PowerPoint-bemutató

Published on
Scene 2 (5s)

Két út Istenfelé:

APOFATIKUS

KATAFATIKUS

Isten más. Tudatos kiüressedésben , tartalom nélküli figyelemben várni az egyesülésre.

Isten más, de az emberi természetnek rendelkezésre álló eszközök hozzá vezethetnek

Scene 3 (19s)

IGNÁCI SZEMLÉLŐDÉS

Aktív Olyan szentírási részekkel, ahol van akció Értelemmel, emlékkel, érzelmekkel 5 érzékszervvel Részvevőként vagyunk jelen vagy fentről szemlélünk CÉL: tapasztalni Istent, találkozni vele

Scene 4 (32s)

Mire jó? Jelenvalóvá teszi Támogathat az emlékező képességeket Elősegíti a közvetlenséget A kognitív szintről tovább visz Kinyílik a szimbólumok világa Tudat alatti szinteket megnyithatja Életadó Bevonja az egész személyt

Scene 5 (44s)

Különféle képzelőerők:

Vizuális: képek szemlélése, összeállítása psziché szimbólumaiból Akusztikus: hangok Kinesztetikus: érzések, belső érzékek, benyomások

Scene 6 (55s)

Lehetséges nehézségek a lelkigyarkolatozóban

Félelmek: El kell engedni a kontrolt Meg fog nyilni valamilyen új területet Isten előtt Szembesülni kell valamilyen kihivással Félreértések: Le kéne mondani minden gondolkodásról Ez álmodozás, nem valós Ez magától kell hogy megérkezzen Ez Istentől jön, vagy csak képzelem? Szentírás jellege

Scene 7 (1m 12s)

L 104: Kérjem az Úr benső ismeretét, aki értem emberré lett, hogy Őt jobban szeressem és kövessem