MAKLUM BALAS

Published on
Scene 1 (0s)

MAKLUM BALAS.

Scene 2 (6s)

. Maklum balas diperoleh melaui Google Form yang diedarkan secara dalam talian . Google Form ini mengandungi 8 soalan yang berkaitan dengan video dikongsikan sebelumnya . Data yang dikumpul telah dianalisis dan diproses seterusnya diterjemahkan dalan bentuk carta pai ..

Scene 3 (19s)

1. Budaya 3R merupakan sebuah budaya sihat yang perlu dipraktikkan oleh keseluruhan anggota masyarakat Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 52 0 0.

Scene 4 (33s)

3. Kepentingan mengamalkan budaya 3R dapat membantu mengurangkan risiko pencemaran terhadap alam sekitar Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 52 0 0.

Scene 5 (46s)

5. Pembuangan sampah yang tidak tidak terkawal akan menyebabkan berlakunya pelbagai pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 52 0 0.

Scene 6 (1m 3s)

8. Kesedaran dalam kalangan masyarakat merupakan aspek utama bagi memperkasakan budaya 3R Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 52 0 0.

Scene 7 (1m 16s)

PENUTUP. Pelaksanaan Projek Santun Masyarakat memberikan banyak kesan positif kepada diri mahasiswa dan juga anggota masyarakat yang terlibat . Diharapkan agar perkongsian yang diberikan mampu menjadi satu input berguna . Akhir sekali , amalkanlah budaya 3R sebagai tanda kita mencintai keindahan dan kebersihan alam sekitar ..