kutatasppt_0603

Published on
Scene 1 (0s)

Szabó Brigitta és Miklósi Mónika

Kötődés és jelentudatos nevelés ( mindfulness )

elte_cimer_ff_kicsi

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Scene 2 (7s)

Bevezetés

ELMÉLETI HÁTTÉR Kötődés : időben tartós, nem múlandó érzelmi kötelék specifikus személyhez ( Ainsworth , 1967) Felnőtt kötődési stílusok: biztonságos, elutasító, elárasztott, félelemteli ( Bartholomew és Horowitz, 1991) Jelentudatos nevelés / tudatos szülői jelenlét ( Duncan , Coatsworth é́s Greenberg , 2009) Jelentudatosság a szülő-gyermek kapcsolatban Öt dimenzió: meghallgatás teljes figyelemmel, önmaga és a gyermek ítélkezésmentes elfogadása, emocionális tudatosság önmaga és a gyermek felé, önszabályozás a szülő-gyermek kapcsolatban, együttérzés önmagával és a gyermekével

Scene 3 (29s)

Kötődés, jelentudatos nevelés és a szülő-gyermek kapcsolat

Biztonságos kötődés ( Madigan és mtsai , 2015) és a jelentudatos nevelés ( Corthorn és Milicic , 2016) is kedvező Korábbi kutatásokban jelentudatosság ( Ryan és mtsai , 2007) jelentudatos nevelés helyett

szülő gyermek kapcsolattal mutat összefüggést

Scene 4 (45s)

Célkitűzés

Legfeljebb hároméves gyermekek édesanyjainál a kötődés, tudatos szülői jelenlét és a szülő-gyermek kapcsolat összefüggése

Scene 5 (56s)

Hipotézisek

Tudatos szülő jelenlét pozitív kapcsolatban áll a pozitív érzelmek percepciójával negatív kapcsolatban a dominancia-percepcióval. A kötődési mintázatok alapján különbség van az édesanyák között a jelentudatos nevelésben. A kötődési mintázatok alapján különbség van a pozitív érzelmek percepciójában A kötődési mintázatok alapján különbség van a dominancia-percepcióban. A kötődési mintázatok és a pozitív érzelmek percepciója közötti kapcsolatot mediálja a jelentudatos nevelés. A kötődési mintázatok és a dominancia-percepció közötti kapcsolatot mediálja a jelentudatos nevelés.

Scene 6 (1m 27s)

Eljárás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának engedélyével Tájékoztatott beleegyezés Online kérdőívcsomag Minta 144 édesanya ( M kor   = 33,23,  SD kor   = 5,34)

Gyermek neme N (%) Lakóhely N (%) Lányok 65 (45,1) Főváros 34 (23,6) Fiúk 79 (54,9) Város 73 (50,7)     Kisebb település 37 (25,7) Testvérek száma N (%) Legmagasabb iskolai végzettség N (%) Nincs 91 (63,2) Általános iskola 1 (0,7) Egy 41 (28,5) Középiskola 43 (29,9) Kettő vagy több 12 (8,3) Főiskola vagy egyetem 100 (69,4)

1. táblázat. Demográfiai jellemzők ( N = 144)

Scene 7 (2m 1s)

Mérőeszközök

Demográfiai adatlap Mothers ’ Object Relations Scale (MORS-SF; Danis , Oates , & Gervai , 2005; MORS-P: α = 0,81; MORS-D: α = 0,72) Tudatos Szülői Jelenlét Skála (IMP ; Duncan , 2007 ; α = 0,87) A kötődési stílus kérdőív (ASQ; Feeney , Noller , & Hanrahan , 1994; α = 0,76 – 0,84)

Skála Min Max M SD Ferdeség MORS-D 7 32 16,36 4,25 0,69 MORS-P 27 42 37,1 3,76 -0,68 IMP 80 150 116,94 13,25 -0,15

2. táblázat. A skálák jellemzői

Megjegyzés. MORS-D = Dominancia alskála , MORS-P = Pozitív érzelmek alskála , IMP = Tudatos Szülői Jelenlét Skála, Min = Minimum, Max = Maximum, M = Átlag, SD = Szórás

Scene 8 (2m 44s)

Eredmények

Jelentudatos nevelés és pozitív érzelmek (r = 0,52, p < 0,001) és dominancia-percepció (r = -0,62, p < 0,001) A kötődési mintázatok meghatározása: ASQ skáláit standardizáltuk, majd k-középpontú klaszteranalízis : biztonságos, félelemteli, elárasztott, elutasító, félelemteli Az egyszempontos variancianalízis : szignifikáns különbség jelentudatos nevelés szintjében (F(3,140) = 19,98, p < 0,0001, η 2 = 0,29) kötődési mintázatok alapján . A Welch féle robosztus variancianalízis : szignifikáns különbség a pozitív érzelmek észlelésben a kötődési mintázatok között (F(3,63) = 22,28, p < 0,0001, η 2 = 0,19). Az egyszempontos variancianalízis : szignifikáns különbség a dominancia-észlelés szintjében (F(3,140) = 5,54, p < 0,001, η 2 = 0,12) a kötődési mintázat alapján .

Scene 9 (4m 6s)

Indirekt hatåsok ASQ elutasitö elårasztott félelemteli -o,go [-1 ,50--035] aab -0,84 [-1,52 - -0,28] asb --1,62 [-2,70--068] IMP Direkt hatåsok c,' --042 cg -0,78 c'- -0 28 b-OI? MORS-P

Mediátor modell az anya kötődési stílusa (ASQ) független változóval, MORS pozitív érzelmek (MORS-P) függő változóval és jelentudatos nevelés (IMP) mediátorral

Megjegyzés. ASQ = A kötődési stílus kérdőív, IMP = Tudatos Szülői Jelenlét Skála, MORS-P = Pozitív érzelmek alskála , * = p < 0,001, * * = p < 0,0001

Pozitív érzelmek percepciója

Kötődési stílusok

Jelentudatos nevelés

Scene 10 (5m 9s)

Indirekt hatåsok lb -1,37 [0,52 - 2,41] a 2,80 [1,78 a IMP b 2018 b ASQ elutasitö elårasztott félelemteli - 4,02] Direkt hatåsok c,' --049 cg -0,66 c '--012 MORS-D

Mediátor modell az anya kötődési stílusa (ASQ) független változóval, MORS dominancia (MORS-D) függő változóval és jelentudatos nevelés (IMP) mediátorral

Kötődési stílusok

Jelentudatos nevelés

Dominancia-percepció

Megjegyzés. ASQ = A kötődési stílus kérdőív, IMP = Tudatos Szülői Jelenlét Skála, MORS-D = Dominancia alskála , * = p < 0,001, * * = p < 0,0001

Scene 11 (5m 37s)

Diszkusszió

Scene 12 (6m 38s)

A kutatás erősségei és gyengeségei

Nagy minta Nem értünk el édesapákat Demográfiai változók terén nem változatos Tudatos Szülői Jelenlét Skála (IMP) magyar változatával kevés tapasztalat Kérdőívek: torzítások Nem ok-okozat Alternatív modellek, irányok

Scene 13 (7m 13s)

Implikációk

Mindfulness -alapú módszerek Koragyermekkor: prevenció és intervenció ( Zeanah & Zeanah , 2009) Összefoglalás 3 évnél fiatalabb gyermekek édesanyja Kötődés, tudatos szülő jelenlét, gyermek percepciója Kötődési mintázat csak indirekt úton áll kapcsolatban a gyermekről alkotott percepcióval További kutatások Mindfulness -alapú módszerek

Scene 14 (8m 9s)

Irodalomjegyzék

Bartholomew , K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults : a test of a four-category model . Journa of Personality and Social Psychology , 61 (2), 226. Corthorn , C., & Milicic , N. (2016). Mindfulness and Parenting : A Correlational Study of Non- meditating Mothers of Preschool Children . Journal of Child and Family Studies , 25 (5), 1672–1683. Danis , I., Oates , J., & Gervai , J. (2005). A szülő-gyermek kapcsolat kérdőíves felmérésének lehetőségei. [ Measuring parent infant relationship by questionnaires .]. Alkalmazott Pszichológia , 7 , 27–37. Duncan , L. G. (2007). Assessment of mindful parenting among parents of early adolescents : Development and validation of the Interpersonal Mindfulness in Parenting scale . The Pennsylvania State University. Disszertáció. Duncan , L. G., Coatsworth , J. D., & Greenberg , M. T. (2009). A Model of Mindful Parenting : Implications for Parent-Child Relationships and Prevention Research. Clinical Child and Family Psychology Review . Feeney , J. A., Noller , P., & Hanrahan , M. (1994). Assessing adult attachment . In M. B. Sperling & W. H. Berman ( Eds .), Attachment in adults : Clinical and developmental perspectives (pp. 128-155). New York: Guilford Press. Madigan , S., Hawkins, E., Plamondon , A., Moran , G., & Benoit, D. (2015). Maternal representations and infant attachment : An examination of the prototype hypothesis . Infant Mental Health Journal , 36 (5), 459–468. Ryan , R. M., Brown, K. W., & Creswell , J. D. (2007). How integrative is attachment theory ? Unpacking the meaning and significance of felt security . Psychological Inquiry , Vol . 18, pp. 177–182. Zeanah , C. H., Jr ., & Zeanah , P. D. (2009). The scope of infant mental health . In C. H. Zeanah , Jr . ( Eds .), Handbook of Infant Mental Health (pp. 5-21) . New York: The Guilford Press.

Ainsworth , M. D. S. (1967). Infancy in Uganda: infant care and the growth of love. Oxford: Johns Hopkins Press. Bartholomew , K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults : a test of a four-category model . Journal of Personality and Social Psychology , 61 (2), 226. Corthorn , C., & Milicic , N. (2016). Mindfulness and Parenting : A Correlational Study of Non- meditating Mothers of Preschool Children . Journal of Child and Family Studies , 25 (5), 1672–1683. Danis , I., Oates , J., & Gervai , J. (2005). A szülő-gyermek kapcsolat kérdőíves felmérésének lehetőségei. [ Measuring parent-infant relationship by questionnaires .]. Alkalmazott Pszichológia , 7 , 27–37. Duncan , L. G. (2007). Assessment of mindful parenting among parents of early adolescents : Development and validation of the Interpersonal Mindfulness in Parenting scale . The Pennsylvania State University. Disszertáció. Duncan , L. G., Coatsworth , J. D., & Greenberg , M. T. (2009). A Model of Mindful Parenting : Implications for Parent-Child Relationships and Prevention Research. Clinical Child and Family Psychology Review . Feeney , J. A., Noller , P., & Hanrahan , M. (1994). Assessing adult attachment . In M. B. Sperling & W. H. Berman ( Eds .), Attachment in adults : Clinical and developmental perspectives (pp. 128-155). New York: Guilford Press. Madigan , S., Hawkins, E., Plamondon , A., Moran , G., & Benoit, D. (2015). Maternal representations and infant attachment : An examination of the prototype hypothesis . Infant Mental Health Journal , 36 (5), 459–468. Moreira , H., Carona , C., Silva, N., Nunes , J., & Canavarro , M. C. (2015). Exploring the link between maternal attachment-related anxiety and avoidance and mindful parenting : The mediating role of self-compassion . Psychology and Psychotherapy : Theory , Research and Practice , 89 (4), 369–384. Ryan , R. M., Brown, K. W., & Creswell , J. D. (2007). How integrative is attachment theory ? Unpacking the meaning and significance of felt security . Psychological Inquiry , Vol . 18, pp. 177–182. Zeanah , C. H., Jr ., & Zeanah , P. D. (2009). The scope of infant mental health . In C. H. Zeanah , Jr . ( Eds .), Handbook of Infant Mental Health (pp. 5-21) . New York: The Guilford Press.