Japonia în perioada postbelică

Published on
Scene 1 (0s)

Japonia în perioada postbelică

Realizat: Grumeza Andreea

Scene 2 (7s)

Istoria acestui stat este bogată şi este interesant de urmărit cum Japonia s-a ridicat la un asemenea rang de mare putere. Totuşi trebuie reţinut că în cel de-al doilea război mondial a suferit pierderi inestimabile, iar consecinţele au fost pe termen lung. Dintre toate ţările de pe planetă, Japonia a fost cea mai aproape de anihilare. Este singura naţiune care a suportat vreodată un atac nuclear.

Scene 3 (30s)

Capitularea Japoniei din august 1945 a pus capăt luptelor celui de-al doilea război mondial. Pe 10 august 1945, după invadarea Manciuriei de către Uniunea Sovietică și bombardamentele atomice de la Hiroșima și Nagasaki, liderii japonezi au decis în timpul unei conferințe imperiale (gozenkaigi) să accepte în principiu termenii capitulării necondiționate așa cum fuseseră ei stabiliți de Aliați prin așa numita „declarație de la Potsdam”.. În prezent există o controversă cu privire la motivele din spatele deciziei japoneze de capitulare. Pe 28 august, a început ocupația Japoniei. Pe 2 septembrie, guvernul japonez a semnat actele capitulării, care au pus în mod oficial capăt celui de-al doilea război mondial.

Scene 4 (1m 3s)

Articolul 9 din noua Constituție a Japoniei:

ARTICOLUL 9. (1) Aspirând sincer la o pace internațională bazată pe dreptate și ordine, poporul japonez renunță pentru totdeauna la război ca drept suveran al națiunii și la amenințarea sau utilizarea forței ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale. (2) Pentru a îndeplini scopul paragrafului precedent, forțele terestre, maritime și aeriene, precum și alte potențiale de război, nu vor fi menținute niciodată. Dreptul de beligeranță al statului nu va fi recunoscut .

Scene 5 (1m 29s)

Caracteristicile politicii pe care o promova: 1) Alianța cu S.U.A. 2) Economia de piață bazată pe păstrarea valorilor tradiționale japoneze

Prim-ministrul Japoniei, Yoshida

Scene 6 (1m 42s)

Dezvoltarea economică a Japoniei a fost reali z ată datorită u nicului sistem de menagement din î ntreaga lume care este manipulat d e trei particularităţi de baz ă : Tehnologie C apital O ameni Apariţia şi nerepetarea acestui sistem de men g ement a fost g enerat din cau z a unicităţii psi h olo g ice a J apone z ilor. E voluția J aponiei ca stat , ca economie nu poate fi caracterizată dec î t printr - o comuniune om - natură rară , japonezii î ncerc â nd să se adapteze ei naturii ș i nu invers , să adapteze natura spre a f ace f ață voinței ș i lăcomiei omului , o b serv â nd rapid inconvenientele ce se ascund î n această a doua perspectivă: s pre deose b ire de multe state de pe glob , aici , pădurile ocupă 60% din teritoriu , iar su b in f luența climei dar ș i a concepției pra g matice japoneze terenurile devin propice pentru cultivarea orezului , tutunului , ceaiului , ceaiului, s f eclei de zahăr .

Scene 7 (2m 31s)

Perioada 1960 a înregistrat cea mai mare creștere înregistrată vreodată în economia Japoniei. Ministerul Comerțului și Industriei Internaționale, format în 1949, a jucat un rol semnificativ în redresarea economică a țării. Ministerul a creat o sinergie între guvern și sectorul privat pentru a îmbunătăți productivitatea industriilor, conducând astfel la câștiguri economice. Ministerului i sa acordat controlul asupra importurilor de tehnologie și, ulterior, asupra controlului asupra tuturor importurilor Japoniei. Importul de noi tehnologii accesibile a stimulat și sectorul industrial. Ministerul este creditat cu majoritatea intervențiilor economice care au dus la creșterea rapidă a economiei Japoniei în perioada miracolului economic.

Scene 8 (3m 2s)

Dezvoltarea economica spectaculoasa a Japoniei in cea de-a doua jumatate a secolului 20 a fortat populatia paraseasca zonele rurale sis a migreze catre cele urbane putem observa cum intr-un timp foarte scurt de numai 15 ani raportul urban rural se inverseazaurman ca mai apoi urbanu sa se dezvolte considerabil. Industrializarea si urbanizarea au condus la concentrarea populatiei ,la scaderea numarulu de asezari rurale de la aproape 11000,in 1920 la numai circa 600 in prezent.

Evolutia populatiei urbane si rurale 1950-2025 90000 80000 60000 30000 10000 1950 1955 196 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Rural population (thousands) • Urban population (thousands)

Scene 9 (3m 33s)

Tokyo este cea mai mare zona urbana din lume, avand peste 27 milioane locuitori. In Metropola densitatea populatiei este de 5443 loc/km2, iar in cele 23 de cartiere de 13000 loc/ km2, in timp ce in Japonia densitatea populatiei este de 328 loc/km2. Problemele ce apar datorita aglomeratiei sunt: blocaje de trafic, preturi foarte mari la chirii, poluarea sonora si a aerului, etc. Pentru ca este capitala si centrul comercial al tarii, Tokyo atrage emigranti din toate colturile tarii. in special acestia sunt tineri ce vin la colegiu sau la universitate si de cele mai multe ori raman pentru a munci. In Tokyo este un numar mare de imigranti straini, in special din Coreea, China, SUA si Filipine.