PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

MOBİL ÖĞRENME

AD SOYAD: Hale ERDOĞ NUMARA:45180000229 BÖLÜM: Okul Öncesi Öğretmenliği

Scene 2 (4s)

Mobil Öğrenme Nedir?

M-öğrenme, öğrenmenin mobil araçlarla gerçekleştirildiği bir uzaktan eğitim modeli. Mobil öğrenme ortamları, mobil cihazlarla (mobil telefonlar, PDA, DAP-IPOD vb.) sabit bir yerde bulunmadan eğitimin mümkün olabileceğini göstermiştir

M-öğrenme (mobil öğrenme), zamandan ve mekandan bağımsız olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenci merkezli olması gibi açılardan e-öğrenme ile benzerlik göstermektedir.

Ok: Sağa döndür ana hat

Scene 3 (21s)

Kişiselleştirme 1

Taşınabilirlik 2

Her an her yerde öğrenme 3

Mobil Öğrenme Kavramları

Aşağı Doğru Şapka Karakteri düz dolguyla

Scene 4 (32s)

Eğitimde Mobil Teknoloji

Mobil öğrenmeyi e-öğrenmeye nazaran avantajlı kılan yönü, mobil cihazların kullanımının yaygın olmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar da bunu göstermektedir. Mobil cihazların eğitimde iki tür kullanım şekli bulunmaktadır.

Çevrim Dışı Çevrim İçi Kuramsal açıdan sınırsız bilgiye ulaşma imkânı, Tam yer bağımsızlığı, bağlantı ücreti olmadığı için daha ekonomik olması gibi avantajlar sağlar . Güncellik, birebir eğitim imkânı gibi avantajlar sağlar. Bilgiye erişimin aygıt üzerinden olduğu için hızlı olması

Scene 5 (49s)

Tablet Bilgisayarlar

Mobil Telefonlar

Dizüstü Bilgisayarlar

Cep Bilgisayarlar

Mobil Cihaz Çeşitleri

Video Oynatıcıları

Mp3 Çalar

Scene 6 (56s)

Sürücü kurslarında bilgisayar destekli araba kullanmayı öğreten simülasyonlar

Oyun Konsollarıyla öğretici oyunlar oynayarak bilgi alınabilir

Pilotların uçak kullanmalarında uzmanlaşmaları için geliştirilen simülasyon uçuş programları

Uzaktan eğitimin ve E-öğrenmenin içinde olması

Cep telefonlarıyla internet entegreli istenilen sunucuya ulaşılarak bilgi alış verişinde bulunmak

ABD’ de ki The Learning Springs Lisesi (ilk online lisedir .)

Uygulandığı Örnekler

Scene 7 (1m 13s)

Mobil Öğrenmenin Avantajları

Yaşam Boyu Öğrenme

Bilginin miktar olarak çok büyük bir hacme, değişim ve dönüşüm hızına sahip olması ‘’Yaşam Boyu Öğrenme’’ kavramının önemini bir kat daha artırmıştır. Bu aşamada çözüm, değişim kadar esnek, hızlı ve pratik araçlarla yeni bilgileri öğrenene en kolay şekilde kazandırmaktır .

Bazı bilgilere ihtiyaç duyulmadığı zaman önem verilmez ve bu nedenle çok kolay öğrenilmez. Oysa bu bilgilere ihtiyaç anında ulaşılırsa, hem faydası daha yüksektir, hem de o anda bilginin öğrenilmesi daha kolay ve kalıcıdır.

İhtiyaç Anında Öğrenme

Scene 8 (1m 30s)

Farkında Olmadan Öğrenme

Zaman ve Mekan Önemsiz Öğrenme

60%

50%

Bireye yaşamın içinde, sanki yaşamın bir parçasıymış gibi gerekli mesajları ulaştırarak hem yaşam boyu öğrenmenin gerekleri yerine getirilmekte, hem de birey formal bir öğrenme ortamının sıkıcı şartlarından arınarak farkında olmadan gerekli bilgileri öğrenmektedir.

Günümüzde bilgisayarlar ve internet aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim çalışmaları için zaman ve mekan bağımsız denilse de tam olarak öyle olduğunu söylemek zordur. Çünkü hem bilgisayarı her yere taşımak mümkün değildir, hem de kablo aracılığı ile bağlanan internet kısıtlamalar getirmektedir. Bu nedenle tam olarak zaman ve mekan bağımsız öğrenme mobil cihazlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile mümkündür.

Scene 9 (1m 46s)

Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme Günün herhangi bir anında, veya belirli bir mevsimde ihtiyaç duyacağımız bilgiler diğerine göre farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bulunduğumuz yer de aynı konuda farklı bilgilere ihtiyaç duymamızı gerektirebilir.