Perancangan

Published on
Scene 1 (0s)

NAMA – KUMPULAN 2 MATRIX NO 1. SYED MOHD SUKRI B SYED AHMAD UFA200155 2. SUBATRA A/P BALA UFA200152 3. DEVAGE A/P BALA KRISHNAN UFA200115 4. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN PAWANTEH UFA200137.

Scene 2 (16s)

6.1 PERANCANGAN. Tindakan menyatakan RISIKO dan PELUANG Apabila merancang untuk system pengurusan kualiti , organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan memahami organisasi dan konteksnya serta memahami keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan disamping menentukan Risiko dan Peluang yang dinyatakan untuk :.

Scene 3 (1m 31s)

PERANCANGAN ORGANISASI. Organisasi hendaklah merancang dari pelbagai aspek :.

Scene 4 (2m 24s)

PERANCANGAN. PELUANG. RISIKO. Kebarangkalian yang tidak baik.

Scene 5 (5m 50s)

PROSES MENGGUNAKAN PELUANG. MULA. Nilaian. Kualitatif.

Scene 6 (6m 10s)

NOTA. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan risiko untuk mengejar peluang , menghapuskan punca risiko , mengubah kemungkinan atau akibat , berkongsi risiko atau mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat.

Scene 7 (7m 3s)

01 Objektif kualiti ialah matlamat yang boleh diukur dan asas perancangan peningkatan kualiti jangka panjang.

Scene 8 (8m 22s)

1 1 1 1 Contoh-contoh objektif: Quality management system Kurangkan aduan pelanggan, tingkatkan kepuasan pelanggan, penghantaran servis/produk mengikut masa. Oil'S Tiada insiden, tiada kehilangan masa akibat kecederaan (Lost Time Injury), tiada penggunaan alcohol atau dadah yang dilarang, tiada ketakuran dari pihak berkuasa. Di peringkat korporat. Hendaklah dipecah dan diagihkan kepada leblh spesifik di peringkat Jabatan, Seksyen, dsb..

Scene 9 (9m 20s)

Make it SMART. s Specific Measurable Achievable Realistic Time-bound Kons.ist«-' dengan polisi. • Perlu didokurnentasikan. Oalam masa. Ambil kira keperluan berkaitan. • Secara lcOknya. dicapai, Wujudkan C*lan perancangan untuk rnencapai. Mestilah relevan- Harus dipantau- Kemaskini bila perlu..

Scene 10 (12m 0s)

Apa yang akan dilakukan. Siapa pegawai yang bertanggungjawab.

Scene 11 (13m 4s)

01. 02. 03. Membantu mengenalpasti operasi yang diperlukan serta bagaimana ia mempengaruhi organisasi ..