PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

SMK SUNGAI PASIR

KAJIAN KES TENTANG PERANG DUNIA KEDUA

NAMA: LIM WEI YANG TINGKATAN: 4 STEM B NO.KAD PENGENALAN:050720-02-0161

Scene 2 (14s)

TEMA

PERNYATAAN MASALAH

Perang dunia kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu,ketidakpuasan hati,perjanjian versailes dan kegagalan liga-liga bangsa.Perihalkan faktor tercetusnya perang dunia kedua .

Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita

Scene 3 (40s)

JADUAL KERJA

BIL TARIKH PERKARA CATATAN 1 26.8.2021 MENERIMA TUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN KAJIAN KES SEJARAH MENDENGAR TAKLIMAT DAN PANDUAN MELAKUKAN DARIPADA PUAN SHARIFAH AH ROSNAH PDPR 2 27.8.2021 MEMBINCANGKAN TAJUK YANG INGIN JADIKAN KAJIAN KES PDPR 3 28.8.2021 MENGUMPUL MAKLUMAT BERKAITAN TAJUK DI INTERNET DAN BUKU TEKS PDPR 4 30.8.2021 MENULIS PERANCANGAN AWAL BAGI JADUAL KERJA,PERNYATAAN MASALAH,OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN PDPR

Scene 4 (1m 18s)

BIL TARIKH PERKARA CATATAN 5 2.9.2021 MENGHUBUNGI GURU MELALUI WHATSAPPS BERTANYAKAN TENTANG PERNYATAAN MASALAH,OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN PDPR 6 5.9.2021 MENULIS LAPORAN KERJA PDPR 7 7.9.2021 MENGHUBUNGI GURU MEMALUI WHATSAPPS BERTANYAKAN TENTANG LAPORAN KAJIAN PDPR 8 12.9.2021 MENULIS RUMUSAN PDPR 9 12.9.2021 MENGHANTAR LAPORAN MENGIKUT TARIKH YANG DISEDIAKAN PDPR

JADUAL KERJA

Scene 5 (1m 53s)

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian kes ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif iaitu :

Saya dapat memahami dan mengetahui konsep perang dunia kedua Saya mempelajari faktor-faktor perang dunia kedua di eropah Saya dapat tahu secara lebih mendalam tentang pengakhiran perang dunia kedua di eropah Saya memperolehi iktibar daripada peristiwa perang dunia kedua

Scene 6 (2m 20s)

KAEDAH KAJIAN

Terdapat dua kaedah saya mendapat maklumat iaitu : -

Kaedah merujuk Buku Teks Tingkatan 4 KSSM - Buku Teks Tingkatan 4 KSSM telah membantu saya mengenalpasti dan mengumpul bahan berkaitan dengan perang dunia kedua.Buku Teks ialah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia.Penulis buku teks ini ialah Ridzuan Bin Hasan,Sharifah Afidah Binti Syed Hamid,Muslimin Bin Fadzil dan Subramain A/L Raman.

Kaedah audio visual - Saya telah menggunakan kaedah audio visual dengan melihat rakaman video tentang perang dunia kedua.Dengan maklumat yang diperolehi dapat memantapkan lagi kajian yang dilakukan .

Scene 7 (3m 19s)

LAPORAN KAJIAN

1.Terangkan latar belakang perang dunia kedua . Perang dunia kedua berlaku di dua medan pertempuran (1939-1945) iaitu eropah dan asia pasifik Peperangan di eropah tertumpu di negara eropah dan utara afrika manakala,peperangan di asia pasifik pula tertumpu di tanah besar asia dan kepulauan asia tenggara . Peperangan melibatkan dua pakatan iaitu KUASA PAKSI dan KUASA BERSEKUTU.

Scene 8 (4m 1s)

LAPORAN KAJIAN

2.Jelaskan faktor perang dunia kedua di eropah KEMUNCULAN IDEOLOGI BAHARU - Penduduk Itali dan jerman mengadakan gerakan politik radikal,gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasional berfahaman melampau iaitu fasisme di itali dan nazisme di jerman . FASISME - Gerakan ini di bawah pemimpin benito mussolini dan parti fanis berjaya menguasai kerajaan itali pada tahun 1922 fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan melebihi kepentingan individu dan percaya akan nasionaliseme melampau termasuk beperang bagi meningkatkan imej negara . NAZISME - Gerakan nazisme di bawah pemimpin adolf hilter dan parti nazi berjaya membentuk kerajaan di jerman pada tahun 1933,mengagungkan bahasa jerman,hilter berusaha untuk memulihkan nasionalisme jerman dengan mengetepikan perjanjian versailles .

Scene 9 (5m 17s)

LAPORAN KAJIAN

3.Pada pendapat anda,apakah iktibar-iktibar yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa perang dunia kedua ? Pada pendapat saya,iktibar yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa perang dunia kedua ialah kita mestilah bijak mengatur strategi,strategi yang baik akan mendorong ke arah kejayaan.Selain itu,para pemimpin mestilah sentiasa berwaspada terhadap tipu helah negara lain.Seterusnya,kita haruslah berfikiran rasional dan sentiasa berjaga-jaga dalam mengambil sebarang tindakan mahupun membuat keputusan .

Scene 10 (5m 54s)

RUMUSAN

Daripada kajian kes ini,pengetahuan yang saya peroleh adalah sebagai generasi selepas merdeka kita seharusnya mengenang budi menghargai perjuangan mereka . Dalam masa dua minggu ini saya sedar bahawa kita mestilah bijak dalam membuat keputusan dan tindakan.Di samping itu,kita haruslah berani dalam memperjuangkan negara sendiri demi kebebesan yang dicari.Seterusnya nilai kerjasama dan kepentingan bersama hendaklah ada dalam diri seorang pemimpin kerana ia dapat mengelakkan masalah dan sebarang perselisihan faham . Di akhir harap,saya berharap agar negara Malaysia akan semakin maju dan rakyat-rakyat dapat berkerjasama dan bersatu padu demi kebebsan yang diberi oleh moyang kita .

Scene 11 (6m 50s)

BUKU TEKS SEJARAH KSSM TINGKATAN

Scene 12 (6m 57s)

AUDIO VISUAL DAN INTERNET

https://youtu.be/o4Yvln2c2Uk

https://youtu.be/W3N4fAU5koc