PowerPoint Presentation

Published on
Scene 2 (7s)

KINH T?QU6C V/Ä KINH Tis6 TRONe 961 cÅNH eovlD.19 #FCTSSRC2021 2 facebook.com/khoathuongmaidulich www.fct-conf.com

Scene 3 (29s)

Cruise ship with solid fill

THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG- LỐI ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ?

Antarctica with solid fill

Antarctica with solid fill

Scene 4 (1m 40s)

Chương 1: THỰC TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG XUẤT KHẨU CUỐI NĂM 2020 TẠI VIỆT NAM. Chương 2: LÝ THUYẾT NỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ 1 SỐ HẠN CHẾ

Cruise ship with solid fill

Young businessman pointing with finger

Browser window outline

Scene 5 (2m 5s)

THỰC TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG XUẤT KHẨU CUỐI NĂM 2020 TẠI VIỆT NAM.

Cruise ship with solid fill

CHƯƠNG 1

Scene 7 (5m 29s)

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀO CUỐI NĂM 2020

7

Businessman shrugging

X ung đột thương mại Mỹ-Trung , biến động về quan hệ kinh tế – chính trị giữa các nền kinh tế lớn , ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội . Tất cả các nền kinh tế lớn đều phải đối mặt với tình trạng suy thoái sâu , tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Television with solid fill

Newton's Cradle with solid fill

Earth globe: Americas with solid fill

Scene 8 (6m 14s)

8

a

Bối cảnh kinh tế của thế giới trong năm 2020 cực kì phức tạp , không thuận lợi cho việc phát triển thương mại quốc tế . Đây là năm mà thế giới chứng kiến những biến động nhanh , phức tạp , đa chiều và khó đoán .

Bar graph with downward trend with solid fill

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Hơn 1 năm giằng co và cái kết bỏ ngỏ | VOV.VN

Scene 9 (6m 44s)

Sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã gây ra nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế , trong đó chuỗi cung ứng logistics của Thế giới nói chung và thị trường xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nói riêng .

Bug under magnifying glass with solid fill

Scene 11 (8m 57s)

Close with solid fill

N hững khó khăn đó đã khiến cho các nước trên Thế giới có xu hướng sử dụng sản phẩm nội địa thay cho các sản phẩm nhập khẩu khi mà thực hiện các biện pháp đóng cửa biên giới để phòng chống dịch bệnh .

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều rủi ro , bất ổn , thương mại toàn cầu giảm sút , xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với năm trước , Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá quan trọng năm 2020.

Checkmark with solid fill

Vừa phòng chống dịch bệnh , vừa phát triển kinh tế xã hội

Businessman thinking

Customer review with solid fill

Lights On with solid fill

Scene 12 (9m 36s)

XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN BIẾN ĐỘNG NĂM 2020

Cruise ship with solid fill

Businessman taking notes

Scene 13 (9m 49s)

USD 30 25 20 15 10 5 -5 27,70 27,26 27,16 24,87 25,24 1839 18,72 -033 20,98 • 18,82 2,16 T2 24,00 •22,09• 1,91 T3 18,82 -1 19,18 1 7,89 1,29 22,58 • 20,64 1,94 T6 24,20 24,32 24,69 22,09 2,78 22,72 4,98 TS 2,96 T9 294 TIO oss Til 27,65 27,90 -0,25 T12 Xuat khåu Nhip khåu •Cin can thucng rn@i

Hình 1 Diễn biến xuất khẩu , nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam theo tháng trong năm 2020 Nguồn : Tổng cục Hải quan

Scene 14 (10m 33s)

THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU

Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu Trị giá (Tỷ USD) So với năm 2019 (%) Tỷ trọng (%) Trị giá (Tỷ USD) So với năm 2019 (%) Tỷ trọng (%) Châu Á 140.25 3.4 49.6 212,72 4.7 81.0 ASEAN 23.09 -7.7 8.2 30.47 -5.5 11.6 Trung Quốc 48.87 17.9 17.3 84.19 11.5 32.0 Hàn Quốc 19.11 -3.2 6.8 46.90 -0.3 17.9 Nhật Bản 19.28 -5.2 6.8 20.34 4.1 7.7 Châu Mỹ 90.17 22.1 31.9 21.85 -3.0 8.3 Hoa Kỳ 77.08 25.7 27.3 13.71 -5.0 5.2 Châu Âu 44.71 -5.4 15.8 19.14 2.7 7.3 EU(28) 40.05 -3.4 14.2 15.34 2.9 5.8 Châu Đại Dương 4.47 1.0 1.6 5.33 3.7 2.0 Châu Phi 3.06 -1.9 1.1 3.67 -7.5 1.4 Tổng 282.65 7.0 100.0 262.70 3.7 100.0

Bảng 1 Tỷ trọng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các châu lục năm 2019 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Scene 15 (11m 49s)

TH Ị TRƯỜNG XUẤT KHẨU….

Crane outline

Cruise ship with solid fill

Scene 16 (12m 0s)

SHOPEE LIVE

10 8 6 4 2 -2 måy måc thiét bj dung cu phu tüng khåc måy VI tinh, sp dien tlr & linh kién g6 vå sp db choi dung cu thé thao phän såt thép cåc loai då quv, kim loai quy & sp hång rau quå xä cåc loai p

Hình 2 Mức tăng giảm trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng năm 2020 so với năm 2019 Nguồn: Tổng cục Hải quan )

Scene 17 (12m 19s)

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA…

Crane outline

Cruise ship with solid fill

Scene 18 (12m 30s)

SHOPEE LIVE

Hình 3 : Mức tăng / giảm trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng chủ lực năm 2020 so với năm 2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Scene 19 (12m 45s)

LÝ THUYẾT NỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG

1 Mất cân bằng thương mại 2 Việc sử dụng đường sắt 3 Vai trò người nhận hàng 4 Lịch trình không tin cậy

CHƯƠNG 2

Scene 20 (13m 4s)

2.1 MẤT CÂN BẰNG THƯƠNG MẠI

m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmU1MTZlOWEtZmJ...

Andrew Bloomenthal M ột nhà báo tài chính dày dạn kinh nghiệm, với hơn 15 năm kinh nghiệm về đầu tư, quản lý tài sản và công nghệ giao dịch .

“ M ất cân bằng thương mại xảy ra khi nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu của quốc gia đó trong 1 khoảng thời gian và ngược lại .”

Scene 21 (13m 46s)

2.2. VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER

Li Wang

Xiaoning Zhu

Jiahao Zhao

V ận tải Container bằng đường sắt là phương thức vận tải sử dụng Container làm hành khách chuyên chở là chính thay vì hành khách là con người.

The 101 on Shipping via Rail | US 1 Network

Khi so sánh với vận tải truyền thống, vận tải liên phương thức đường sắt – đường thủy có nhiều ưu điểm hơn về tính an toàn, bảo vệ môi trường, chi phí vận tải thấp,… điều này có ý nghĩa to lớn để phát triển vận tải Container.

Scene 22 (14m 31s)

2.3. Vai trò của người nhận hàng trong quản lý Container rỗng

Benjamin Legros

Yann BOUCHERY | Professor (Associate) | PhD | Kedge Business School, Bordeaux, Bordeaux

Yann Bouchery

Jan FRANSOO | Professor of Operations and Logistics Management | PhD in Operations Management & Logistics | Tilburg University, Tilburg | UVT | School of Economics and Management

Jan Fransoo

N gười nhận hàng là người nhập khẩu của 1 lô hàng cụ thể nào đó, thông tin của họ sẽ được ghi trên hồ sơ.

Người này cũng có thể là người mua hoặc cũng có thể là khách hàng của người mua, là người sẽ xử lý việc giao hàng hóa trong nước.

Scene 23 (15m 8s)

2.4. LỊCH TRÌNH KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY

03

Lịch trình hoạt động này sẽ nhằm xem xét các chi tiết của đơn đặt hàng vận chuyển ( bao gồm : ngày đến của Container, kích thước) và các nguồn lực (Ví dụ: thời gian sẵn có của một cảng nội địa hoặc một chuyến tàu cụ thể), và sau đó, chỉ định các đơn đặt hàng đến các dịch vụ vận tải khác nhau.

02

Giusp cho thời gian hoạt động của các dịch vụ sẽ đc đồng bộ và phân công xác định lô Container mà được xác định trước.

01

Việc x ác định tuyến đường, tần suất và sức chứa của mỗi loại Conatiner ) cực kì quan trọng , vì hệ thống vận chuyển đồng bộ phải hoạt động hằng ngày.

Dr. Leon Gorris | ICMSF

Robert W. Janssen, a retired railroad worker and public transportation aficionado - Baltimore Sun

W.Janssen

Gorris

Obituary for Emil Thomas Hofman

T.Hofman

Adriaan in 't Groen - Leiden University

T.Groen

Robert van Meijeren (@meijeren_busine) | Twitter

R.Van Meijeren

Jeff Oonk : Professionals : CLA (CliftonLarsonAllen)

J.Oonk

Artificial Intelligence with solid fill

Scene 24 (16m 10s)

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Việc sử dụng phương thức vận tải đường sắt

Vai trò của người nhận hàng

Mất cân bằng thương mại

Lịch trình không chắc chắn

NGUYÊN NHÂN GÂY RA TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG

Scene 25 (16m 31s)

CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG

1 Mất cân bằng thương mại ( Nghiên cứu : “ Tái định vị Container rỗng trong vận chuyển bằng tàu biển ” - Song & Carter 2009) 2 Việc sử dụng đường sắt ( Nghiên cứu : “ Tối ưu hóa các tuyến vận tải đa phương thức xem xét việc sử dụng Container” - Chen, Yong Zhang, Liangpeng Gao and Russell G. Thompson (2019 )) 3 Vai trò người nhận hàng ( Nghiên cứu: “Vai trò của người nhận hàng trong quản lý Container rỗng” - Benjamin Legros, Yann Bouchery, Jan Fransoo (2016 -Technische Universiteit Eindhoven) 4 Lịch trình không tin cậy ( Nghiên cứu : “ Lên lịch trình không đáng tin cậy trong vận chuyển - Nguồn gốc và hậu quả đối với chuỗi cung ứng nội địa ” - Bert Vern Immen , Wout Dullaert & Steve Engelen )

Cruise ship with solid fill

Cruise ship with solid fill

Cruise ship with solid fill

Scene 26 (17m 15s)

Tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của việc tái định vị Container rỗng là sự mất cân bằng thương mại, tức là thương mại theo một hướng. Điều này đòi hỏi các hãng tàu phải hoạt động hiệu quả bên trong và định hướng hiệu quả bên ngoài . Hiệu quả nội bộ có thể được cải thiện thông qua quản lý tốt hơn ở cấp hoạt động và cấp chiến thuật hoặc chiến lược. Một cơ chế quan trọng để đạt được sự quản lý tốt hơn là điều phối các luồng Container rỗng hiệu quả. Hiệu quả bên ngoài có thể đạt được thông qua nhiều hình thức hợp tác giữa các hãng vận tải khác nhau để cùng nhau chia sẻ Container. Thực tiễn hoạt động của các hãng vận tải có liên quan nhiều đến việc vận chuyển các Container rỗng .

Mất Cân Bằng Thương Mại

Nghiên cứu: “Tái định vị Container rỗng trong vận chuyển bằng tàu biển” Song & Carter 2009

Dongping Song - University of Liverpool

Sydney Gynaecological Oncology Group - Function

Dongping Song

Jonathan Carter

Ví dụ, một số hãng vận tải có xu hướng tự động trả các Container rỗng về cảng đi ngay khi chúng có sẵn để khai thác để trở lại Châu Á. Những người khác có thể giữ Container trong tối đa 30 ngày, với hy vọng rằng các động thái xuất khẩu sẽ phù hợp với Container họ đã nhập, trước khi họ buộc phải vận chuyển chúng trống rỗng. Ngoài hoạt động nội bộ của các hãng vận tải, các chiến lược bên ngoài của họ cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển Container rỗng. Một số hãng tàu hình thành một liên minh trong đó họ có thể chia sẻ các vị trí tàu. Sẵn sàng trao đổi hoặc chia sẻ Container với các hãng vận tải khác có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho việc tái sử dụng Container và giảm việc tái định vị Container rỗng.

Balanza comercial silvoagropecuaria mensual - ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

Cruise ship with solid fill

Scene 27 (18m 49s)

Nghiên cứu: “Tối ưu hóa các tuyến vận tải đa phương thức xem xét việc sử dụng Container” - Chen, Yong Zhang, Liangpeng Gao and Russell G. Thompson (2019 )

Russell G. Thompson

G. Thompson

Yong Zhang

Yong Zhang

Chen & Liangpeng Gao

Vấn đề nghiên cứu

V ấn đề lựa chọn tuyến đường của vận tải đa phương thức, đặc biệt cần tận dụng phương thức vận tải đường sắt càng nhiều càng tốt K hi đối mặt với tình trạng khan hiếm Container, các nhà giao nhận phải thiết kế một kế hoạch vận chuyển nhằm tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa thời gian vận chuyển và chi phí vận chuyển.

Những thách thức chắc chắn gặp phải trong hoạt động vận tải .

Các nhà giao nhận có thể sử dụng Container đường sắt. So với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, nhà ga có một lượng Container dự trữ nhất định. Ở khía cạnh nào đó, sẽ không thiếu Container đường sắt cho các công ty vận tải hàng hóa thuê. Tuy nhiên, các Container đường sắt được quản lý và điều động bởi Cục Quản lý Đường Sắt Nhà nước, điều này áp đặt nhiều hạn chế đối với việc sử dụng các Container của họ. Thứ nhất, nếu doanh nghiệp giao nhận muốn mượn Container đường sắt thì phải sử dụng phương thức vận tải đường sắt. Thứ hai, các hạn chế khác nhau được áp đặt về thời gian sử dụng của Container đường sắt theo các điều kiện vận tải.

D o hạn chế phát triển kinh tế của từng khu vực, khối lượng hàng hóa nhập khẩu thấp hơn so với khối lượng hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa không cân bằng thường dẫn đến việc sử dụng Container không cân bằng. Ở nhiều khu vực, các Container rỗng luôn được chất đầy, trong khi ở các khu vực khác, tình trạng khan hiếm Container thỉnh thoảng xảy ra. Nếu thiếu Container, người giao nhận sẽ không thể thực hiện kế hoạch vận chuyển kịp thời để đáp ứng yêu cầu về thời gian vận chuyển của khách hàng và sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và giảm uy tín dịch vụ.

Hướng khắc phục

Cruise ship with solid fill

Cruise ship with solid fill

Cruise ship with solid fill

Scene 28 (20m 40s)

Nghiên cứu: “Vai trò của người nhận hàng trong quản lý Container rỗng” - Benjamin Legros, Yann Bouchery, Jan Fransoo (2016 -Technische Universiteit Eindhoven)

Benjamin Legros

Yann Bouchery

Yann Bouchery

Jan C. Fransoo

Jan C. Fransoo

Vấn đề nghiên cứu

N ghiên cứu khả năng người nhận hàng quản lý kho các Container rỗng tại địa điểm của họ để cho phép các chủ hàng ở khu vực xung quanh tái sử dụng trực tiếp những Container này nhằm mục đích giảm thiểu chi phí giữ hàng tồn kho và tái định vị.

T ác động của việc chủ động quản lý Container rỗng của người nhận hàng

Vận tải Container liên quan đến hai hình thức thỏa thuận chính giữa hãng tàu và người nhận hàng. Trong trường hợp có sự mất cân bằng mạnh mẽ về lợi ích nhập khẩu và xuất khẩu và thời gian miễn phí tạm giữ ngắn .

Hướng giải quyết

Trong trường hợp này, các hãng tàu có thể đề xuất tăng thời hạn miễn phí tạm giữ đối với những người nhận hàng chấp nhận giữ ít hàng trốn g. Giải pháp này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời gian Container ở nội và có thể được người nhận hàng coi là động cơ mạnh mẽ để chủ động quản lý trống tại vị trí của họ. Cũng lưu ý rằng giải pháp này có thể giúp các hãng tàu giảm chi phí gửi Container rỗng cho chủ hàng trong trường hợp mất cân bằng thương mại không quá cao .

TẠI SAO CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CẦN ĐẾN CÁC FORWARDER? WHY DO IMPORT AND EXPORT COMPANIES NEED TO FORWARDERS? - METRO LOGISTICS

Scene 29 (21m 57s)

Nghiên cứu: “Lên lịch trình không đáng tin cậy trong vận chuyển - Nguồn gốc và hậu quả đối với chuỗi cung ứng nội địa” - Bert Vern Immen, Wout Dullaert & Steve Engelen

Vấn đề nghiên cứu

Đ ối tượng là các lượt tàu đến cảng đích trên 23 tuyến đường thương mại Thế Giới . V ới mục đich nghiên cứu nhằm điều tra nguồn gốc không đáng tin cậy của lịch trình và tác động của nó đối với chuỗi cung ứng nội địa. Nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về độ tin cậy cao đối với các chuyến hàng Container với tổng chi phí thấp hơn. Điều này được Psaraftis (2004), cựu Giám đốc điều hành của Cảng vụ Piraeus thừa nhận.

Độ tin cậy thấp của lịch trình có thể được giải thích bởi

Va chạm tàu , tàu tiếp đất . Sự chậm trễ dẫn đến việc mất thời gian đáng kể . Do sự cố hỏa hoạn có thể mất toàn bộ hàng hóa . Tắc nghẽn hoặc đình công lao động tại các cảng ghé khác nhau, cũng như tác động trực tiếp của sự chậm trễ tại các cảng trước đó .

Tính toàn vẹn của lịch trình

Một yếu tố chính góp phần làm g iảm tính toàn vẹn của lịch trình trong những năm gần đây là không phù hợp giữa nhu cầu về dịch vụ Container và nguồn cung năng lực xếp dỡ Container. T ính toàn vẹn của lịch trình giảm ảnh hưởng đến độ tin cậy của thời gian đến dự kiến (ETA) của tàu tại các bến cảng biển, khiến nhà điều hành bến gặp phải cả vấn đề quy hoạch bến và quy hoạch bến bãi.

WEH Dullaert — Vrije Universiteit Amsterdam

Wout Dullaert

10 "Steve Engelen" profiles | LinkedIn

Steve Engelen

Bert Vern Immen

Thương mại quốc tế (International Commerce) là gì?

Scene 30 (23m 26s)

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT CONTAINER RỖNG

CHƯƠNG 3

Young businessman pointing with finger

Laptop outline

Clipboard Badge with solid fill

Brain in head with solid fill

Lights On with solid fill

Scene 31 (23m 47s)

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Crane outline

Cruise ship with solid fill

Scene 32 (23m 56s)

ĐIỂM MẠNH

HỆ THỐNG CẢNG BIỂN PHONG PHÚ Đường bờ biển dài 3.260KM. Giáp các hướng Tây Nam, hướng Tây , hướng Bắc . Hệ thống cảng biển phong phú trải dài 3 miền Bắc – Trung - Nam.

MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT LIÊN VẬN QUA CÁC QUỐC GIA

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN CHÍNH XÁC, ĐÚNG LỊCH TRÌNH, ÍT RỦI RO.

S1

S2

S3

Hệ thông đã được khai thác hơn 1 thế kỉ , trải dài qua 34 tỉnh cả nước gồm 7 tuyến chính và 12 tuyến nhánh Mạng lưới đường sắt liên vận quốc tế quá cảnh qua: Trung Quốc , Trung Á, Châu Âu ,…

Thời gian vận chuyển từ 18-25 ngày. Hạn chế thời gian bị delay. Có thể vận chuyển hàng hóa ở cự li dài, có trọng lượng lớn, giảm gánh nặng cho các tuyến vận chuyển đường bộ, thủy.

Thai' d

Books with solid fill

Crane with solid fill

Cruise ship with solid fill

Scene 33 (24m 48s)

ĐIỂM YẾU

Trở thành quốc gia xuất siêu

Hi ệp định EVFTA được kí kết , các sản phẩm nông sản , thủy hải sản , ngành may mặc ,… được hưởng ưu đãi về thuế  Xuất nhiều hơn nhập , dẫn đến mất cân bằng các cân thương mại

Hệ thống đường sắt còn nhiều bất cập

Hệ thống chưa có tính có động cao, không thể vận chuyển từ Door to Door, Cảng đến cửa,…Ít tuyến đường, ít địa điểm đỗ/ đón trả hàng Chất lượng dịch vụ, chất lượng vận chuyển , các dịch vụ bổ trợ tại các bến bãi còn hạn chế, chưa được phát triển

Phụ thuộc vào nguồn Container ở nước ngoài Tiềm lực về tài chính ở Việt Nam còn hạn chế. Các đơn vị kinh doanh Container tồn tại với ố lượng ít, thiếu kỹ thuật chế tạo Container

W1

W2

W3

W4

Chưa có đủ các bãi tập kết dành cho các Container rỗng lớn

Qui mô các Depot của nước ta còn nhỏ lẻ , phân tán ở nhiều nơi , chưa đáp ứng được nhu cầu đóng hàng để xuất khẩu

Business Growth with solid fill

Clipboard Badge with solid fill

Scene 34 (25m 55s)

CƠ HỘI

Tập trung đầu tư và phát triển cảng nước sâu Cái Mép, Vân Long, sân bay quôc tế Long Thành, đường sắt xuyên Á,…. Các thể chế về TTHQ, cải cách hành chính, tiến trình hội nhập sâu,..được củng cố, cải thiện.

Đang ảnh hưởng , tác động sâu sắc đến mỗi quốc gia , mỗi ngành , lĩnh vực , DN. Ngành GTVT nước ta đang trên đà hưởng ứng công nghệ 4.0: kết nối Internet cung cấp các DV vận tải : Book tàu biển , tàu lửa ; khai báo hải quan trực tuyến ; kiểm tra tình trạng tàu đi tàu cập qua Web; những phần mềm quản lý Container, quản lý kho ,… hệ thống quản lý tự động toàn diện , đảm bảo an toàn  thay đổi ngành GTVT.

Nguyên liệu sản xuất Container chủ yếu là sắt thép mà Việt Nam nằm trong số 14 nước sản xuất thép lớn nhất trên TG

Các cảng, sân bay, đường sắt,…sẽ được Nhà nước quy hoạch và đầu tư phát triển

Sự phát triển của ngành công nghệ 4.0

Việt Nam nằm trong số 14 nước sản xuất thép lớn nhất TG

1

3

2

€11

Scene 35 (26m 58s)

THÁCH THỨC

SỰ MẤT CÂN BẰNG THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KÌ – CHÂU Á TĂNG CAO Ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Mỹ - Trung , dịch Covid 19, Hiệp định EVFTA,… khiến cho năng lực sản xuất các nước Châu Âu , Mỹ La Tinh ,… giảm sút  Giải phóng , quay vòng Container rỗng bị trì trệ .

CƯỚC PHÍ VẬN TẢI VÀO DỊP CUỐI NĂM TĂNG ĐỘT BIẾN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH, THỜI TIẾT, KHÍ HẬU,…

T1

T2

S3

Nhu cầu mua sắm các ngày lễ , Giáng sinh , Haloween , Tết ,… luôn cao , nhu cầu xuất khẩu cũng tăng theo  Quay vòng container rỗng trì trệ , thiếu container  Chi phí vận tải tăng .

Chuỗi cung ứng hàng hóa Logistics bị điêu đứng hơn nửa năm đầu 2020  Nhu cầu lương thực, thực phẩm ở các nước Châu Âu tăng cao  Xuất nhiều hơn Nhập.

Scene 36 (27m 59s)

MÔ HÌNH SWOT

CHIẾN LƯỢC S-O CHIẾN LƯỢC W-O W2+O1+O2: Sản xuất Container hoặc tái sử dụng Container rỗng , t ự chủ nguồn cung vỏ Container trong nước là giải pháp hay nhất về lâu dài. W3+W4+O4: Tăng cường quảng bá , ưu đãi thúc đẩy việc sử dụng phương thức vận tải đường sắt . W5+O4: Sử dụng công nghệ vào việc quản lý hệ thống Logistics.

CHIẾN LƯỢC S-T CHIẾN LƯỢC W-T S2+S3+T4: Tăng cường việc sử dụng phương thức vận tải đường sắt càng nhiều càng tốt để tránh được nhiều rủi ro W1+T1+T2+T3: Luân chuyển Container rỗng giữa các cảng trong nước

S1 + O1: Hoàn thiện , nâng cao cơ sở vật chất , kết cấu hạ tầng Logistics.

Dump truck with solid fill

Cruise ship with solid fill

City with solid fill

Family with boy with solid fill

Scene 37 (28m 58s)

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Young businessman holding sign smiling

Scene 38 (29m 7s)

3. Tăng cường quảng bá , ưu đãi thúc đẩy việc sử dụng phương thức vận tải đường sắt . 2. Sản xuất Container/ tái sử dụng Container rỗng , tự chủ nguồn cung vỏ Container trong nước là giải pháp hay nhất về lâu dài . 1. Hoàn thiện, nâng cao CSVC, kết cấu hạ tầng Logistics 6. Luân chuyển Container rỗng giữa các cảng trong nước 5. Sử dụng công nghệ vào việc quản lý hệ thống Logistics 4. Tăng cường việc sử dụng phương thức vận tải đường sắt càng nhiều càng tốt để tránh được nhiều rủi ro

38

Cloud Computing with solid fill

City with solid fill

City with solid fill

Cruise ship with solid fill

Blueprint with solid fill

Dump truck with solid fill

Scene 39 (29m 47s)

Classroom with solid fill

KIẾN NGHỊ

Scene 40 (29m 59s)

Nhà nước, Các tổ chức, Hiệp hội

1 Xem xét , hỗ trợ một phần chi phí nếu DN chứng minh được họ bị thiệt hại về chi phí do thiếu hụt Container rỗng . 2 C ác Cảng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao nguồn lực để tăng cường chất lượng DV vận chuyển C ontainer, rút ngắn thời gian quay vòng Container. 3 Nghiêm túc thực hiện,quản lý , sử dụng , khai thác tài sản đường sắt quốc gia . Bên cạnh đó , tăng cường tuyên truyền vận tải đường sắt đến các DN XNK, đưa ra các chính sách hỗ trợ , ưu đãi nhằm cân bằng mật độ sử dụng phương tiện vận tải quốc tế .. 4 . Tổng cục Hải quan cần tận dụng tối đa nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng C ontainer tồn đọng tại cảng , để DN có C ontainer rỗng phục vụ vận tải hàng hóa vào các mùa cao điểm

Cruise ship with solid fill

Scene 41 (30m 52s)

Công ty, cơ quan, chuyên ngành,…

1 Đối với Hãng tàu : - T ăng lượng dự trữ các loại Container rỗng , đặc biệt là loại 40 feet. Nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa - K iểm tra , giám sát các bộ phận điều hành , không để các cá nhân lợi dụng trục lợi , chào giá bất hợp lý . - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hàng hải VN về niêm yết giá . Công khai , minh bạch giá cước vận chuyển , tăng giá theo quy định của pháp luật . - Thực thi các chế độ thưởng / phạt phù hợp đối với các Công ty Giao nhận khi trả vỏ Container rỗng sai thời gian qui định .

2. Đối với Doanh Nghiệp XNK và Logistics . - C huẩn bị tinh thần cho tình hình thiếu hụt Container khi dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế trên TG. Có kế hoạch trao đổi với các đối tác để kéo giãn tiến độ giao hàng . Nghiên cứu , tăng cường vận chuyển sang Châu Âu bằng đường sắt  tránh phụ thuộc vào đường biển . Tập trung đầu tư CSHT, tăng tính kết nối các phương tiện vận tải , cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ Logistics thông qua ứng dụng sô ́ hóa các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Customer review with solid fill

Scene 42 (32m 11s)

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE

A flower bouquet

A slice of cake with a present, a mug, and a vase with flowers

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. BÙI THÀNH KHOA SINH VIÊN THỰC HIỆN: 1. Nguyễn Thị Xuân - MSSV: 17092161 2. Nguyễn Thị Yến Vi – MSSV:17085421 3. Phạm Thị Quỳnh Anh - MSSV: 17090911 4. Nguyễn Hoàng Tường Vi – MSSV: 17084171 CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ NIÊN KHÓA 2017-2021