Neo sugar

Published on
Scene 1 (0s)

T6ng két vä trao giåi NEOSUCAR 05/08/2021 -12/08/2021 •/otin9VN

Scene 2 (8s)

Cảm ơn các thí sinh

19 thí sinh TCKT: 1 TCHC: 1 KD: 2 BGĐ: 1 PTPM2: 2 THGP: 2 TTDV: 3 PTPM1: 5 QLCL: 2

Scene 3 (19s)

Cảm ơn các nhà tài trợ

ONG

Tổng số tiền tài trợ : 8,7M VNĐ

Scene 4 (28s)

Cảm ơn các tester

Bug Lỗi hiển thị : 4 Lỗi chức năng : 6 Lỗi validate: 2 Góp ý : 5

Scene 5 (38s)

Cảm ơn fan hâm mộ

MOMO 129 lượt 3.058 vote SMS 868 lượt 868 vote 6.116.000 VNĐ 1.736.000 VNĐ

Scene 6 (49s)

KẾT QUẢ

Scene 7 (55s)

Giải bắt lỗi hệ thống

ThaoTP : 100K TrinhLT : 100K HauVT : 100K TramLT : 1.100K

Scene 8 (1m 5s)

«otin9VN GIÅI BA CUéc 05/08 - 12/08/2021 htps://neo.voting.vn/

5 00K

Scene 9 (1m 14s)

Giải “ Ngọt lịm – 1M”

*/otin9VN GIÅI NHi CUÖC THI 05/08 - 12/08/2021 https://neo.voting.vn/ 09: Cee 820

1 000K

Scene 10 (1m 26s)

Vương miện “ Ngọt đứ đừ ” 2M

*/otin9VN GIÅI NHÄT cuec THIr 05/08 - 12/08/2021 https://neo.voting.vn/ 70879

2000K

Scene 11 (1m 38s)

Chúc mừng các sugar

SBD 15: KET QUÅ CU#C THI 05/08-12/08 820 e v/otin9VN SBD 79: 775 1087 e då dit

Scene 12 (1m 48s)

Thank all for all

“ Hẹn hết giãn cách chúng ta liên hoan ”

Scene 13 (1m 57s)

NEO Sugar 2021

Brought to you by