lagu rakyat

Published on
Scene 1 (0s)

lagu rakyat.

Scene 4 (16s)

Aripin Said. Lagu rakyat bukan sahaja untuk hiburan malah untuk mendidik.

Scene 5 (24s)

L i r i k m e n g i k u t l o g h a t n e g e r i m a s i n g - m a s i n g.

Scene 6 (40s)

C I R I - C I R I L A G U R A K Y A T. 1. Lagu-lagu yang dihasilkan diterima masyarakat.

Scene 7 (52s)

Roslan Madon. Aripin Said.