BSTM 1C

Published on
Scene 1 (0s)

BSTM 1C

NARIAN TUDTUD PANCILES

Scene 2 (16s)

PANITIKAN SA KASALUKUYAN

Scene 3 (28s)

KALIGIRANG KASAYSAYAN

Muling nabawi ng mga mamamayang pilipino ang tunay na kalayaan na nawala rin ng may labing-apat na taon . Sa loob ng apat na araw , mula noong ika-21 ng pebrero hanggang ika-25 nito ay namayani ang tinatawag na “PEOPLE’S POWER” o LAKAS NG BAYAN.

Scene 4 (53s)

Maraming tagpong makabagbag-damdamin ang nasaksihan ng mga mamamayan na tunay na tatak-pilipino . S a apat na makasaysaysang araw ay naroon ang mag kakahawak-kamay at sa balikat sa balikat ng barikada , higaan sa kalye , pagsalubong ng mga ngiti , pagmamakaawa , p agsasabit ng mga bulaklak sa mga taong nasa tangke na lulusob sana sa pinaratangang dalawang “ rebelde ”-ENRILE-RAMOS, pagkat sumama na sa pangkat ni Aquino.

Scene 5 (1m 24s)

Sa Panahong Ito:

√ Muling naipamalas ng mga pilipino ang samahang bayanihan tulad ng pagbabahagi ng mga pagkain at inumin . √ Muling nasilayan ang pagtutulungan , pagmamalasakitan , pagkakaisa , pagbibigayan , pagkamatiisin . √ Pagmamahal sa bayan , pagsunod sa batas , pag-unawa sa kapwa , pananalig sa panginoon at marami pang iba na iisa ang tibok ng puso , iisa ang pulso , walang relihiyon , walang rehiyon , marunong man o mangmang , mayaman man o mahirap .

Scene 6 (2m 27s)

Kalagayan ng Panitikan

● Bagama’t iilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republikang Pilipinas ay may mababakas nang pag babago sa ating panitikan . Tula Sanaysay at Talumpati Awiting Pilipino Programa sa Television Pahayagan

Scene 7 (2m 48s)

[Audio] YOUTUBE

Panitikan sa Kasalukuyan

FACEBOOK

MESSENGER

INSTAGRAM

TIKTOK

TWITTER

YOUTUBE

Scene 8 (3m 35s)

[Audio] INTERNET

● Ang mabilis na pagbabagong naganap sa buhay natin ay dala ng mabisang sandata ng teknolohiya .

INTERNE

o•aj

COMPUTER

CELLPHONE

INTERNET

Scene 9 (4m 10s)

AD c Maraming Salamat sa Pakikinig!