Nezaposlenost u RH

Published on
Scene 1 (0s)

Nezaposlenost u RH

Dominik Devčić 2020/2021. G2.1, IPS

Scene 2 (13s)

Bez posla Traži posao Raspoloživa za rad 16-67

Scene 3 (1m 2s)

HZZO podaci- 2021.

Scene 4 (1m 8s)

Struktura nezaposlenosti prema završenom stupnju obrazovanja

Participacija na tržištu rada