Pandemi Sürecinde Çevre

Published on
Scene 1 (0s)

eTwinning

Pandemi Sürecinde Çevre

Çevre İçin El Ele Yenikent İlksan Anadolu Lisesi

abstract

Scene 2 (16s)

Photo by Marius Badstuber on Unsplash

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Photo by Jr Korpa on Unsplash

Yeni tip koronavirüse bağlı gelişen COVID-19 hastalığı, dünya genelinde her ülkeyi etkiledi ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü bu salgını COVID-19 Pandemisi olarak ilan etti.

Scene 3 (27s)

COVID-19 Pandemisi dünya çapında ilerlerken, yaşamları tehdit ediyor ve dünya ekonomisini baskılıyor, bununla birlikte çevre üzerinde de derin bir etkisi oldu. Bu etkilerin kimi olumlu kimi olumsuz.

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 4 (42s)

Bilim insanları ilk olarak, pandeminin başladığı Çin'de sera gazı emisyonlarında bir düşüş olduğunu fark ettiler. Salgın dünyaya yayıldıkça ve endüstriyel faaliyetler azaldıkça, küresel ısınmanın ana sorumlularından kabul edilen sera gazı emisyonları da azalmaya devam etti.

abstract

Scene 5 (1m 5s)

Bu arada, hızlı yayılan sosyal medya paylaşımları kentsel alanlarda vahşi yaşam manzaraları ortaya çıkarmaya başladı ve bize, "doğa sıfırlama düğmesine bastı" yorumları yaptırdı.

Scene 6 (1m 17s)

abstract

Daha az dikkat çeken ise, tıbbi atık ve online alışverişlerden gelen ambalajlarda dramatik artışlardı.

Scene 7 (1m 30s)

COVID-19 krizinin tüm çevresel etkilerini analiz etmek ve gelecekte iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bu trajediden hangi dersleri alabileceğimiz önemlidir.

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 8 (1m 43s)

ÖZEL INFOGRAFIK ILE VERILERE BAKALIM:

Scene 10 (2m 4s)

KARBON SALINIMI AMERIKA BjRLE$iK AVRUPA 67MiLYON DAHA AZ HAVA YOLCUSU 0/0 40 DAHA AZ iq HAVA TRAFj6i AZOT DiOKSiTTE AZALMA: 75 Madrid, ispanya 0/0 Kuzey italya New York. KARBON MONOKSiTTE 0/050 Dü$ü$ GiN Hava kirliliöinin azalrnasl 5 YASIN ALTINDA 4.000 GOCU6UN Seattle: TRAFiK Y06UN- LU6UNDA 0/041 AZALMA KARBON hayatlnl kurtarm19 EMiSYONLARlNDA Sera gan emisyonlarl. seyahat ve ekonomik taaliyetlerdeki hlzli dü$ü9 nedeniyle azalrnstlr. Pandemi azaldlö•nda artmasl muhtemeldir. Ancak, uzaktan / evden qallirna eGilimi arttl ve bu durum karbon emisyonlannv azaltmada etkilere sahip olacak. iSTATiSTiKSEL KARBON EMiSYONLARl KAYNAKLARI: olabilir. * E"En.Ji 0/025 DÜ9Ü9 SUROURULEeiUiR TOPL ULUKLAR iKLiM EYL • Carbon Brief • G-FEED • The New York Times • ACI Europe • BBC News • • FOX News • EL PAIS • CF International

Scene 12 (2m 47s)

harita içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 14 (3m 24s)

eTwinning

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

Photo by Alex wong on Unsplash

Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.!