Graad 3 Afrikaans Huistaal 15-16 Maart 2021

Published on
Scene 1 (0s)

Graad 3 Afrikaans Huistaal 15-16 Maart 2021

Oorsig : Onafhanklike lees Rangskik in alfabetiese volgorde Klanke Skryf

A close up of a logo Description automatically generated

Scene 2 (33s)

Onafhanklike lees

Scene 3 (1m 16s)

Soeklees die volgende woorde in die teks . Skryf die woorde neer . Gebruik ‘n woordeboek of Google die betekenis en skryf dit langsaan die woord neer .

lussies

bakore

Scene 4 (1m 52s)

Rangskik die woorde in alfabetiese volgorde . Nommer die woorde 1 - 5

masker virus lussies bakore tong

Scene 5 (2m 30s)

Klanke : Hersien eu ei ou ui ie oe

Kies die korrekte woord tussen hakies om die sinne te voltooi : 1. My ……………… jeuk soms van die masker. ( nees / neus ) 2. ‘n Mens se asem kan na knoffel ……………… ( reuk / ruik ) 3. Jy kan lekker tong ……………………….. ( ytsteek / uitsteek ) Moenie jou masker naby die ……………… ( uie / eie ) sit nie .

Scene 6 (3m 13s)

Ontwerp ‘n plakkaat . Jou plakkaat moet duidelik wys waarom dit so belangrik is om ‘n masker te dra . Skryf TWEE sinne onderaan jou plakkaat om te verduidelik . Gebruik ‘ n wit A4 grootte bladsy . Nadat jy dit voltooi het, plaas dit gerus op ons klas se whatsapp groep ! Geniet dit !

Wearing a Face Mask - tips to teach children