imagen que contiene vajilla, ramequín, servicio de mesa Descripción generada automáticamente

Ekstra zamanı , duygusal , fiziksel ve ekonomik maliyetleri azaltır

Scene 16 (6m 32s)

PGT-A ile

PGT-A olmadan

Canlı doğum başına maliyet

%10

Rubio et al: In vitro fertilization with preimplantation genetic diagnosis for aneuploidies in advanced maternal age: a randomized, controlled study. Fertil Steril . 2017 May;107(5):1122-1129.

Scene 17 (6m 47s)

Testin Sınırları

xnuaouö61

Her genetik testin sınırları vardır .   Anoploidi Taraması için Preimplantasyon Genetik Testin (PGT-A) sınırları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen doktorunuzla konuşup verilen onay formlarını inceleyin .   PGT-A ile ilgili sorularınızı dilediğiniz zaman Igenomix Genetik Danışma Ekibi mize yöneltebilirsiniz.

Scene 18 (7m 16s)

Testin Sınırları

00 • 00

Scene 19 (7m 21s)

Kalıtsal tek gen hastalıkları

Çok faktörlü koşullar

Yetişkin lik döneminde oluşan hastalıklar

F iziksel ve zihinsel özellikleri

Mikrodelesyonlar / mikrodüplikasyonlar

Doğum kusurları

(8:

ooo ooa

Scene 20 (7m 53s)

2

3

1

4

5

6

7

Doğruluk oranı

Embriyo biyopsileri

Yapısal anormaliler

Kromozom kayıpları / kazançları

Düşük moisizm

Uniparental dizomi

Tüm kromozomlar

%98

10 Mb

<30%

FALSE POZİTİF: Bir embriyonun gereksiz yere dışlanabilmesi için küçük bir şans vardır.

FALSE NEGATİF: Normal olarak teşhis edilen bir embriyonun hala kromozomal olarak anormalili olma ihtimali çok düşüktür.

Flecha: giro a la derecha

Scene 21 (9m 3s)

Uygun olmayan biyopsi teknikleri Uygun olmayan biyopsi teknikleri , biyopsi yapılan hücrelerin kaybına ya da zayıf DNA kalitesine neden olur.

Taşıma Beklenmeyen h ava koşulları , hava yolculuğu ile ilgili sorunlar sonuçları geciktirebilir.

Igenomix’e ulaştırılan numuneler Analiz için kabul edilemez ve sonuçlar elde edilemez .

Scene 22 (9m 37s)

IVF

Lupa

PGT-A

EMBRİYO SEÇİMİ

Komplikasyon Riski

Scene 23 (10m 7s)

Icon Description automatically generated with medium confidence