Bản trình bày PowerPoint

Published on
Scene 1 (0s)

A group of people standing together Description automatically generated with low confidence

Scene 2 (7s)

Background pattern Description automatically generated

Để giờ cầu nguyện của Chúng ta được thêm phần sốt sắng và trang nghiêm Xin cộng đoàn : TẮT MIC và BẬT CAMERA Xin cảm ơn !

A picture containing purple, dark Description automatically generated

Background pattern Description automatically generated

Scene 3 (24s)

Các phương pháp cầu nguyện (trích "52 tuần cầu nguyện với Lời Chúa" của Đức ông Rosage) | Văn Thơ Công Giáo

Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa Ý CHỈ CẦU NGUYỆN tối hôm nay

Đây là cây thánh giá. - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Scene 4 (40s)

+ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

A picture containing text, indoor, orange Description automatically generated

Scene 5 (49s)

A picture containing flower, honey Description automatically generated

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

Scene 6 (58s)

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần , Người thương thăm viếng hồn con…

Scene 7 (1m 6s)

…ban xuống cho con hồng ân chan chứa , trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường .

Scene 8 (1m 15s)

ĐK:  Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. …

Scene 9 (1m 23s)

… t ình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng .

Scene 10 (1m 32s)

MỜI CỘNG ĐOÀN ĐỨNG

Background pattern Description automatically generated

Background pattern Description automatically generated

Scene 11 (1m 41s)

XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE

1. Xin cho con biết lắng nghe , lời Ngài dạy con trong đêm tối .

Scene 12 (1m 52s)

…Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi . Xin cho con cất tiếng lên, …

Scene 13 (2m 2s)

… trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài , Ngài muốn con làm chi.

Scene 14 (2m 12s)

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con …

Scene 15 (2m 21s)

… lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước…

Scene 16 (2m 29s)

… Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. …

Scene 17 (2m 38s)

… Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Scene 18 (2m 47s)

Công Bố Lời Chúa

Text Description automatically generated

Scene 19 (2m 55s)

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'THỨ TU, TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN "TA CÒN PHẢI LOAN BÁO TIN MÙNG NƯỚC THIÊN CHÚA" (Lc 38-44)'

Scene 21 (5m 18s)

Ảnh có chứa văn bản, người Mô tả được tạo tự động

MỜI CỘNG ĐOÀN NGỒI

Scene 22 (5m 27s)

Tuân giữ Lời Chúa – Suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm C

GỢI Ý : SUY NIỆM

Scene 23 (5m 39s)

A silhouette of a person holding a skateboard Description automatically generated with medium confidence

Và giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện ước thầm kín của mỗi người chúng ta

A picture containing text, person Description automatically generated

Scene 24 (9m 23s)

Kinh : CẦU CHO DỊCH CHẤM DỨT

Background pattern Description automatically generated

Scene 25 (9m 32s)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng , / chúng con đang họp nhau cầu nguy ệ n, / tha thiết nài xin cho c ơn dịch b ệnh mau chấm dứt.

Scene 26 (9m 43s)

… Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót , / xin nhìn đến nỗi thống khô ̉ của đoàn con trên khắp thê ́ giới ,…

Scene 27 (9m 53s)

… đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành . / Xin củng cô ́ đức tin của chúng con,...

Scene 28 (10m 3s)

… cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Scene 29 (10m 12s)

… Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất , / là vị lương y đầy quyền năng va ̀ lòng thương xót , …

Scene 30 (10m 22s)

… xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành , và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách ,…

Scene 31 (10m 32s)

…Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện , / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa , / xin giảm bớt gánh nặng khô ̉ đau ,..

Scene 32 (10m 44s)

… và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con….

Scene 33 (10m 53s)

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu , / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng , …

Scene 34 (11m 3s)

… giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh , / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế ,…

Scene 35 (11m 14s)

… sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại , / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân . …

Scene 36 (11m 24s)

… Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn , …

Scene 37 (11m 34s)

… nhơ ̀ lời Đức Mẹ chuyển cầu , / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

Scene 38 (11m 43s)

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

Scene 39 (11m 59s)

Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu - Thương xót chúng con Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất Thánh Đức Bà Maria - Cầu cho chúng con Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh - Cầu cho chúng con

BA CÂU LẠY

Scene 40 (12m 15s)

HÁT KÍNH MẸ

Đức Mẹ La-Vang

Scene 42 (15m 7s)

A picture containing colorful Description automatically generated

A picture containing purple, dark Description automatically generated

A picture containing purple, dark Description automatically generated

Scene 43 (15m 17s)

Graphical user interface Description automatically generated with low confidence

Scene 44 (15m 24s)

CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI VÌ COVID

Text Description automatically generated

Scene 45 (15m 33s)

Background pattern Description automatically generated

- ND: CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI VÌ COVID ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI - CĐ : Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen - ND : Nữ Vương ban sự bình an - CĐ: Cầu cho chúng con

Scene 46 (15m 50s)

+ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . Amen

Scene 47 (15m 57s)

06NG HLJäNG XA GIÄO XU GIA FH6. euo eÄp ed nhdng kinh nghiöm song hing ngäY trong mua covid Luu q: Chung ta chi noi chuqen vui trong mua dich