Bản trình bày PowerPoint

Published on
Scene 2 (10s)

JJJDJJJJJ JT

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Khi nhắc tới trung thu bạn nghĩ tới điều gì ?

Scene 3 (22s)

VIN Nao ääiä

Là được đi mua lồng đèn cùng chúng bạn

Scene 4 (32s)

Được đi rước đèn ông sao

Scene 5 (42s)

Viét

Hay rước lân sân đình ?

Scene 6 (52s)

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Với tôi , khi nhắc tới trung thu , tôi sẽ nghĩ về cha

Scene 7 (1m 7s)

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Scene 8 (1m 20s)

Dén öng oao, con thå giüa tuåi ga dua taw niu nu cuåb t.uong ueO..

Scene 9 (1m 33s)

Uoo yugzp ntltu bu2?9 pub

Scene 10 (1m 41s)

2.åzzg éé9 the t2.QQg coo

Scene 11 (1m 53s)

•@ång, cåc, cåc cåc tüng tang tang éch tung bung CT hung thu

Scene 12 (2m 3s)

quam gang xonv eao.. cuåü bb con..

Scene 13 (2m 11s)

T hung thu Eha uå eon

Scene 14 (2m 22s)

Vậy trung thu trong bạn là gì?

Ảnh có chứa văn bản, đồ nội thất Mô tả được tạo tự động

Scene 15 (2m 27s)

Hãy chia sẻ cho Caxavina biết nhé

Ảnh có chứa văn bản, đồ nội thất Mô tả được tạo tự động

Scene 16 (2m 31s)

TRUNG THU VIET CAXAVIN HUGE SALE TET TRUNC THU 12b 12c