PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Advertising

Business

About

Privacy

Terms

Setting

G o o g l e

Google Search

I’m Feeling Lucky

Gallery, grid, nine, squares, thumbnails icon - Download on Iconfinder

Project Khidmat Masyarakat

Scene 2 (12s)

Advertising

Business

About

Privacy

Terms

Setting

G o o g l e

Google Search

I’m Feeling Lucky

Gallery, grid, nine, squares, thumbnails icon - Download on Iconfinder

Project Khidmat Masyarakat

Name Of Members Nurul Aina Binti Mazlan Anuar

Scene 3 (23s)

Advertising

Business

About

Privacy

Terms

Setting

G o o g l e

Gallery, grid, nine, squares, thumbnails icon - Download on Iconfinder

The Subtopics

Pendahuluan

Objective

Tarikh dan aturcara program

Penutup

Scene 4 (35s)

Project Khidmat Masyarakat

Subtopic 3

Subtopic 2

Subtopic 1

G o o g l e

Pendahuluan project Subject Pengurusan Masjid (MPU2422) merupakan salah satu mata pelajaran yang melibatkan aktiviti kemasyarakatan dan sosial bagi pelajar . Subject in ini juga dapat menerapkan asas ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan masjid atau surau . Justeru itu , para pelajar dikehendaki untuk melaksanakan aktiviti melibatkan pengurusan masjid atau surau yang perlu dilakukan di luar kampus .

Subtopic 5

Subtopic 4

Scene 5 (1m 0s)

Project Khidmat Masyarakat

Subtopic 3

Subtopic 2

Subtopic 1

G o o g l e

Subtopic 4

Meningkatkan rasa kekitaan,jati diri,rasa prihatin dan cintai masjid,terhadap individu mahupun masyarakat . Di samping membantu pegawai surau menguruskan kebersihan dan keceriaan masjid.

Melahirkan rasa keinsafan sekaligus mendekatkan diri dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Menjadikan Surau ini sebuah masjid yang selesa,ceria dan bersih agar tenang untuk melakukan ibadah seperti solat Jemaah, solat jumaat,solat raya serta aktiviti ibadah yang lain.

Mengharapkan kesedaran positif masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan gotong - royong .

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Objektif

Scene 6 (1m 32s)

Project Khidmat Masyarakat

Subtopic 3

Subtopic 2

Subtopic 1

G o o g l e

Subtopic 5

Subtopic 4

Tarikh : 22 Mei 2021 Masa : 8 pagi – 1 tengah hari Tempat : Surau Ar-Rahimah

Scene 7 (1m 44s)

The title is what?

Subtopic 3

Subtopic 2

Subtopic 1

G o o g l e

The description is about description is a long description is a good description is about it.

Subtopic 5

Subtopic 4

Scene 8 (1m 57s)

Gallery, grid, nine, squares, thumbnails icon - Download on Iconfinder

Aturcara

7.00 – 8.00 pagi Peserta bertolak ke surau 8.00- 8.30 pagi Berkumpul dan taklimat di tapak berkumpul

This is point number 1 This is point number 2 This is point number 3 This is point number 4 This is no point at all

Scene 9 (2m 16s)

Gallery, grid, nine, squares, thumbnails icon - Download on Iconfinder

T h e T i t l e

This is point number 1 This is point number 2 This is point number 3 This is point number 4 This is no point at all