Slide 1

Published on
Scene 1 (0s)

Javna SREDN Sarajev 11 • n •v

Scene 2 (7s)

SMJEROVI:

SMJEROVI:

▪ Medicinska sestra –

tehničar

▪ Farmaceutsko - kozmetički tehničar

▪ Laboratorijski tehničar

▪ Sanitarno – ekološki

tehničar

4. ZAKLETUA iteaélikada üzüu.c]anove IjekarskeSva: yprofGjétsqeeaho se z-ahVa1noSFi obav1jafhQ±9C svjesnöi dbsfoj te zdravljé €åjhé t-cü- "husVdiWSi1afnmcasfiÄia;s $ämehhte kolege cc' titi meh&Lifj$äti -sati'ögt podetikåqie- 'i 'egmpm«n ü„dopustiti dise iskoristemojå,

Scene 3 (25s)

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

SMJER

SMJER:

Scene 5 (40s)

USMJEREN

▪Program obrazovanja medicinske sestre - tehničara je na sticanje kvalitetnog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i

nastavak obrazovanja. Učenici tokom obrazovanja razvijaju intelektualne sposobnosti i stiču osjećaj odgovornih i obzirnih osoba.

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, dječjim jaslicama, dispanzerima, ustanovama kućne njege, patronažnim službama.

Scene 7 (1m 12s)

OPĆI CILJEVI OBRAZOVANJA ZA MEDICINSKU

SESTRU - TEHNIČARA SU:

- ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkog interesa, razumijevanje i podizanje kulture življenja, briga za

tjelesni razvoj i zdravlje učenika, za život i praksu, nužno

poznavanje društvenih i privrednih prilika i stvaranje

potrebne mogućnosti komuniciranja;

- sticanje temeljnog obrazovanja iz prirodno-

znanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak

obrazovanja.

Scene 8 (1m 36s)

STRUČNI CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA MEDICINSKU SESTRU - TEHNIČARA SU:

- shvatanje rada medicinske sestre, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike medicinske sestre - tehničara;

- usvajanje sistematskih i stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području zdravstvene njege;

Sastavni dio stručno teorijskog obrazovanja i osposobljavanja medicinske sestre su vježbe.

Scene 10 (2m 4s)

DIO STRUCNIH SADRZAJA CINI I STRUCNA PRAKSA CIJI JE ZADATAK POSTUPNO UVODENJE I-JOE-NIKA U POSLOVE MEDICINSKE SESTRE U REALNIM UVJETIMA. IZVODI SE POD VODSTVOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA. ODGOVORNOST BUDIJCIH MEDICINSKIH SESTARA - TEHNICARA U BUDIJCEM PROFESIONALNOM RADU JE VELIKA, POSE-BNO ZBOG CINJENICE DA SE DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U SVIJETU RAZVIJA TAKO DA SE U SREDISTE NJENIH AKTIVNOSTI POSTAVLJA COVJEK I ZDRAVLJE UMJESTO BOLESTI.

DIO STRUČNIH SADRŽAJA ČINI I STRUČNA PRAKSA ČIJI JE

ZADATAK POSTUPNO UVOĐENJE UČENIKA U POSLOVE

MEDICINSKE SESTRE U REALNIM UVJETIMA. IZVODI SE POD VODSTVOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM

USTANOVAMA.

ODGOVORNOST BUDUĆIH MEDICINSKIH SESTARA -

TEHNIČARA U BUDUĆEM PROFESIONALNOM RADU JE VELIKA, POSEBNO ZBOG ČINJENICE DA SE DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U SVIJETU RAZVIJA TAKO DA SE U

SREDIŠTE NJENIH AKTIVNOSTI POSTAVLJA ČOVJEK I

ZDRAVLJE UMJESTO BOLESTI.

Scene 13 (2m 55s)

FARMACEUTSKO

- KOZMETIČKI

TEHNIČAR

SMJER:

Scene 15 (3m 10s)

PROGRAM OBRAZOVANJA USMJEREN JE NA USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA KOJE FARMACEUTSKO – KOZMETIČKOM TEHNIČARU OMOGUĆAVA PRI UKLAPANJE U RAD NA RADNOME MJESTU: u apoteci,

farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, analitičkim i drugim laboratorijima, upoznavanje sirovina, poznavanje ljekovitih tvari biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla, poznavanje tvari sintetičkog porijekla koje se koriste pri izradi lijekova, poznavanje kozmetičkih supstanci, poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava,

Scene 17 (3m 40s)

ruinihÅijeköVa magis

PROGRAM OBRAZOVANJA USMJEREN JE NA USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA KOJE FARMACEUTSKO – KOZMETIČKOM TEHNIČARU OMOGUĆAVA PRI UKLAPANJE U RAD NA RADNOME MJESTU: ⮚poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu,

⮚poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava,

⮚poznavanje sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala,

⮚ovladavanje tehnologijom izrade galenskih i magistralnih lijekova,

⮚ovladavanje različitim analitičkim postupcima,

⮚vođenje administrativnih poslova.

Scene 18 (4m 3s)

RAD FARMACEUTSKO-KOZMETICKOG TEHNICARA JE UGLAVNOM MANUELNE PRIRODE. SASTOJI SE OD ODMJERAVANJA I PRERACUNAVANJA SUPSTANCI OD KOJIH ZAVISI TACNOST I PRECIZNOST IZDATIH LJEKOVITIH ILI POMOCNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA. UCENIK SE NAKON ZAVRSENOG SKOLOVANJA I POLOZENOG ZAVRSNOG ISPITA MOZE ZAPOSLITI U APOTEKAMA, FARMACEUTSKOJ I KOZMETICKOJ INDUSTRIJI, TE U ANALITICKIM (FARMACEUTSKIM) LABORATORIJIMA.

RAD FARMACEUTSKO-KOZMETIČKOG TEHNIČARA JE

UGLAVNOM MANUELNE PRIRODE. SASTOJI SE OD

ODMJERAVANJA I PRERAČUNAVANJA SUPSTANCI OD

KOJIH ZAVISI TAČNOST I PRECIZNOST IZDATIH LJEKOVITIH ILI

POMOĆNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA.

UČENIK SE NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA I

POLOŽENOG ZAVRŠNOG ISPITA MOŽE ZAPOSLITI U

APOTEKAMA, FARMACEUTSKOJ I KOZMETICKOJ INDUSTRIJI,

TE U ANALITIČKIM (FARMACEUTSKIM) LABORATORIJIMA.

Scene 20 (4m 42s)

DIO STRUCNIH SADRZAJA CINI I STRUCNA PRAKSA CIJI JE ZADATAK POSTUPNO UVODENJE UCENIKA U POSLOVE FARMACEUTSKO- KOZMETICKOG TEHNICARA U REALNIM UVJETIMA. IZVODI SE POD VODSTVOM STRUCNIH OSOBA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA.

DIO STRUČNIH SADRŽAJA ČINI I STRUČNA PRAKSA ČIJI JE ZADATAK POSTUPNO UVOĐENJE UČENIKA U POSLOVE FARMACEUTSKO- KOZMETIČKOG TEHNIČARA U REALNIM UVJETIMA. IZVODI SE POD VODSTVOM STRUČNIH OSOBA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA.

Scene 21 (5m 1s)

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

SMJER

Scene 24 (5m 23s)

ZANIMANJE LABORATORIJSKI TEHNICAR NE ZAHTJEVA DIREKTAN RAD SA PACIJENTOM, OSIM KOD UZIMANJA MATERIJALA ZA ANALIZU. RAD LABORATORIJSKOG TEHNICAR SE ODNOSI NA RAD U LABORATORIJI SA BIOLOSKIM MATERIJALOM. STALNI KONTAKT SA BIOLOSKIM MATERIJALOM ZAHTJEVA SPRETNOST, ZNANJE I PRIJE SVEGA PRECIZNOST. DANASNJE LABORATORIJE SU KOMPJUTERIZOVANE I AUTOMATIZOVANE PA LABORATORIJSKI TEHNICAR OPSUiUJE MODE-RNE APARATE. TO OPSLUZIVANJE SE SASTOJI OD NJIHOVE STANDARDIZACIJE I RADA NA NJIMA, KAO I NJIHOVOG ODRZAVANJA.

ZANIMANJE LABORATORIJSKI TEHNIČAR NE ZAHTJEVA DIREKTAN

RAD SA PACIJENTOM, OSIM KOD UZIMANJA MATERIJALA ZA ANALIZU. RAD LABORATORIJSKOG TEHNIČAR SE ODNOSI NA RAD U LABORATORIJI SA BIOLOŠKIM MATERIJALOM. STALNI

KONTAKT SA BIOLOŠKIM MATERIJALOM ZAHTJEVA SPRETNOST,

ZNANJE I PRIJE SVEGA PRECIZNOST.

DANAŠNJE LABORATORIJE SU KOMPJUTERIZOVANE I

AUTOMATIZOVANE PA LABORATORIJSKI TEHNIČAR OPSUŽUJE

MODERNE APARATE. TO OPSLUŽIVANJE SE SASTOJI OD NJIHOVE

STANDARDIZACIJE I RADA NA NJIMA, KAO I NJIHOVOG

ODRŽAVANJA.

Scene 25 (6m 3s)

Uöenik se nakon zavr5enog Skolovanja moie zaposliti u svim zdravstvenim laboratorijima i u laboratorijima koje iSPitUjl.-.J ispravnost iivotnih namirnica (one se nalaze u fabrikama

Učenik se nakon završenog školovanja može zaposliti u svim zdravstvenim laboratorijima i u laboratorijima koje ispituju ispravnost životnih namirnica (one se nalaze u fabrikama

▪gdje se proizvodi hrana).

Scene 26 (6m 23s)

Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje učenika u poslove laboratorijskog tehničar u realnim uvjetima. Izvodi se pod vodstvom stručnih osoba u zdravstvenim ustanovama.

Scene 28 (6m 44s)

SANITARNO- EKOLOŠKI TEHNIČAR

SMJER

Scene 29 (6m 52s)

VOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO var Mese Selimoviéa broj 2, 71000 SARAJEVO, BOSNA 1 HERCEG 33 720 18S, 720 720 181 7 33 720 185, 720 186 Kantonalni sud u Saraievu pod UFn-ZW02 Registarski brof 4201 zunrks@bih.net.ba, zzmr@bih.net.ba poreski broj: 01 Ident, br.POV: . med Icinarada.com.ba Raiffeisen Sanpao Uncredit Bank; 33832022004 ika ispitivanja i higijenu radne sredine r. 1, 71210 Ilidia, BiH 2 606 t. ba, zzmrksa@bih.net.ba •U Zavod

VOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO var Mese Selimoviéa broj 2, 71000 SARAJEVO, BOSNA 1 HERCEG 33 720 185, 720 180, 720 181 7 33 720 185. 720 186 Kantonalni sud u Saraievu pod UFn-ZW02 Registarski broc 4201 zznrks@bih.net.ba, zzmr@bih.net.ba poreski broj: 01632007. Ident.br.POV: . med Icinarada.com.ba Raitteisen banki 16100000i0070066.lntesa sanpao 1540012000092634, Uncredit Bank; 33832022004 ka ispitivanja i higijenu radne sredine . 1, 71210 Ilidia, BiH 2 606 t. ba, zzrnrksa@bih.net.ba

Scene 30 (7m 41s)

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama. (npr. gradska sanitarna služba, poslovi deratizacije i sl.)

Scene 32 (8m 3s)

Opći ciljevi obrazovanja za sanitarno - ekološkog tehničara su:

- ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkog interesa, razumijevanje i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i privrednih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja; - sticanje temeljnog obrazovanja iz prirodno-znanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Scene 35 (8m 40s)

Stručni cilj obrazovnog programa za sanitarno - ekološkog tehničara su:

▪ ▪ - osposobljavanje učenika za propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih sekreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva); ▪ - osposobljavanje učenika za ispravno uzimanje i prijenos uzorka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe; ▪ - osposobljavanje učenika za kontrolu namirnica, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe; - osposobljavanje učenika za izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

Scene 37 (9m 11s)

Stručni cilj obrazovnog programa za sanitarno - ekološkog tehničara su:

▪ - osposobljavanje učenika za poduzimanja higijensko- epidemioloških mjera koje obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu i skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i drugim osobama i objektima koji mogu uticati na ljudsko zdravlje, te provođenje istih;

▪ - osposobljavanje učenika za razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva; - osposobljavanje učenika za savjesno, tačno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;

▪ - razvijanje profesionalne svijesti i odgovornosti, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređivanje vlastitog i tuđeg zdravlja.

Scene 38 (9m 43s)

Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje učenika u poslove laboratorijskog tehničar u realnim uvjetima. Izvodi se pod vodstvom stručnih osoba u zdravstvenim ustanovama.

Scene 39 (9m 58s)

JU Srednja medicinska

škola Sarajevo