PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

BPMB (n TISMEBANK

HARI KEMERDEKAAN

SAMBUTAN

MALAYSIA PRIHATIN

27 OGOS 2021

Scene 2 (9s)

BPMB (n TISMEBANK

HARI KEMERDEKAAN

SAMBUTAN

MALAYSIA PRIHATIN

APA KATA MEREKA

Scene 12 (5m 48s)

“Kita semua adalah rakyat Malaysia, dan Kemerdekaan inilah menyatukan kita . Ingatlah bahawa toleransi adalah kekuatan kita sebagai rakyat dan bangsa .”

Tunku Abdul Rahman

Scene 13 (5m 53s)

BPMB (n TISMEBANK

HARI KEMERDEKAAN

SAMBUTAN

MALAYSIA PRIHATIN

27 OGOS 2021