ENGINEERING PROJECT PROPOSAL

Published on
Scene 1 (0s)

[Audio] ເອົາຮູບນີ້ ເພີ່ມບໍ? ເພາະຮູບເກົ່າມັນເສົ້າໂພດ.

Scene 2 (2s)

ສປປ ລາວ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະກອນ. ການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ.

Scene 3 (16s)

ຄວາມງົດງາມ ຂອງ ທຳ ມະຊາດ.

Scene 4 (24s)

Iiiili Ill I. our-ism Mar ng ) tour*. ຄວາມງົດ ງາມທາງ ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

Scene 6 (39s)

ແຜນຍຸດທະສາດເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນຂອງ ສປປ ລາວ.

Scene 7 (57s)

[Audio] ປັບຕົວໜັງສືໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. SINGAPORE. Nanning.

Scene 8 (1m 12s)

ການທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ. ການສຶກສາສຳຫຼວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ການພັດທະນາ ໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄົບວົງຈອນ ຢູ່ເຂດ ບ້ານນາໄຊ, ບ້ານມ່ວງຄຳ, ບ້ານສະນົກ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

Scene 9 (1m 23s)

[Audio] ໃນປີ 2019, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 4.7 ລ້ານຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດໄດ້ຈຳນວນ 917 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ..

Scene 10 (1m 43s)

ບັນດາເສັ້ນທາງ ການ ເຂົ້າມາຂອງນັກທ່ອງ ທ່ຽວ ສູ່ ສປປ ລາວ.

Scene 11 (2m 8s)

abstract. ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ເຕັນ. ນາເຕີຍ. 3. ນາໝໍ້. Posts Facebook.

Scene 12 (2m 23s)

ຫຼວງພະບາງ.

Scene 13 (2m 30s)

ໄດ້ປະກາດ ຮັບຮອງເຂົ້າ ເປັນ ເມືອງ ມໍລະດົກ ໂລກໃນ ວັນ ທີ 5 ທັນວາ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ.

Scene 14 (2m 44s)

. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ສຳລັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼວງພະບາງສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນນາມມະຍົດຫຼາຍ ລາງວັນ.

Scene 15 (3m 6s)

ດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ. 00.

Scene 16 (3m 10s)

lao culture 6 A Life Without Borders. 3-5B. abstract.

Scene 17 (3m 22s)

ດ້ານ ຮີດຄອງປະເພນີ. Events NamKhan Experience.

Scene 18 (3m 25s)

. Boun-lai-heua-fai-laos-festival - A Life Without Borders.

Scene 19 (3m 37s)

ດ້ານ ສະຖາປັດຕະຍາກຳ.

Scene 20 (3m 41s)

abstract. abstract. .

Scene 22 (3m 54s)

ເມືອງ ຈອມເພັດ. rtk.CßcCcan CiscaCßSCca" rtqernCean rtö rru-v.-'ßynee CisnamGcüGcan # Isrrrr ehR13SVea s.

Scene 23 (4m 4s)

SDC15266. SDC15265. SDC15243. abstract. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເມືອງ ຈອມເພັດ.

Scene 24 (4m 7s)

. abstract. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເມືອງ ຈອມເພັດ.

Scene 25 (4m 10s)

. IMG 6238. . abstract. ພື້ນຖານການປູກພືດກະສິກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງໝູ່ບ້ານ ( ໄຄແຜ່ນ ).

Scene 26 (4m 14s)

. abstract. . ນໍ້າຕົກຕາດ ສວນ ຮ້ອຍຄົວ.

Scene 27 (4m 31s)

ໂຄງການສຶກ ສ າ- ສຳ ຫຼວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການພັດທະນາ ໂຄງການ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ.

Scene 28 (4m 41s)

"tilths)thä0 s nwsatJäa - EL'C"5n 9å*9in9nq1J CEUJ?99 'ica ccdV.

Scene 29 (4m 46s)

Aoao 8 tnr1L'2J' zerv._36' upnrrF-n1,rnC.

Scene 30 (4m 51s)

ແຜນທີ່ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ໃນເນື້ອທີ່ 443 ເຮັກຕາ.

Scene 31 (4m 56s)

ການຈັດສັນ ແລະ ແບ່ງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ.

Scene 32 (5m 6s)

. abstract. . abstract. . . . . abstract. abstract.

Scene 33 (5m 27s)

04- 3 , ravindau, 125.000.

Scene 34 (5m 35s)

abstract. abstract. abstract. 72 ha . 95 ha. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ສູນປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ຮ້ານອາຫານ ສູນການຄ້າ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ທ່າເຮືອໂດຍການ.

Scene 35 (5m 44s)

. 1 s 380 d •idd men. ສູນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວ.

Scene 36 (5m 50s)

20. Blue Tangram Chair | Inhabitat - Green Design, Innovation, Architecture, Green Building.

Scene 37 (5m 55s)

iiu iiii. ຮ້ານອາຫານ.

Scene 38 (6m 1s)

ສູນການຄ້າ.

Scene 39 (6m 6s)

Ijl//ll. ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານປອດພາສີ.

Scene 40 (6m 11s)

abstract. ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານປອດພາສີ.

Scene 41 (6m 17s)

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ.

Scene 42 (6m 22s)

abstract. ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ.

Scene 43 (6m 28s)

abstract. abstract. ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ.

Scene 44 (6m 33s)

ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ.

Scene 45 (6m 38s)

abstract. . abstract. ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ.

Scene 46 (6m 44s)

เจ้าท่า" เตรียมเปิดใช้ 2 ท่าเรือใหม่ พ.ค.นี้ รับเปิดประเทศ | เดลินิวส์.

Scene 47 (6m 49s)

ທ່າເຮືອທົ່ວໄປ.

Scene 48 (6m 55s)

. Drive On Boat Dock & Lift Solutions | Discover Drive On Floating Boat Docks & Lifts For Easy Drive On Docking - Jet Dock.

Scene 49 (7m 0s)

abstract. abstract. . abstract. ເຂດພັດທະນາກະສິກຳຄົບວົງຈອນ & ໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳ.

Scene 50 (7m 8s)

. Agro Farming. ປູກຜັກ ໃນນໍ້າ.