PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

1. Laporan Kewangan Tabung YB, Februari 2022. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli YB dan juga para sahabat di luar kumpulan YB yang telah menjayakan projek Tabung YB. Semoga projek 'amal kecil-kecilan ini dapat diteruskan untuk membantu keluarga asnaf yang terdiri daripada ibu tunggal, anak-anak yatim dan warga emas yang benar-benar memerlukan. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengagihkan zakat, infak dan sedeqah kawan-kawan. Sila cadangkan cara-cara untuk menambahbaik pengurusan tabung YB serta penama-penama lain yang patut kita bantu. Semoga Allah merahmati usaha kita. Aamiin Ya Rabbal ’Aalamiin..

Scene 2 (1m 16s)

2. Laporan Kewangan Tabung YB, Mac 2022. Terima kasih tak terhingga diucapkan kepada ahli-ahli YB dan juga para sahabat bukan ahli YB yang telah menjayakan projek Tabung YB. Semoga projek 'amal kecil-kecilan ini dapat diteruskan untukdemi membantu keluarga asnaf yang terdiri daripada ibu tunggal, anak-anak yatim dan warga emas yang memerlukan bantuan kita. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengagihkan zakat, infak dan sedeqah kawan-kawan. Semoga Allah merahmati usaha semua, terutama dalam bulan Ramadhan yang mulia ini. Aamiin Ya Rabbal ’Aalamiin..