Sokongan pihak luar yang diperolehi responden

Published on
Scene 1 (0s)

S okongan pihak luar yang diperolehi responden

Scene 2 (4s)

Jabatan kebajikan masyarakat (JKM)

PIHAK KERAJAAN

JKM menyediakan bantuan serta sokongan yang meliputi pelbagai aspek kehidupan anak istimewa itu termasuklah dalam bidang pekerjaan

Program   DIDIK Smart Selangor . Program ini dijangka menjadi pusat serenti bagi rawatan autisme , khusus untuk kanak-kanak autistik daripada keluarga berpendapatan rendah .

DIDIK Smart Selangor

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Scene 3 (38s)

The National A utism S ociety of Malaysia (NASOM)

BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO)

NASOM menyalur , menawarkan perkhidmatan jangka hayat kepada golongan autisme menerusi pelbagai program seperti pengurusan diri , kemahiran akademik dan pembelajaran asas , kemahiran motor halus dan kasar serta komunikasi berkesan , sejajar misi memperkasakan pembangunan insan istimewa ini .

NASOM – The National Autism Society of Malaysia