2019 Hedefleri

Published on
Scene 1 (0s)

2019 Hedefleri

Mentor Danışmanı 

Mentor 

Mentee 

30 MD

300 Mentor

900 Mentee

Mentorlara destek olarak , mevcutların korunması , yenilerin kazanılması , çeşitliliğin artırılmasını hedefler . Programın başarısın ı destekler.

Menteelerin gelişimine katkı sağlarken , kendini de geliştirme imkanı bulur . Dernek ve Mezunlarla iletişimi artar .

Kişisel ve mesleki gelişim için bilgi ve deneyimlerden yararlanır . Kaynaklara topluca erişir . Gelecekte mentorluğa aday olur .

150 MD

1500 Mentor

4500 Mentee

Guide

Attract

12 MD

200 Mentor

600 Mentee

Mevcut

Scene 2 (29s)

İTÜMD ÜYELERİ

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When …

İTÜ FAKÜLTELER

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When ....

LINKEDIN

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When ....

Mentor Kaynaklarımız

Mentor Danışmanı ( MD) ve Mentor (M) kazanmak için

Scene 3 (58s)

Mentor Kaynaklarımız a örnek

See alumni Home About Jobs Alumni Istanbul Technical University Istanbul • 97,816+ alumni • 146,116 followers 1773'ten günümüze 'ilk'leri bapranlann, yeni yollar aqanlann, bapnsyla ilham verenlerin üniversitesi... #1TU1773 Search alumni by title, keyword or company V Following Serhat & 3 other connections work here See all 4,007 employees on LinkedIn 97,816 alumni What they do 14,401 Engineering 11,253 | Business Development 10,857 operations 5,953 Information Technology 5,399 Education 5,231 | sales Start year 1900 What they studied End year 2019 < Previous Next > + Add 5,713 Business Administration and Management, Gene... 5,502 | Mechanical Engineering 4,577 Electrical and Electronics Engineering 4,123 Civil Engineering 4,116 Industrial Engineering 3,486 Architecture

Scene 4 (1m 31s)

İTÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When …

İTÜ FAKÜLTELER

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When ....

LINKEDIN

You Exec is a service passionately focused on the professional development and success of our members. When ....

Mentee Kaynaklarımız

Mentee (m) kazanmak için

Scene 5 (1m 58s)

Mentee Kaynaklarımıza örnek

Q Istanbul Technical university Student Home My Network Jobs People Istanbul, Turkey Connections Messaging All Filters Notificati• Current companies Headhunters are searching - for senior consulting experts like you. Join now and get conta Showing 13,728 results Akin Badalloölu • 1st Student Researcher at ITU Wireless Communication Research Laboratory Istanbul, Turkey Current: Student at Istanbul Technical university Suleyman Muftuglu • 2nd Doktor PLM and Phd Student at Istanbul Technical university Istanbul, Turkey Education: Istanbul Technical university 16 shared connections Ersan Gökta# • 2nd Student Assistant - Istanbul Technical university Istanbul, Turkey Current: Student Assistant at Istanbul Technical University 1 shared connection Ahmet Selim Durna PhD Student at Istanbul Technical university Istanbul, Turkey Past: Graduate Student at Istanbul Technical University Ahmad Alzoubi • 3rd Graduate Student at Istanbul Technical university Istanbul, Turkey Past: Student Worker at Jordan University of Science And Technology Burak Ahmet Celebi • 2nd Istanbul Technical university Student. g Message Connect Connect Connect Message Connect

Scene 6 (2m 34s)

Mentee Kaynaklarımıza örnek

ari 4 Tüm Kulüpler Haberler Etkinlikler Kulüpler Etitimler Kurumsal iletiiim Kültür-Sanat Kulüpleri Uzmanllk Kulüpleri Spor Kulüpleri Endüstri Mühendisliii Kulübü iTÜ Mezunlan Derneii Kulübü GönüUü1ük Kulübü TEDXITU f C D in Yat•nm Kulübü Denetim ve Dan"manllk Kulübü Oyun Tasartama ve Geli'tirme Kulübü Giri*imciük Kulübü ArtlTLJ (sanatsal Bakl' Kulübü) Mühendisliie Hazarllk Kulübü GEZiTÜ Journal Club iTÜ sahnesi Elektrik Mühendisliii Kulübü +1EE S.ralama: Aktifliöe göre iTÜ IEEE Öirenci KOIu Psikoloji Kulübü iYü)f' C Ekonomi Kulübü ituacm> iMK iTÜ ACM student Chapter Frizbi Teknik i'letme Mühendisüii Kulübü Müzikal Topluluiu

Scene 7 (2m 50s)

Mentee Kaynaklarımıza örnek

iTÜ iTi_j ITU Career Center • 2nd Career Center - Istanbul Technical University iTÜ KARiYER ziRVESi 2019 18-21 Subat 9BiRiM Istanbul Technical University See contact info 500+ connections Turkey @ Pending Message More... Ayazaöa Kampüsü Merkezi Derslik Binasl'nda yer alan iKM, iTU Rektörlüöü'ne baöll bir birim olarak iTlJ öörencilerine ve yeni mezunlanna daha iyi bir kariyer iqin firsat e$tliöi ilkesi ile hizmet eden iKM, güqlü eöitim temelini doöru mesleki tercihlere dönü$ürme amacyla sürdürmektedir. Bu amaqla iKM; • Her sene Subat ayltmn son haftasnda düzenlediöi iTÜ Kariyer Zirvesi (iKZ) ile reel sektör temsilcilerini ve üniversitemizin öörencilerini bir araya getirerek öérencilerin bahar dönemi ve Staj olanaklanna doörudan saölar, • iTÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Sistemi (KAYS) aracillöl ile firmalann ve iTU öörencilerinin, Yilin 365 günü ileti$mde kalmaslrm saölar. ve Staj ilanlanrmn yam Sira burs ilanlarl, kariyer etkinlikleri ve duyurulannl öörencilere hlzll ve etkin bir ula$lrlr, • Kariyer hizmeti vererek öörencilere ilgili konularda yardmcl olur. Onlarl, yeteneklerine uygun alanlara yönlendirerek hedeflerini tanmlamalannda ve bu hedeflere destek verir, • CV hanrlama, mülakat teknikleri gibi konularda eGitimler verip araqlar sunarak öörencilerin firmalar ile Ad Ready for your next opportunity? Institute on Aging Fikret, Institute on Aging is hiring! Follow People Also Viewed simge Tan • 2nd iTU ARI Teknokent /Asistant Salim Atay • 2nd T.C. Cumhurba$anllål insan Kaynaklarl Ofisi Ba$anl Asena Ayaydin • 2nd We are hiring! Hatice Camgoz Akdag • 2nd Istanbul Teknik Universitesi $rketinde ITI'ARI iTU Kariyer Merkezi Ba*anl Sevval Findlk • 2nd Student at Istanbul Technical university iTÜ ARI Teknokent • 2nd Management CompanylTlJ ARI Tekn • Messaging

Scene 8 (3m 47s)

Paydaş kazanma adımları

Paydaşlar için içerik oluşturmak Paydaşlara yönelik iletişim kanalı bulmak Takip etmek için gerekli sistemi kurmak Kazanmak için gerekli süreci hazırlamak

Takip

İletişim

Kazanma

İçerik oluşturma

Scene 9 (4m 4s)

Aksiyonlar

Mentor Mentee

Paydaşlar için içerik oluşturmak Paydaşlara yönelik iletişim kanalı bulmak Takip etmek için gerekli sistemi kurmak Kazanmak için gerekli süreci hazırlamak

Sahipleri , Z amanları , Hedefleri

Scene 10 (4m 17s)

MentorNet Lansmanı

COMMUNICATE

Ne zaman, Nasıl

REALIZE

Aksiyonlar

GOALS

Hedef Kitle

RESOURCESS

Gerekli kaynaklar

A tower with a sunset in the background Description generated with high confidence