Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele

Published on
Scene 1 (0s)

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele

Scene 2 (6s)

ŞİDDET NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre şiddet, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır.

İtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: Cep telefonu uygulaması ve eczanelerle destek - BBC News Türkçe

Scene 4 (31s)

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜRLERİ

Fiziksel şiddet Psikolojik şiddet                 Cinsel şiddet Ekonomik şiddet

Fiiksel *iddet• Duygusal *iddet Sözel *iddet Cinsel *iddet

Scene 5 (41s)

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KADININ MORTALİTESİ ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI

Öldürülme (namus adına işlenen cinayetler, ihtiras cinayetleri) İntihar eğilimi ya da intihar Gördükleri cinsel şiddet sonucu HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanarak kadın ölümleri gerçekleşmektedir.

Kadına şiddet haberleri şiddeti normalleştiriyor - Sağlık Haberleri

Scene 6 (57s)

NESİLDEN NESİLE GEÇİŞ

Tanık olunarak ya da bizzat mağduru olarak öğrenilen şiddet davranışı tekrarlanma eğilimi gösterir.

9iddet gören her 2 kadlndan lil kendi qocuöuna fiddet uyguluyor.

Scene 7 (1m 9s)

ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ

Çocuklarda çekingenlik, hırçınlık, içine kapanıklık gibi davranışlar daha sık görülür. Uyku bozuklukları, yatak ıslatma, karın ağrıları gibi şikayetlerle karşılaşılır. Çocuk istismarı riski artar. Şiddete tanık olan erkek çocuklar, gelecekte eslerine ve çocuklarına şiddet uygulamaya eğilim gösterebilir. Şiddete tanık olan kız çocuklar şiddeti normalleştirir, kendisine şiddet uygulandığında kabullenme eğilimi gösterebilir.

Scene 8 (1m 30s)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA HİZMET VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

İçişleri Bakanlığı Mülki Amirler Kolluk Kuvvetleri Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Polis Birimleri Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Jandarma Birimleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Mahkemesi Adli Tıp Kurumu Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Büroları Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri(ŞÖNİM) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimleri Kadın Konukevleri Alo 183 Sağlık Bakanlığı Belediyeler ve STK’ lar İŞKUR Barolar

Scene 9 (1m 56s)

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM ): Güvenliğinizin sağlandığı, durumunuzun değerlendirildiği, ihtiyaçlarınızın tespit edildiği ve karşılandığı merkezlerdir. Bu merkezlerde psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki destek ve sağlık desteği verilir. Tüm yasal işlemleriniz başlatılır ve takip edilir. İhtiyacınız olması halinde barınma yeri sağlanır. Haftanın her günü 24 saat açık olan bu merkezlerde psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb. kişiler çalışır. Çalışanlar kadındır. ŞÖNİM olmadığı yerlerde bu hizmetleri Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri yerine getirir .

Scene 10 (2m 21s)

SIĞINMAEVLERI / KONUKEVLERI: İhtiyacınız olması durumunda çocuklarınız ile birlikte kalabileceğiniz güvenli kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda temel ihtiyaçlarınız (yiyecek, giyecek vb.) ücretsiz karşılanacaktır. Burada; psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki destek ile eğitim ve sağlık desteği verilir. Yanınızda bulunan çocukların okula devamları sağlanır ve okul ihtiyaçları karşılanır. POLIS/JANDARMA: Şiddet görmeniz halinde başvuracağınız Polis ya da Jandarmada öncelikle güvenliğiniz sağlanır, durumunuz değerlendirilir ve tüm yasal işlemleriniz başlatılır. Tespit edilen ihtiyaçlarınız doğrultusunda Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri / Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirilirsiniz.

Scene 11 (2m 49s)

VALİLİKLER / KAYMAKAMLIKLAR: Şiddet görmeniz halinde Valilik ve kaymakamlıklara başvurarak yasal işlemlerin başlatılmasını ve korunmanıza yönelik tedbirlerin alınmasını talep edebilirsiniz. SAĞLIK KURULUŞLARI : Şiddet görmeniz halinde başvuracağınız sağlık kuruluşlarında, teşhis ve tedavi hizmeti alabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri / Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirilirsiniz. ADLİ KURUMLAR: Şiddet görmeniz halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemesi ve ilgili mahkemelere başvurarak şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunabilir, yasal işlemlerin başlatılmasını ve şiddet uygulayandan korunmanıza yönelik tedbirlerin alınmasını talep edebilirsiniz.

Scene 12 (3m 15s)

BAROLAR: Hukuki desteğe ihtiyacınız olması halinde ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. BELEDİYELER: Şiddet görmeniz durumunda belediyelere bağlı kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezlerine başvurabilirsiniz. Merkezlerden psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek alabilirsiniz. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK): Şiddet görmeniz durumunda sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezlerine başvurabilirsiniz. Merkezlerden psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek alabilirsiniz. Merkezlerden psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek alabilirsiniz.

Scene 13 (3m 40s)

ŞİDDET MAĞDURU OLAN KİŞİ NE YAPMALIDIR?

Şiddete maruz kalırsanız ya da kalma riskiniz varsa; Yasadıklarınızı mutlaka paylaşın (arkadaş, akraba, resmi kurum vb.). Evdeki kesici aletleri zor ulaşılabilir yerlere yerleştirin. Can güvenliğiniz tehlikedeyse mutlaka Karakol/Polis Merkezine bildirin. Acil durumlar için sizin adınıza resmi kurumları arayabilecek bir yakınınızla acil durum şifresi ya da mesajı oluşturun (Telefonla 3 kez arayıp kapatma ya da “tuz bitti, sende var mı?” gibi bir şifre belirleme).

Scene 14 (4m 4s)

Acil durumda varsa çocuklarınızla birlikte en yakın Karakol/Polis Merkezine başvurun ve şikâyetçi olun. Evde şiddet uygulayan kişiye ait silah varsa, can güvenliği riskinizin yüksek olduğunun farkında olun. Fiziksel şiddet görmeniz ve Karakol/Polis Merkezine başvurmanız halinde darp raporu alınmasını talep edin. Acil durumlarda evden ayrılmak zorunda kalmanız halinde yanınıza almak üzere size ve çocuklarınıza ait kimlik, diploma, daha önce alınmış darp raporları, vb. önemli belgelerinizi, acil ihtiyaçlarınızı (para, ilaç, yakınlarınıza ait telefon numaraları vb.) kolay ulaşılabilir bir yerde hazır bulundurun. Cinsel şiddet görmeniz halinde delillerin kaybolmaması için duş almayın, üzerinizdeki kıyafetleri değiştirmeyin. Başvurunuzu bu şekilde en yakın Karakol/Polis Merkezine yapın.

Scene 15 (4m 37s)

TELEFON NUMARALARI

155 POLİS İMDAT   156 JANDARMA   183 SOSYAL DESTEK HATTI

Emniyet, 155 Polis imdat hattı ile ilgili bilgilendirdi

T.C. Jandarma Gn. K on Twitter: "☎ Jandarma 156 ☎… "

ALO 183 Sosyal Destek Hattı Nedir

ALO 183 Sosyal Destek Hattı Nedir

ALO 183 Sosyal Destek Hattı Nedir

ALO 183 Sosyal Destek Hattı artık WhatsApp'tan da hizmet verecek

Scene 16 (4m 54s)

Türkiye•cle Kaduna Siddet

Turkiye'de kadlnlann 0/056 •sl fiziksel *iddete ya naaruz kallyor ya da qahit oluyor. Siddeti UyguJayan Kifj; Kadinlann Maruz Kald1öL Türleri; 67% Kendi Ailesi (Anne- Baba-Ka rd q) Erkek arkada91 Kendi yak'nlåkl Sokakta taciz eden adam tarafmdan E*inin ailesi (Anne- Baba-Karde9 5% 3% 2% 2% Fiziksel Siddet: Duygusal Siddet Sözel Siddet Cinsel Siddet

Scene 17 (5m 8s)

BU BİR ÖZÜR VİDEOSU

Scene 19 (5m 20s)

Ofte kontrolünün saélanamamasl kadlna kar91 en eok gösterilen gerekqe. Bu durum sosyo ekonomik statüye gore de ——Dijer 2.74% Ekonomik yetersizlik 13.70% Anlaqmazllk 17.35%-n öfke 25.11% 73% Polis ,ßskanqllk 12.79% Sevgisizlik 10.96% Ikol kullaruml 10.05% Sadakatsizlik 5.48% _g-.Kumar 1.83% 28% 25% 24% A10183 15% Kuru MorGaü WNiM o # nma lar Evl«i • Fiziksel ?iddete maruz kalma veya iClhit olma durumunda ilk ba?vurulan merci polis. • ikinci swada yer alan Adli makamlann tercihi ekonomik ve eéitim düzeyi yüksek kesimin diåer kesime gore daha fazla tercih ediliyor.

Scene 20 (5m 44s)

Annene Gocuklanna Babana Sine Askerlere Arkada$anna rlara Polislere "Dijer akrabalanna' • mahallede yapdljlmz insanlara• Akademisyenlere "Yapdljlmz phrin insanlanna" Kadinlar kendilerine zarar vermek amaayla hareket etmeyecekleri ve iyiliklerini gözetecekleri konusunda en pk ailelerine güveniyor. Aile askerler ve doktorlar en güvenilir merciler. Akademisyenler ve phirdeki insanlar en az güvendikleri insanlar.

Scene 21 (5m 58s)

• yolda bir kcidtna kar#l qiddet uygulandlélnl goren kadlnlar Olarak Pölisi aramay tercih ederken erkekler olaya rnüda edeceéini söylüyor. ilk Polisi arar•m Müdahale ederim Etraftan yardm Gaélrlnm Müdahale etmeden uzakla#lnm Dijer 44% 23% 45% 7% Kadlnlar Erkekler • Peki müdahale etmeden uzakla#mayl tercih edenler neden korkuyor? • Kendimi tehlikeye atrnak is tememem • Son dönermde haberlerde qkan durum • sonradan suqlu dururnuna düQmekten gekinrnek

Scene 22 (6m 13s)

18 YILDA KAÇ KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ?

Scene 23 (6m 21s)

01.01.2016 – 31.12.2016 VERİLERİ

Scene 24 (6m 31s)

01.01.2017 – 31.12.2017 VERİLERİ

Scene 25 (6m 40s)

01.01.2018 – 31.12.2018 VERİLERİ

Scene 26 (6m 49s)

01.01.2019 – 31.12.2019 VERİLERİ

Scene 27 (6m 58s)

Kadına şiddet ile ilgili bir anket hazırlamış bulunmaktayız. Bu anket sorularını ve aldığımız cevapları diğer sayfalarda görebilirsiniz.

Büyükşehir: 'Kadına şiddete sen de dur de'

Yaşar Üniversitesi sur Twitter : "Kadına karşı şiddete DUR DE! #25Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü #KadınaŞiddeteHayır… "

Scene 28 (7m 13s)

1. Cinsiyetiniz nedir?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 108’i kadın; 40’ı ise erkektir.

Satışlar Kadın Erkek 108 40

Scene 29 (7m 25s)

2. Mesleğiniz nedir?

Meslek Öğrenci Ev Hanımı Hemşire Diş Hekimi Sağlık Personeli Öğretmen Çiftçi Mühendis Seslendirme Sanatçısı Mali Müşavir Diş Teknikeri Fizik Tedavi T. Serbest Meslek Kasiyer Tıbbı Sekreter Fizyoterapist Asker Çalışmıyor 94 17 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 14 2 1 2 1 2

Scene 30 (7m 42s)

3. Eğitim durumunuz nedir?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. 11’i ilköğretim, 20’si lise 116’sı üniversite mezunudur.1 tanesinin eğitim durumu ise diğerdir.

Sütun1 ilk öğretim Lise Üniversite Diğer 11 20 116 1

Scene 31 (7m 57s)

4. KADES uygulamasından haberdar mısınız?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 97’si evet 51’i ise hayır demiştir.

Sütun1 Evet Hayır 97 51

Scene 32 (8m 10s)

5. Sizce kadına şiddet eğitimle ilgili mi ?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 91’i evet 57’si ise hayır demiştir .

Satışlar Evet Hayır 91 57

Scene 33 (8m 23s)

6. Kadına şiddet maddi durumla bağlantılı mıdır?

Anketimiz de bu soruya 147 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 60’ı evet 87’si ise hayır demiştir.

Satışlar Evet Hayır 60 87

Scene 34 (8m 36s)

7. Kadına şiddet olaylarının abartıldığını düşünüyor musunuz?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 11’i evet 137’si ise hayır demiştir .

Satışlar Evet Hayır 11 137

Scene 35 (8m 49s)

8. Kadına şiddet olaylarının normalleştirildiğini söyleyebilir miyiz?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 117’si evet 31’i ise hayır demiştir .

Satışlar Evet Hayır 117 31

Scene 36 (9m 2s)

9. "Şiddet sadece fiziksel değildir. Psikolojik, ekonomik ve sözlü de olabilir." Buna katılıyor musunuz?

Anketimiz de bu soruya 148 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 147’si evet 1’i ise hayır demiştir .

Satışlar Evet Hayır 147 1

Scene 37 (9m 18s)

10. Kadına şiddet Türkiye'de bölgelere göre farklılık gösterir mi?

Anketimiz de bu soruya 147 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 87’si evet 60’ı ise hayır demiştir .

Satışlar Evet Hayır 87 60

Scene 38 (9m 31s)

11. Şiddet uygulayan insanların psikolojileri bozuk mudur?

Anketimiz de bu soruya 145 kişi cevap vermiştir. Anketimize katılanların 131’i evet 14’ü ise hayır demiştir.

Satışlar Evet Hayır 131 14

Scene 39 (9m 44s)

Kadına şiddet ve KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapmak için hazırlamış olduğumuz broşür ve destek amaçlı videolar ve fotoğraflarımız;

Türk Polis Teşkilatı on Twitter: "Kadına şiddetle mücadelede artık “Kadın Acil Destek Uygulaması” KADES var.. Uygulamayı indirmek için⤵️ ?Appstore https://t.co/xvRMZFOUIu ?Android Market https://t.co/sq7kzKcTan #KADES şiddete karşı tek dokunuş ...

Türk Polis Teşkilatı on Twitter: "Kadına şiddetle mücadelede artık “Kadın Acil Destek Uygulaması” KADES var.. Uygulamayı indirmek için⤵️ ?Appstore https://t.co/xvRMZFOUIu ?Android Market https://t.co/sq7kzKcTan #KADES şiddete karşı tek dokunuş ...

Serhat Oğuz on Twitter: ""Kadına şiddet insanlığa ihanettir." #TuruncuÇizgimiz… "

Scene 47 (11m 30s)

Hastane panosuna asılan bir afiş

Scene 48 (11m 45s)

TUREB (official) on Twitter: "Kadına şiddet insanlığa ihanet, insanlık onuruna hakarettir. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele milletimizin ve tüm insanlığın sorumluluğudur. #25KasımKadınaSiddeteHayır… https://t.co/ZpgDrjdr1R"

KADINA ŞİDDETE HAYIR!... - CHP Kartal İlçe Başkanlığı | Facebook

KADINA ŞİDDETE HAYIR!... - CHP Kartal İlçe Başkanlığı | Facebook

KADINA ŞİDDETE HAYIR!... - CHP Kartal İlçe Başkanlığı | Facebook

KADINA ŞİDDETE HAYIR!... - CHP Kartal İlçe Başkanlığı | Facebook

VİdeolarImIz ;