Heading

Published on
Scene 1 (0s)

AHLI KUMPULAN

CTU 554 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN II PEMANTAPAN KESEPADUAN NASIONAL MALAYSIA

Image result for UITM LOGO

AD241 / 3B . 554P-AD12 SIR. MUHAMMAD HAMIZAN BIN AB HAMID

2020954343 AZULIYANA BINTI ALIAS 2020952753 MUHAMAD AMIRULHISHAM BIN ZAWAWI 2020952539 MUHAMMAD AZRAEI BIN KHAIRUL IZHAM 2020952817 NIK MUHAMMAD ADIB FAHMI BIN NIK GHAZ ALI

Scene 2 (19s)

Ahli Kumpulan 7

WhatsApp_Image_2021-06-18_at_8.39.54_PM-removebg-preview

WhatsApp_Image_2021-06-18_at_8.42.45_PM-removebg-preview

WhatsApp_Image_2021-06-18_at_8.40.48_PM-removebg-preview

2020952817 NIK MUHAMMAD ADIB FAHMI BIN NIK GHAZALI

IMG_8278-removebg-preview

2020952539 MUHAMMAD AZRAEI BIN KHAIRUL IZHAM

2020952753 MUHAMAD AMIRULHISHAM BIN ZAWAWI

2020954343 AZULIYANA BINTI ALIAS

Scene 3 (40s)

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMANTAPAN KESEPADUAN NASIONAL MALAYSIA ? CARA MEWUJUDKAN PEMANTAPAN KESEPADUAN NASIONAL MALAYSIA I M PLIKASI DAN KESAN PERPADUAN NASIONAL KEPADA MASYARAKAT MALAYSIA CABARAN KE ARAH MENCAPAI KESEPADUAN NASIONAL LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN BAGI MEWUJUDKAN BAGSA MALAYSIA YANG BERSATU PADU ? KESIMPULAN

Perbincangan ?

Scene 4 (56s)

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMANTAPAN KESEPADUAN NASIONAL MALAYSIA ?

Perpaduan adalah proses menyatukan pelbagai bangsa dalam sesebuah negara supaya mempunyai hasrat dan cita-cita yang sama tentang negaranya. Selain itu, perpaduan merupakan perkataan “padu” yang bersinonim dengan perkataan kukuh, teguh, utuh, dan kuat . Ini membawa maksud penyatuan, dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Malaysia terbahagi kepada tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Mereka mempunyai bahasa ibunda yang berbeza dan sistem sekolah mereka sendiri. Malaysia kini dalam proses pembangunan dan a kan menghadapi banyak cabaran dan rintangan global.

Scene 5 (1m 28s)

Pembinaan negara bangsa memerlukan kesatuan dan kesepaduan rakyat, apatah lagi dalam konteks keunikan Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Berbagai usaha untuk mewujudkan kesepaduan nasional malaysia telah dilakukan seperti :

1 Polisi Tindakan Afirmatif

2 Tuntutan hak yang sama rata

3 Proses Kompromi

4 Slogan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Slogan dipopularkan oleh Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak dalam usaha untuk mempromosikan keharmonian etnik, perpaduan nasional, dan pemerintahan yang cekap.

CARA MEWUJUDKAN PEMANTAPAN KESEPADUAN NASIONAL MALAYSIA ?

Scene 6 (3m 0s)

5 Menjadikan rukun negara sebagai teras budaya.

6 Mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan.

7 Penerapan sikap cintakan negara dalam masyarakat Malaysia . penting kerana masyarakat merupakan tiang utama dalam kesejahteraan dan keharmonian negara disamping menjamin ketenteraman dan kemantapan perpaduan nasional Malaysia.

Scene 7 (3m 16s)

I M PLIKASI DAN KESAN PERPADUAN NASIONAL KEPADA MASYARAKAT MALAYSIA ?

kemakmuran sesebuah negara bergantung kepada perpaduan masyarakat di Malaysia. Jika semua pihak memainkan peranan dalam menjayakan pembentukan perpaduan dan keharmonian negara akan membawa kepada :

Menghalang Semangat Assabiah. S emangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Untuk menghalang dari cetus permusuhan antara kaum.

Scene 8 (3m 35s)

Merapatkan Jurang Perbezaan Antara Kaum Di Malaysia.

Mempertahankan Negara Daripada Diancam Oleh Musuh. Negara asing tidak dapat mengugat keamanan negara apabila ke semua rakyat yang berbilang kaum bersatu padu.

Melahirkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat.

Menyumbang Kepada Pembangunan Dan Kemajuan Negara.

Scene 9 (3m 52s)

Menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh masyarakat pelbagai etnik bukanlah sesuatu yang mudah. Adakah pelbagai usaha yang dilakukan dapat memberi kesan kepada perpaduan nasional, dan apakah cabaran untuk membendung perpaduan nasional juga dibendung oleh rakyat Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi ialah :

CABARAN KE ARAH MENCAPAI KESEPADUAN NASIONAL

Sifat Etnosentrisme. S emangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Untuk menghalang dari cetus permusuhan antara kaum. Boleh mengundang kepada ketidakfahaman antara setiap kaum seperti peristiwa berdarah,rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang melanda negara Malaysia.

Rasisme atau Polarisasi pembentukan masyarakat yang berasaskan Negara (nation state-based) dalam kalangan rakyat yang berbilang etnik. Malaysia yang banyak dipengaruhi oleh penjajahan kuasa asing yang melaksanakan Dasar Pecah dan Perintah yang menyebabkan berlakunya perbezaan kaum sehingga tidak kelihatan identity Bangsa Malaysia.

Sistem Persekolah Vernakular Diwujudkan disebabkan oleh desakan kaum bukan melayu yang mahu mengekalkan bahasa dan kebudayaan

Fahaman / Perbezaan Ideologi Politik Perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman dan sistem demokrasi yang membuatkan kebebasan individu memilih parti politik mereka.

Scene 10 (6m 18s)

Perbezaan Budaya Di Antara Kumpulan2 etnik.

Jurang Ekonomi Diantara Etnik

Faktor Geografi (dari segi penempatan penduduk)

Pengaruh Media Sosial

Sikap Prasangka Kepada Etnik Yang Lain

Scene 11 (6m 30s)

LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN BAGI MEWUJUDKAN BAGSA MALAYSIA YANG BERSATU PADU ?

Perpaduan negara adalah keadaan ketika rakyat dari pelbagai kaum dan etnik, agama dan wilayah mampu hidup dengan aman dan bersatu padu antara satu sama lain. Halangan pembentukan perpaduan nasional dapat di atasi dengan :

Aktiviti Kemasyarakatan Aktiviti seperti gotong-royong dapat memupuk semangat kerjasama.

Penerapan nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum, dari aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban supaya dapat menimbulkan rasa hormat antarasatu sama lain dan seterusnya dapat memupuk perpaduan antara kaum.

Scene 12 (6m 59s)

Penubuhan sekolah wawasan

Menghapuskan prasangka negatif.

Mewujudkan suasana saling memahami.

Mewujudkan semangat perpaduan.

Mencari jalan menyelesaikan masalah yang membabitkan isu perkauman.

To do!

Menganjurkan program yang melibatkan semua kaum.

Melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk anjurkan program-program yang melibatkan semua kaum .

Sentiasa mencari jalan mewujudkan kehidupan sejagat yang harmoni, aman dan sejahtera

Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama.

Scene 13 (7m 24s)

s etelah wujudnya perpaduan antara kaum dan masyarakat di Malaysia, maka berkuranglah perselisihan faham antara kaum. Dengan berkurangnya perselisihan faham antara kaum, ekonomi negara mampu berada dikeadaan yang stabil. Ini kerana kesan persatuan antara rakyat yang menjadikan negara Malaysia disenangi dan dipandang tinggi oleh negara luar.

KESIMPULAN

Scene 14 (7m 42s)

Sekian Terima Kasih !